Direct naar paginainhoud

Ontwerp Pinta en Niña

Duurzaam en luxe wonen in een zee van groen

Op de voormalige bodem van de Zuiderzee, waar ooit zeilschepen voeren, ligt nu de stad Almere. En hoewel het water is verdwenen en de zee inmiddels land is geworden, blijft de link met water en scheepvaart bestaan. Binnenkort wordt die link duidelijk zichtbaar in stadsdeel Almere Poort met de realisatie van de luxe gebouwen Pinta en Niña. De gebouwen zijn vernoemd naar de twee, vrijwel identieke, zeilschepen waarmee Christoffel Columbus in 1492 naar Amerika voer. De nieuwe Pinta en Niña liggen als eigentijdse, luxe jachten in een zee van groen in het Cascadepark. De lange witte vlakken en vloeiende lijnen, de houten afwerking met glas en metaaldelen, de royale balkons en de ligging in het park geven de gebouwen een gevoel van vrijheid, ruimtelijkheid en licht.

Unieke gebouwen op een unieke locatie

De woongebouwen Pinta en Niña bieden van alle kanten uitzicht op het Cascadepark. Ze staan als zelfstandige, losse gebouwen in het groen, maar hebben ook een duidelijke band met het naastgelegen water. De verhoogde achterzijden van de schepen keren naar elkaar toe en lopen af in de richting van het park. De verhoogde en naar elkaar reikende luifels symboliseren de poortfunctie van beide gebouwen en markeren de entree tussen het park en de woonwijk.

De gevels zijn – in meerdere opzichten – de blikvangers van beide gebouwen. Ze weerspiegelen de horizontale lijnen van het landschap en het glas, het hout en de witte elementen van beide gebouwen zorgen voor een samenhangend en herkenbaar geheel.

Entree aan het water

De ingangen van beide gebouwen liggen op de hoek bij het water aan de Iliasstraat en Odysseestraat. Een kleine entreevlonder ontsluit elk gebouw. De vlonders en de rietkragen langs de oevers zorgen voor een zachte en natuurlijke overgang van het water naar het gebouw. De overgang van park naar gebouw wordt extra benadrukt met een ecologische, groene zone rondom het gebouw. Deze rijk bloeiende beplanting versterkt de biodiversiteit in het park en geeft het gebouw extra kleur en uitstraling.

Groen en levensloopbestendig

De gebouwen bestaan uit levensloopbestendige driekamerappartementen. De plattegronden van de woningen zijn geschikt voor mindervaliden en zijn levensloopbestendig. Een grote vergroende buitenruimte op het dak van het gebouw en op bepaalde plekken op de balkons zorgen er voor dat buiten en binnen mooi in elkaar samenvallen.

Overal genieten van uw privacy

Ondanks het alzijdige karakter van de gebouwen, houden we bij de oriëntatie van de woningen rekening met de zoninval en de privacy van de bewoners. De woningen op de kop van de woongebouwen oriënteren zich meer op de noord- en zuidgevel en minder op de oostelijke richting, waar ook grondgebonden woningen liggen aan de overzijde van het water. De overgang van het water naar het gebouw wordt verzacht door een brede strook riet en daarachter gelegen kleine vlonders. Deze beschutte buitenruimte wordt hierdoor grotendeels aan het zicht onttrokken. De doordachte opzet en uitvoering van de balkons zorgt ervoor dat buren niet bij elkaar naar binnen kunnen kijken. Bewoners kunnen zo nog meer genieten van hun privacy.

Halfverdiept parkeren

De gebouwen bieden voldoende ruimte aan het parkeren van auto’s scooters en fietsen in een halfverdiepte parkeergarage circa anderhalve meter boven de grond. De entree van de auto ligt op de kop van de gebouwen aan de Iliasstraat en Odysseestraat. De garage krijgt natuurlijke ventilatie via openingen aan de zijkanten. Dat is beter voor klimaat en biedt een vrije toegang voor vleermuizen en vogels. De garage wordt aan het zicht onttrokken door overstekken en bosschages.

Duurzaamheid en energiezuinig

Duurzaamheid, energiebesparing en zelfs natuurinclusiviteit zijn belangrijke uitgangspunten bij beide gebouwen. Er worden verschillende besparende en andere slimme maatregelen genomen om het energiegebruik te beperken. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van duurzame energie. De zonnepanelen op het dak zorgen voor een energieleverend gebouw.

In en rond de gebouwen is ruimschoots aandacht voor natuur en biodiversiteit. Zowel mensen, als planten en dieren profiteren van de gebouwen. Het sedumdak biedt bijvoorbeeld een optimaal rendement voor de zonnepanelen, vangt regenwater op, gaat hittestress tegen en biedt ruimte aan insecten, vogels en planten. Het lage deel van de gebouwen krijgt een extensief groen dak, de hoge entree krijgt een semi-extensief groen dak; deze daken werken als een tuin en zijn beter geschikt voor waterberging en hogere planten.

In de dakrand worden nestkastvoorzieningen opgenomen voor bijvoorbeeld gierzwaluwen en zwarte roodstaarten die de overlast van plaaginsecten vlakbij het water kunnen verminderen. Achter de vlonders kan een doorlopende oever komen voor kikkers en watervogels. In de wanden en in de parkeerkelder komen voorzieningen voor vleermuizen. Een halfhoge vleermuiskelder is bestemd als winterverblijf voor de vleermuis.

Na de ontwikkeling wordt een VvE (vereniging van eigenaren) opgezet en krijgen de bewoners voorlichting over alle natuurinclusieve en duurzame technieken, zodat de duurzame opzet van de gebouwen in de toekomst kan worden voortgezet.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening