Direct naar paginainhoud
menu

Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Werkgevers of instanties kunnen om een VOG vragen. De verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers en taxichauffeurs. Ook kan een VOG noodzakelijk zijn bij de aanvraag voor een visum of werkvergunning.

Digitaal aanvragen

U kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ook digitaal aanvragen als uw werkgever dit digitaal aanvraagt. U kunt geen VOG namens uzelf aanvragen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk op de website van justis.nl.

Voorwaarden

U kunt alleen een VOG aanvragen als u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Almere. De verklaring kunt u alleen op verzoek van een werkgever of opdrachtgever aanvragen, niet namens uzelf. U vraagt een VOG aan bij Burgerzaken in het stadhuis. Dit gebeurt op afspraak.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan worden afgegeven aan natuurlijke personen VOG NP (natuurlijk persoon) en aan rechtspersonen VOG RP (bedrijven/organisaties). Het Ministerie van Veiligheid en Justitie beslist of u de verklaring krijgt. Als uit het VOG-onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam heeft staan, krijgt u de VOG. Heeft u wel strafbare feiten gepleegd, dan volgt een beoordeling daarvan ten opzichte van het doel waarvoor u de VOG heeft aangevraagd. U krijgt binnen 4 weken reactie van het Ministerie van Justitie & Veiligheid omtrent uw VOG aanvraag. Dit kan eventueel verlengd worden. Met vragen over de VOG of de voortgang van uw aanvraag kunt u terecht bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Meenemen

Neem bij het aanvragen van de VOG het volgende mee:

 • een geldig identiteitsbewijs (dit mag zijn: identiteitskaart, paspoort of rijbewijs);
 • een volledig ingevuld aanvraagformulier uit juni 2020 (oudere aanvraagformulieren mogen wij niet meer innemen). U ontvangt dit formulier meestal van degene die de VOG van u wilt ontvangen. U kunt het aanvraagformulier ook vinden op de website van het Ministerie.
 • Let op: vanuit de werkgever moet alles ingevuld zijn, inclusief stempels en/of handtekeningen. Anders kunt u geen aanvraag indienen.

De kosten van de Verklaring Omtrent het Gedrag dient u bij de aanvraag te betalen.

Iemand machtigen

U kunt iemand anders machtigen om de aanvraag voor u te doen. Minderjarigen (vanaf 12 jaar) kunnen de aanvraag zelfstandig doen. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier. De gemachtigde moet bij de aanvraag meenemen:

 • het ingevulde machtigingsformulier;
 • een volledig ingevuld aanvraagformulier dat u kunt vinden op de website van het Ministerie;
 • een kopie van uw identiteitsbewijs;
 • zijn/haar eigen identiteitsbewijs.

Spoedaanvraag

U kunt de VOG alleen met spoed aanvragen in verband met:

 • een adoptieprocedure;
 • voor een werkgever in het buitenland;
 • bij een benoeming tot gedeputeerde of wethouder;
 • kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger.

Vermeld bij de aanvraag van de VOG bij de gemeente dat het om een spoedprocedure gaat. De gemeente geeft dit vervolgens door aan het ministerie. Als uw aanvraag is goedgekeurd door het Ministerie van Justitie & Veiligheid ontvangt u de VOG binnen vijf werkdagen.

Tarief Verklaring Omtrent het Gedrag
Product Kosten
(Internationale) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) € 41,35

Veelgestelde vragen Verklaring Omtrent het Gedrag

Waar vraag ik een VOG aan als ik geen vaste woon- of verblijfplaats heb?

Nederlanders zonder vaste woon- of verblijfplaats en uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag terecht bij Justis. Kijk voor meer informatie op de website van Justis.
Wat vindt u van onze website?