Plaagdieren

De gemeente Almere voert sinds 1 januari 2012 het bestrijden van ongedierte, insecten en plaagdieren niet meer zelf uit. Als je in en om het huis op jouw eigen terrein last hebt van ratten, wespen of ander ongedierte, dan kun je zelf een bedrijf voor ongediertebestrijding inschakelen. 

Exotische mieren

Het Mediterraan draaigatje is een mier en komt van nature voor in het Middellandse Zeegebied. In 2013 werden ze voor het eerst in Wageningen in Nederland aangetroffen. Het is een exoot die mogelijk in Nederland is terechtgekomen met import van tuinplanten of met zelf uitgegraven planten uit Zuid-Europa. Net als andere zeer lastige invasieve mierensoorten, zoals de plaagmier en de Argentijnse mier.

Ze zijn bestand tegen verstoring en kunnen daardoor dicht bij de mens leven, waardoor ze ook sneller verspreid kunnen worden naar andere gebieden. Bovendien zijn er veel eierleggende koninginnen die bij elkaar in een kolonie kunnen leven; er is geen agressie tussen werksters die van verschillende koninginnen afstammen. Hierdoor kunnen ze lokaal flinke dichtheden bereiken en ontstaat een superkolonie. Tot nu toe zijn ze op verschillende locaties in Nederland alleen in stedelijk gebied aangetroffen. De nesten met kratervormige ingangen zitten op allerlei plekken waar de zon het oppervlak opwarmt, met name onder stoeptegels en in muren van tuinen en huizen. Als de kolonie bestreden wordt, blijven er altijd wel koninginnen leven en die leggen dan weer eieren.

Overlast buiten en binnen

De overlast buiten bestaat voornamelijk uit stoepen en tuinen die ondergraven worden, een toename van bladluizen die tuinplanten aantasten, mieren die bijten en kleverige honingdauw. Maar de overlast binnen is ernstiger. In bijna alle gevallen komen de mieren ook binnenshuis. De mieren zoeken voedsel, zoals huisdiervoedsel, fruit(resten) en andere zoete etenswaren.

Bestrijding

Op verschillende locaties in Nederland worden de kolonies bestreden. Tot nu werkten de bestrijdingsacties van aanwonenden averechts. Na flinke giftoedieningen breidde de kolonie zich aan de flanken juist uit; de bestrijding zorgde dus voor een verplaatsing en vergroting van het probleem, terwijl die op de plek van de bestrijding slechts zeer tijdelijk de mierendichtheid be├»nvloedde. De afgegraven tuin en de afgevoerde tuinplanten brengen ook problemen met zich mee, want de kans is aanzienlijk dat er mieren (koninginnen) naar elders zijn vervoerd. Mogelijk kan het draaigatje zich zo vestigen op andere locaties. 

Meer informatie vind je bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen.

Wespen

Wespennesten

We bestrijden ongedierte zoals wespennesten op gemeentelijk grondgebied bij overlast of bij een bedreiging van de volksgezondheid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente Almere via telefoonnummer 14 036. 
Heb je een wespennest op gemeentelijk grondgebied gezien, dan kun je dit te melden via 14 036. Overig ongedierte kun je melden via een Melding Openbare ruimte.

Tijgermug

 

Heb je vragen over de (bestrijding van de) tijgermug? Bel dan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA): 0900-0388 of kijk op de website nvwa. Voor vragen van effecten van de tijgermug op de gezondheid kun je bellen met GGD Flevoland: 088-008 9910.

Ratten

Bij mooi en warm weer leven mensen meer buiten; zo ook de rat. Maar ratten zijn een normaal onderdeel van de natuur. Daarom bestrijden we ratten niet, behalve als ze leiden tot het optreden van de ziekte van Weil of bij een uitbraak van een plaag in openbaar gebied.

Bovendien is bestrijding bijna niet mogelijk en ook niet effectief. Het effect van het doden en vangen van ratten is van korte duur, omdat de plaats van de verdwenen ratten wordt ingenomen door nieuwe ratten totdat een normale populatie is ontstaan. Daarom is het beter om preventie en beheersing van plaagdieren toe te passen. Plaagdieren zoals ratten komen nu eenmaal voor in een natuur- en waterrijke stad als Almere. Voor de beheersing en preventie zijn ook de inwoners van Almere verantwoordelijk. Daarom luidt het advies:

  • Gooi geen afval op straat. Zwerfvuil kan een bron van voedsel zijn voor plaagdieren.
  • Laat geen afval rondslingeren en maak regelmatig schoon in en om het huis.
  • Plaats geen afval bij of rondom een ondergronds inzameldepot of naast een afvalbak op de opstelplek voor afvalbakken.
  • Zorg dat afval in een gesloten afvalbak of container zit.
  • Zorg ervoor dat plaagdieren niet bij diervoer (bijvoorbeeld van kippen of konijnen) kunnen.
  • Voer vogels niet of met mate.
    • Ruim overgebleven vogelvoer in de tuin aan het eind van de dag op.
  • Voorkom dat jouw eigen woonomgeving een schuilplaats of nestelplaats biedt voor plaagdieren.
  • Zorg ervoor dat plaagdieren geen toegang hebben tot jouw gebouw(en). Maak openingen dicht zoals gaten en kieren die groter dan 0,5 cm zijn. Ook in de schuur!

We bestrijden ongedierte zoals ratten op gemeentelijk grondgebied bij overlast of bij een bedreiging van de volksgezondheid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente Almere via telefoonnummer 14 036. 

Heb je ratten op gemeentelijk grondgebied gezien, dan kun je dit te melden via 14 036. Overig ongedierte kun je melden via een Melding Openbare ruimte.

Muskus- of beverrat

Heb je overlast van muskus- of beverratten, meld dit dan direct bij het waterschap via het meldingsformulier van Zuiderzeeland. Je kunt de melding ook mailen naar Waterschap Zuiderzeeland via muskusrattenbeheerverberg dit@zuiderzeeland.nl