Diversiteit

Almere voor iedereen, door iedereen

winkelende mensen in almere

Fietsend door Almere zie ik inclusie. Op de strandjes, bij de skatebaan, het voetbalveld, de winkel, het schoolplein, de balletles van mijn dochter, de stationshal en bij ons in de straat. Een van de kenmerken van Almere; een van de redenen dat ik het in elk geval zo’n gave stad vind. Almere is van iedereen die er woont. Daar hoeven we geen beleid voor te maken, dat is al zo.

Voor iedereen zijn er verschillende redenen om trots te zijn op onze jonge stad en haar inwoners. Met een korte geschiedenis en al wel meer dan 210.000 mensen is het haast vanzelfsprekend dat wij een diverse samenstelling van de bevolking hebben. Wij vinden het heel normaal dat er verscheidenheid is en wij met zijn allen de stad maken. Diversiteit is een natuurlijk gegeven en inclusie is onze vastberaden keuze. Juist door principieel te kiezen en voortdurend te blijven streven naar betere inclusie koesteren wij werkelijk onze rijkdom aan verscheidenheid. Simpel gezegd, het maakt niet uit wie je bent, onze samenleving heeft ruimte voor je en rekent op je bijdrage als volwaardig lid van onze gemeenschap.

Veel is geregeld in wetten, internationaal, landelijk en ook wij maken en voeren beleid uit, maar samenleven, elkaar ontmoeten en erkennen is iets van iedereen. Uitsluiting, al of niet bewust, is soms lastig grijpbaar, maar met zijn allen hebben wij de morele plicht, en er overigens ook voordeel van, dat wij zorgen dat iedereen naar vermogen zijn of haar talenten kan aanwenden en niemand op basis van gender, seksuele geaardheid, afkomst, religie, fysieke eigenschappen of wat dan ook als minder wordt behandeld. Wij tolereren geen uitsluiting en daar waar discriminatie en racisme plaatsvinden treden wij vastberaden op.

 In deze actieagenda staat wat de gemeente doet om partijen en mensen in de stad te steunen bij het verder uitbouwen van onze in de basis succesvolle en diverse samenleving. Wij ondersteunen de dialoog op thema’s, werken samen met instellingen en bedrijven, werken aan onze voorbeeldrol als gemeentelijke organisatie, werken nauw samen met Avanti Almere en Bureau Gelijke Behandeling Flevoland en zullen aan de hand van monitoring daar waar nodig ook nieuw beleid invoeren of maatregelen nemen. Onze stad is rijk aan verscheidenheid die wij koesteren. Wij staan allemaal voor ‘Almere voor iedereen, door iedereen’.

Froukje De Jonge, Wethouder Werk en Inkomen, Integratie en Wonen met Zorg

 

 

Meer informatie?

Wil je meer weten over diversiteit of heb je ideeën, dan kan je contact opnemen door te bellen naar 14 036 of te mailen naar info@almere.nl onder vermelding van Diversiteit.