Direct naar paginainhoud

Nieuws en ontwikkelingen

Nieuws

Ontwikkeling fase 4

Op dit moment zijn er op meerdere velden bouwactiviteiten bezig. Ook zijn er velden die later in ontwikkeling komen, zoals fase 4 Noord, fase 4 Zuid en fase 5 (de ‘omkleuring’ van bedrijventerrein Twentsekant). Bekijk de planning van fase 4.

Ontwikkeling Fase 5: bestemming Twentsekant

Een deel van de grond die bestemd was voor bedrijventerrein is straks bestemd voor wonen. Dat betekent dat Nobelhorst aan de noordkant wordt uitgebreid en dat de grens naar het bedrijventerrein verder naar het noorden verschuift. Na deze ontwikkeling zal het bedrijventerrein nog steeds met Twentsekant worden aangeduid. Op dit moment wordt gewerkt aan de bestemmingsplanprocedure om de bestemming bedrijven naar wonen om te zetten. Bekijk Nobelhorst fase 5

Ontwikkelingen De Brink

De Brink van het Brinkdorp (fase 1) is en blijft bedoeld als een centrale ontmoetingsplek voor Nobelhorst. Op termijn gaan de infoschuur en het huidige gebouw van huisartsenpraktijk De Waterlelie weg en kan de openbare ruimte van De Brink worden afgemaakt. Het terrein aan De Brink, waar het tijdelijke trapveldje ligt, heeft een bouwbestemming. Hier komt een brede maatschappelijke voorziening met onder andere huisarts, tandarts, apotheek en zorgwoningen.

Het tijdelijke trapveldje verdwijnt bij De Brink als de bouw van de maatschappelijke voorziening zal starten. Er wordt gekeken of een trapveldje kan worden toegevoegd aan de openbare ruimte op De Brink, bijvoorbeeld op de locatie waar nu de infoschuur staat. Daarnaast komt er bij de geplande schoolcampus een Skills Garden waar voetballen ook mogelijk is. 

Aanleg en onderhoud groen

Het groenonderhoud in Nobelhorst kun je in 3 gedeeltes opdelen. 

1. De velden die zijn ingericht en langer dan 2 jaar zijn aangeplant. 

De gedeeltes die al langer dan 2 jaar zijn aangeplant. (Veld 1 Reinwaterbuurt, Veld 2 Bosrandbuurt, Veld 3 Langehoutbuurt, Veld 4 De Houtzagerij, Veld 5 De Boomgaard en Veld 9 Het Eiland). Deze vallen onder het dagelijks verzorgend onderhoud. Dit betekent dat er met beeldniveaus wordt gewerkt met betrekking tot het gras, onkruid, in de plantvakken, overhangend groen en haaggroei. In Almere is dit beeld op Niveau c vastgesteld door de gemeenteraad. Dit betekent dat er vrij veel onkruid om de plantvakken mag staan en dat bijvoorbeeld hagen en plantvakken een halve meter overgroei mogen hebben voordat de aannemer hier wat aan moet gaan doen. 

2.  De velden die zijn ingericht en minder dan 2 jaar geleden zijn aangeplant. 

Een plantseizoen loopt van 16 november tot 31 maart en voor gras houden wij half mei aan om in te zaaien. Dit is omdat de plant dan bovengronds in rust gaat. Zolang de bodem nog warm genoeg is kan de plant nog goede wortels maken. Het gaat om Veld 6 De Boswachterij, Veld 7 Het Landgoed , Veld 8 Het Laar, Veld 11 De Dorpshaven en Veld 10 De Hoeve. 

Deze worden op dit moment onderhouden door gespecialiseerd groenbedrijf. Waar nodig vervangen zij de komende 2 jaar de planten die uitvallen. Daarna dragen ze het over aan het beheer van gemeente Almere. Het onderhoud gebeurt hier op A-niveau. Daarmee is er extra aandacht voor de aangebrachte beplanting. Deze kan zo goed mogelijk groeien en hoeft niet te concurreren met onkruid. 

3. De velden die dit jaar zijn ingericht of waar nog alleen de bouwbestrating ligt.

Het groenonderhoud is hier alleen actief als de straat is ingericht en de plantvakken zijn gevuld met zwarte grond. De aannemer zaait hier klaver in om te zorgen dat er geen onkruid kan groeien en met de aanplant dient dit weer als voeding voor de planten. 

Hierboven lees je waar gemeente Almere verantwoordelijk voor is. Op almere.nl/wonen/beheer-en-onderhoud/groen lees je meer over het beleid. Bewoners zelf moeten de eerste halve meter van de erfgrens ontdoen van onkruid.

Geel asfalt Dorpsroute

Om de juiste kwalitatieve uitstraling te krijgen, krijgt de route kleur als deze volledig af is. Als je stukje-voor-stukje te werk gaat bestaat er een kans op kleurverschil. De verwachting is dat de Dorpsroute in 2023 gereed is.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening