Skip to content

Kamerverhuur

Momenteel is er in Almere nog geen vergunningstelsel aan kamerhuur gebonden. Recent heeft het College van B&W ingestemd met het concept kamerverhuurbeleid en dit ter inzage gelegd. De regels met betrekking tot de verhuur van kamers zullen hiermee op termijn waarschijnlijk veranderen (bij vaststelling van het definitieve beleid). Zodra het beleid definitief is vastgesteld, zal dit op deze site worden gemeld.

Op dit moment is kamerverhuur binnen de meeste bestemmingsplannen nog toegestaan.

Bij kamerverhuur dient u als eigenaar / verhuurder rekening te houden met de (brandveiligheids-)voorschriften van het Bouwbesluit 2012, meer informatie hierover kunt u vinden in het informatieblad van de Rijksoverheid.

Bij verhuur van 5 (of meer) kamers dient u ook een gebruiksmelding brandveiligheid te doen via www.omgevingsloketonline.nl. Ook wanneer u minder kamers wilt verhuren zijn de voorschriften uit het Bouwbesluit op gebied van brandveiligheid en gezondheid uiteraard van groot belang.

Er zijn diverse bedrijven die op dit gebied kunnen adviseren.

Als rechtmatig eigenaar blijft u verantwoordelijk voor het juiste gebruik en onderhoud van de woning. Informeer ook de buren over uw plannen om de woning te verhuren. 

Meer informatie kunt u vinden op: 

Wat vindt u van onze website?