Direct naar paginainhoud

Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

Iedereen die moet inburgeren in Nederland, moet het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) doen. KNM is een vast onderdeel van het inburgeringsexamen.
Tijdens jouw inburgeringstraject leer je niet alleen de Nederlandse taal, maar je leert ook alles over de Nederlandse samenleving.

Want ieder land heeft een eigen cultuur, een eigen geschiedenis en eigen gebruiken. Dit is ook in Nederland het geval. En hoe leer je dat? Het gaat dan om heel veel verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld om wat je moet doen als je ziek bent. Of wat je moet doen als de buren veel lawaai maken. Op allerlei gebieden leer je over de gebruiken in Nederland. Bijvoorbeeld hoe mensen met elkaar omgaan in de buurt waar je woont, in het verkeer of op je werk.

Maar je krijgt ook informatie hoe het werkt met bijvoorbeeld het scheiden van afval, omgaan met de overheid, wat is het Koninklijk Huis en hoe maak je gebruik van het openbaar vervoer.

Het examen Kennis Nederlandse Maatschappij doe je op de computer. Oefenexamens kan je van tevoren maken. Tijdens het examen krijg je korte filmpjes. Na elk filmpje moet je een paar vragen beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening