Noodopvang vluchtelingen

Noodopvang 400 tot 500 mensen bij AZC Almere

Landelijk is het alle hens aan dek bij Centraal Orgaan Opvang (COA). Het aanmeldcentrum in Ter Apel is over, overvol en kan de mensen geen fatsoenlijke verblijf- en slaapplaats meer bieden. In de bestaande AZC’ s is ook geen ruimte meer. Daarom heeft het Rijk gisteren aan de gemeente Almere gevraagd om mee te werken aan het bieden van noodopvang. Daar geeft Almere gehoor aan. In Almere komt vooruitlopend op de definitieve uitbreiding van het Almeerse azc tijdelijk (12 maanden) opvang voor 400 tot 500 asielzoekers direct naast het bestaande azc. 

De gemeente staat de tijdelijke noodopvang (12 maanden) door het COA van 400 tot 500 mensen toe op het terrein van het asielzoekerscentrum (azc) in Sportpark Fanny Blankers-Koen. Deze noodopvang komt op de locatie waar al voor is besloten dat er permanente uitbreiding met 600 plekken zal plaatsvinden.

Hoge spoed

Vanwege de urgentie worden in eerste instantie (voor 2 weken) kleine paviljoens geplaatst waarin zo snel mogelijk opvang kan starten. Deze worden zo spoedig mogelijk vervangen door grotere paviljoens van betere kwaliteit. Omwonenden ontvangen zo spoedig mogelijk een brief met nadere informatie.

Contact

Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen door te bellen met 14 036 onder vermelding van “tijdelijke noodopvang vluchtelingen”. Of door te mailen naar infoverberg dit@almere.nl onder vermelding van “tijdelijke noodopvang vluchtelingen”.

Informatiebijeenkomst

Mocht je er prijs op stellen om uitgenodigd te worden voor een informatiebijeenkomst dan kun je dit aangeven via infoverberg dit@almere.nl onder vermelding van “tijdelijke noodopvang vluchtelingen”. Je ontvangt een uitnodiging zodra locatie en datum daarvan bekend zijn. 

Asielzoekerscentrum Almere (azc Almere)

Meer informatie kun je vinden op de website van het Asielzoekerscentrum

Vragen en antwoorden over een noodopvang vluchtelingen in Almere

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft over de opvang van vluchtelingen en asielzoekers in Almere. Of over wat u kunt doen om te helpen. Hieronder zijn veel antwoorden te vinden. U leest ook welke organisatie waarvoor verantwoordelijk is. Op de website van de Rijksoverheid is veel informatie te vinden over het landelijke beleid rond de opvang van vluchtelingen en asielzoekers.

Waarom noodopvang in Almere?

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Er zijn dringend extra opvanglocaties nodig, ondermeer vanwege de instroom van Afghaanse evacués. De gemeente Almere heeft een verzoek gekregen van het Rijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) of het mogelijk is om vluchtelingen tijdelijk op te vangen in de gemeente. De oproep voor noodopvang is gedaan aan alle gemeenten in Nederland.

Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (azc’s) die verspreid over het hele land liggen.

Is er geen andere locatie beschikbaar voor deze groep mensen?

De reguliere opvanglocaties zitten vol. Dit komt door de verhoogde instroom van asielzoekers en de komst van Afghaanse evacués. Daarom doet het Rijk en COA een beroep op alle gemeenten in Nederland om gedurende bepaalde tijd een aantal vluchtelingen opvang te bieden. Door het plaatsen van tijdelijke noodopvang In Almere kan snel een groep van ongeveer 400- 500 vluchtelingen opgevangen worden.  

Wat is het verschil tussen een vluchteling, een asielzoeker en een statushouder?

Een asielzoeker is iemand die op de vlucht is geslagen (vaak voor oorlog en geweld) en die bescherming zoekt in een ander land. Bij binnenkomst vraagt een vluchteling asiel aan. In afwachting van positieve beslissing van de IND spreken we over asielzoekers. Asielzoekers die als vluchteling worden erkend, krijgen de vluchtelingenstatus en worden dan ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd.

Hoeveel asielzoekers kunnen er terecht?

Er kunnen ongeveer 400-500 mensen worden opgevangen in tijdelijke noodopvang. Er is al op 15 oktober 2021 gestart met het neerzetten van kleine paviljoens en daarnaast wordt direct begonnen aan de bouw van grotere paviljoens. Verwacht wordt dat de kleine paviljoens ongeveer 2 weken nodig zijn.

Hoe is de veiligheid rond de locatie geregeld?

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Tussen 8.00 uur en 22.00 uur zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie. De wijkagen neemt deze locatie mee in de surveillance, drie maal per dag.

De vluchtelingen krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid, normen en waarden van de Nederlandse maatschappij, de omgeving waar men verblijft, etc.

Waar en hoe lang blijven de asielzoekers op deze locatie?

Het asielzoekerscentrum (azc) in Almere is sinds het jaar 2000 in gebruik en is gevestigd bij sportpark Fanny Blankers-Koen. De locatie biedt ruimte aan maximaal 800 asielzoekers. Het gaat om een permanente voorziening waar asielzoekers tijdelijk verblijven. Op het terrein van het azc naast de permanente voorziening, komen tijdelijke paviljoenen voor de noodopvang voor één jaar.

Waar gaan de asielzoekers daarna naar toe?

Een deel van de mensen is in afwachting van het verdere verloop van de procedure en stroomt mogelijk door naar een ander azc. Mensen met een verblijfsvergunning kunnen doorstromen naar een eigen woning, al dan niet in Almere.

Wat doen de bewoners overdag?

De mensen die in de opvang verblijven, mogen zich vrij bewegen in de gemeente en krijgen geen restricties opgelegd. Zij moeten zich net als ieder ander aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van derden respecteren. Wanneer de asielzoekers op de locatie komen, dan worden zij over hun rechten en plichten geïnformeerd. Het COA kent huisregels, bewoners krijgen deze in hun eigen taal uitgereikt. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen leefomgeving. Leerplichtige kinderen volgen onderwijs.

Daarnaast hebben volwassenen gesprekken met ondermeer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan zowel op als buiten de locatie zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving zoeken we naar een zinvolle tijds- en dagbesteding.

Worden de vluchtelingen gescreend of onderzocht?

Na binnenkomst in Nederland worden asielzoekers geïdentificeerd en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten nader. De mensen ondergaan een coronatest, zo nodig een tbc-controle en krijgen een medische intake. De vluchtelingen worden door het COA geregistreerd en zo snel mogelijk gescreend.

Mogen deze bewoners ook bezoek ontvangen?

Ja, ze mogen bezoek ontvangen. Het COA kent een bezoekersregeling.

Hoe zit het met de coronamaatregelen op de locatie?

Het COA volgt de richtlijn COVID-19 en de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM.

Kan ik ook helpen bij de opvang?

In azc's zijn veel vrijwilligers actief. Ook buiten azc's zetten mensen zich belangeloos in voor asielzoekers. Met eigen initiatieven of vanuit organisaties en bedrijven. Daar is het COA erg blij mee. In sommige gevallen zijn ook spullen welkom.

Ik heb kleding en goederen over. Kan ik deze ook brengen?

Het COA heeft helaas geen gelegenheid tot het sorteren en distribueren van kleding en goederen op een tijdelijke opvanglocatie. U kunt kleding en goederen het beste brengen naar inzamelpunten, zoals van het Leger des Heils. Mochten er kleding of goederen nodig zijn voor de bewoners van de locatie, dan maakt het COA gebruik van bestaande contacten met verschillende organisaties. U leest meer hierover op de website van het COA:  https://www.coa.nl/nl/vrijwilligerswerk-en-donaties 

Meer lezen?

Als de gemeente een azc opent

Bij het openen van een azc komt veel kijken. Lees wat de gemeente en het COA allemaal doen.
https://www.coa.nl/een-azc-openen

Dagelijkse activiteiten asielzoekers

Asielzoekers wonen en leven zelfstandig in een azc. Benieuwd hoe het leven in een azc er uit ziet?
https://www.coa.nl/dagelijkse-activiteiten

Vrijwilligerswerk en donaties

In en rondom azc's zijn veel vrijwilligers actief. Wil jij ook iets bijdragen?
https://www.coa.nl/vrijwilligerswerk-en-donaties

Neem een (digitaal) kijkje

Elk azc heeft op coa.nl een eigen locatiepagina. Daar vind je meer specifieke informatie over het azc. https://www.coa.nl/locatiezoeker