Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden jouw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wil je niet dat dit gebeurt? Vraag dan aan de gemeente om verstrekkingsbeperking (voorheen geheimhouding) van jouw persoonsgegevens. Je kunt ook een verstrekkingsbeperking aanvragen voor jouw gegevens uit een andere gemeente, je moet dit dan bij de aanvraag aangeven. De verwerking van jouw verzoek duurt maximaal vier weken. Zodra jouw verzoek tot beperking van verstrekking van jouw persoonsgegevens verwerkt is, ontvang je een bevestiging.

Beperkingen geheimhouden persoonsgegevens

Er is geen beperking van verstrekking van gegevens mogelijk voor overheidsinstanties zoals politie, justitie en gerechtsdeurwaarders. Ook advocaten hebben in bepaalde gevallen recht op het verstrekken van gegevens.

Voorwaarden

Je kunt verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens aanvragen voor:

  • jezelf;
  • jouw kind(eren) tot 16 jaar.

Personen vanaf 16 jaar moeten een aanvraag tot verstrekkingsbeperking zelf indienen. 
Indien je onder curatele staat, kan jouw curator een aanvraag tot verstrekkingsbeperking voor jou indienen.

Schriftelijk verzoek

Dien jouw verzoek tot verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens schriftelijk in. Je kunt jouw verzoek sturen naar:

Gemeente Almere
Afdeling Burgerzaken
Postbus 200
1300 AE  Almere

Vermeld in jouw aanvraag jouw naam, adres en geboortedatum. Onderteken de brief en stuur een kopie van jouw identiteitsbewijs mee.

Je kunt ook een verzoek indienen via het contactformulier. Wij sturen je dan een aanvraagformulier toe.

Verstrekkingsbeperking ongedaan maken

Wil je de verstrekkingsbeperking ongedaan maken? Dit kun je via het contactformulier aangeven.