Direct naar paginainhoud

Velden en projecten in Nobelhorst

De verschillende gebieden in Nobelhorst noemen we velden. Daarnaast zijn er projecten. Dat zijn buurten met voorzieningen of industrie.

Buurtschappen

Als je in Nobelhorst komt wonen, word je automatisch lid van een buurtschap. Elk buurtschap heeft een eigen bestuur. Afhankelijk van in welke buurt je gaat wonen, word je lid van een van de 4 buurtschappen: Midden, Noord, Zuid of De Vallei. Alle buurtschappen, behalve De Vallei, hebben een eigen website met informatie over alle voorzieningen, een agenda en nieuws.

Elk buurtschap heeft een eigen buurtkavel. De bewoners die bij het buurtschap horen, bepalen wat ze met deze kavel doen. De inrichting, het gebruik en het onderhoud doen de bewoners van het buurschap samen. Zij stellen daarnaast het inrichtingsplan van de velden vast tijdens de algemene ledenvergadering van het buurtschap. 
Ook ontplooien buurtschapen met elkaar initiatieven. Denk aan buurtevents, een moestuin, feestjes of andere activiteiten. 

Participatie

Nobelhorst ligt in Almere, dus als het gaat om meeluisteren, meedenken of meebeslissen over plannen van de gemeente is het participatiebeleid van Gemeente Almere van toepassing. 
 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening