Direct naar paginainhoud

Persoonlijke plan Inburgering en Participatie (PIP)

Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP)

De inburgeringstermijn begint met het vaststellen van het PIP. Het PIP betekent Persoonlijk plan Inburgering en Participatie. In dit plan staan afspraken over hoe je gaat inburgeren en hoe je gaat meedoen in de samenleving.

Je maakt in het PIP ook afspraken met de klantmanager over wanneer je elkaar weer ziet om te kijken hoe het gaat met je inburgering.

De inburgeringstermijn van 3 jaar gaat in na het vaststellen van het PIP. Je weet nu samen met de klantmanager hoe je het beste gaat inburgeren in Almere. Je weet welk taalniveau je kan halen, welke activiteiten en praktijkervaring je gaat opdoen en je weet ook welke andere afspraken je hebt gemaakt bijv. voor de kinderopvang of reiskosten.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening