Direct naar paginainhoud
menu

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wilt u niet dat dit gebeurt? Vraag dan aan de gemeente om verstrekkingsbeperking (voorheen geheimhouding) van uw persoonsgegevens. U kunt ook een verstrekkingsbeperking aanvragen voor uw gegevens uit een andere gemeente, u moet dit dan bij de aanvraag aangeven. De verwerking van uw verzoek duurt maximaal vier weken. Zodra uw verzoek tot beperking van verstrekking van uw persoonsgegevens verwerkt is, ontvangt u een bevestiging.

Beperkingen geheimhouden persoonsgegevens

Er is geen beperking van verstrekking van gegevens mogelijk voor overheidsinstanties zoals politie, justitie en gerechtsdeurwaarders. Ook advocaten hebben in bepaalde gevallen recht op het verstrekken van gegevens.

Voorwaarden

U kunt verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens aanvragen voor:

  • uzelf;
  • uw kind(eren) tot 16 jaar.

Personen vanaf 16 jaar moeten een aanvraag tot verstrekkingsbeperking zelf indienen. 
Indien u onder curatele staat, kan uw curator een aanvraag tot verstrekkingsbeperking voor u indienen.

Schriftelijk verzoek

Dien uw verzoek tot verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens schriftelijk in. U kunt uw verzoek sturen naar:

Gemeente Almere
Afdeling Burgerzaken
Postbus 200
1300 AE  Almere

Vermeld in uw aanvraag uw naam, adres en geboortedatum. Onderteken de brief en stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

U kunt ook een verzoek indienen via het contactformulier. Wij sturen u dan een aanvraagformulier toe.

Verstrekkingsbeperking ongedaan maken

Wilt u de verstrekkingsbeperking ongedaan maken? Dit kunt u via het contactformulier aangeven.

Wat vindt u van onze website?