Dierenwelzijnsbeleid

In Almere vinden we dat we als gemeente niet alleen goed voor onze inwoners, maar ook voor onze dieren moeten zorgen. Daarom is ‘Het Dierenwelzijnsbeleid 2021’ opgesteld. In dit beleid zijn de taken beschreven die we als gemeente oppakken wanneer een dier bijvoorbeeld in nood is. Samengevat ziet dat er zo uit: 

Onze wettelijke taken:

 • Opvang gevonden gehouden dieren
  De gemeente moet dieren die worden gevonden, maar waarvan de eigenaar niet bekend is, opvangen voor een periode van 14 dagen. Dit is (grotendeels) uitbesteed aan Dierenasiel Almere.
 • Ondersteuning door brandweer en politie
  Bij rampen, crisissen, brand en geneeskundige hulpverlening wordt door politie en brandweer gezorgd voor de veiligheid van gehouden dieren. Hierbij ondersteunt de Dierenbescherming
 • Opvang en vervoer dieren bij ontruimingen, arrestaties en gedwongen opname
  Wanneer er een huisontruiming, arrestatie of gedwongen opname plaatsvindt moet de gemeente zorgen voor een geschikte opvang van (gehouden) dieren en voor maximaal 13 weken op (laten) vangen.

Daarnaast voeren we een aantal extra taken uit:

 • Vervoer gevonden dieren
  Het vervoer van gevonden gehouden dieren en wilde dieren naar de geschikte opvangorganisaties neemt de gemeente als extra taak voor hun rekening. Deze taak is uitbesteed aan Dierenambulance
 • Zorg voor wilde dieren
  Het vervoer, de verzorging en de opvang van gevonden wilde dieren in nood neemt de gemeente als extra taak op zich. Deze dieren worden naar een van de organisaties gebracht waar we mee samenwerken.
 • Regiefunctie
  We zien toe op de dierenhulpketen en zetten ons in om de samenwerking van de betrokken organisaties te bevorderen. 

Zelf een dier in nood gevonden? Op de pagina Dieren in nood lees je wie kan helpen. 

Landelijk beleid en wetgeving

Alle Nederlandse gemeenten houden zich aan landelijk beleid en wetgeving op het gebied van dieren(welzijn), zoals: