Verklaring Omtrent het Gedrag

Werkgevers en andere organisaties kunnen vragen om een Verklaring omtrent gedrag, een VOG. De Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie beslist of je de VOG krijgt. Binnen 2 tot 4 weken hoor je of je de VOG krijgt.

Wil je weten hoeveel kans je maakt op een VOG? Doe dan eerst de VOG-check.

Heeft jouw (toekomstige) werkgever online een aanvraag voor je VOG gedaan? Dan kun je online de VOG-aanvraag doen via het linkje dat je in de mail krijgt. 

VOG aanvragen op stadhuis

Maakt je werkgever of opdrachtgever geen gebruik van een online aanvraag, of heb je de VOG voor een ander doel nodig? Dan kun je zelf de aanvraag doen bij de gemeente. Dit kan niet online, maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Voorwaarden

 • je bent ingeschreven als inwoner van de gemeente Almere;
 • je vraagt de verklaring aan op verzoek van een werkgever of opdrachtgever of;
 • je kunt aantonen dat een VOG nodig is door bijvoorbeeld informatie van een website of een wettelijke bepaling.

Meenemen naar je afspraak

 • een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs);

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier uit juni 2020. Je ontvangt dit formulier meestal van degene die de VOG aan je vraagt. 

 • vraag je een VOG aan voor iemand anders? Neem dan ook het ingevulde machtigingsformulier mee. Daarnaast heb je ook een kopie van de identiteitsbewijs nodig van de persoon die je gemachtigd heeft;

 • je moet betalen voor de VOG

Tijdens je afspraak controleren wij je aanvraagformulier. Vanuit de werkgever of opdrachtgever moet alles ingevuld zijn, inclusief stempels en/of handtekeningen. Anders kun je geen aanvraag doen.

Spoedprocedure VOG

Je kunt de VOG met spoed aanvragen in verband met:

 • een adoptieprocedure;
 • voor een werkgever in het buitenland;
 • bij een benoeming tot gedeputeerde of wethouder;
 • kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger.

Wil je een spoedprocedure starten, meld dit bij je afspraak. Als je aanvraag is goedgekeurd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid krijg je de VOG binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.

Heb je vragen over de VOG of de voortgang van je aanvraag, informeer bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Meer informatie over de VOG

Kijk voor meer informatie over de Verklaring omtrent het gedrag op de Justis.nl.