Direct naar paginainhoud

Participatie avond Cascadepark Woontorens noordelijk deel

Verslag: Peter van der Dussen & Sandra Brunekreef- Sieverts

De bijeenkomst van 10 mei 2022 was een vervolgbijeenkomst over de inrichting van het noordelijke deel van het Cascadepark (vanaf de kinderopvang tot de Godendreef) en de verkeersontsluiting van de parkeergarage van de 2 woontorens. Op 7 maart 2022 is er een presentatie gehouden over de plannen voor de 2 woontorens in het noordelijk deel van het Cascadepark en een terugblik hoe de plannen tot stand zijn gekomen.

Verloop van de bijeenkomst

De avond begon met een presentatie van een buurtbewoner. Zij heeft via sociale media buurtgenoten opgeroepen om input te leveren voor een invulling van de inrichting van het noordelijk deel van het Cascadepark. In deze presentatie werden allerlei ideeën en suggesties gedeeld met de gemeente en de aanwezigen over bijvoorbeeld sport en spel, ontmoeten, water, recreëren, groen en gezond. De presentatie is op te vragen bij Sandra Brunekreef (projectassistent) via: sbbrunekreef@almere.nl. De presentatie werd goed ontvangen door de aanwezigen en de gemeente. Het zijn mooie ideeën en sluit goed aan bij de ideeën die de gemeente voor het gebied heeft.

Daarna volgde er een presentatie van de stedenbouwkundige van de gemeente met een voorstel voor de inrichting om hiermee de discussie aan te gaan. Gemeente zou graag in dit gedeelte de huidige fruittuin willen versterken. Op het dak van de verdiepte  parkeerkelder komt een openbaar begaanbare daktuin en richting het water een watertuin. De daktuin wordt semi openbaar, het wordt eigendom van de toekomstige VVE. Als het donker is, wordt  waarschijnlijk door de VVE de daktuin afgesloten.

Om te voorkomen dat er op straat wordt stilgestaan of geparkeerd door bezorgdiensten zullen er voor de twee woontorens aan de kant van de Vitus Beringsstraat twee opstelplaatsen gerealiseerd worden voor bestel/bezorgdiensten. De ondergrondse inzamelcontainers zullen tussen de opstelplaatsen komen te liggen zodat de loopafstand voor beide woontorens binnen de wettelijke normen valt. Het idee is om deze ondergrondse inzamelcontainers te vergroenen door een haag eromheen te plaatsen waardoor het niet meer mogelijk is rommel rondom de containers te plaatsen. 
De containers moeten wel aan de rijweg geplaatst worden zodat de vuilniswagen hier goed kan bijkomen. Tevens wil de afdeling Reiniging niet achteruit moeten rijden de de wagen maar alleen vooruit (dit is een sterke voorkeur blijkt na navraag). 

Gemeente heeft naar aanleiding van de bewonersavond van 7 maart nog gekeken naar de verkeersontsluiting. Deze hebben ze iets verschoven tussen Vitus Beringstraat 6 en 8 zodat er minder overlast zou zijn van koplampen die niet direct de huizen inschijnen. 

De ontwikkelaar geeft vervolgens nog een korte presentatie over hun ontwerp. De daktuin zal openbaar toegankelijk zijn echter is de VVE van de appartementen eigenaar hiervan. Mocht er allerlei rotzooi en schade gaan ontstaan zouden zij kunnen besluiten om het niet meer openbaar te houden. Zij zijn in juridische zin hiervoor verantwoordelijk en moeten ook voor de kosten opdraaien. Er is altijd een doorlopend pad door het gebied heen. Via de website www.markalmere.nl worden omwonenden gevraagd om hun input voor de omgeving aan te leveren. 

Na de presentaties gaan de bewoners opgesplitst in twee groepen om samen met de ontwikkelaar en de gemeente te praten over de plannen m.b.t. de inrichting van de openbare ruimte.

Reactie vanuit de bewoners

De zorgen die hier met name uit naar voren komen vanuit de bewoners van de Vitus Beringsstraat gaan over de ondergrondse inzamelcontainers en de opstelplaatsen voor bezorgdiensten.

Met betrekking tot de opstelplaatsen voor bezorgdiensten is men bang dat deze niet juist gebruikt zullen worden. Tevens kijken de bewoners van de Vitus Beringstraat er tegenaan. 

Met betrekking tot de ondergrondse inzamel containers zitten de zorgen met name in de positie die nu op de kaart is ingetekend. Dit komt recht tegenover een woning te staan. Is er geen mogelijkheid om deze iets meer naar links of rechts te verplaatsen zodat die niet direct tegenover een woning kan komen te staan, of mogelijk zelfs helemaal ergens op het terrein van de woontorens zelf. De containers moeten aan de rijweg liggen voor de vuilniswagen. Wel wil de gemeente kijken of ze nog iets kunnen schuiven in de positie hiervan.

Verder worden er nog suggesties gedaan voor:

  • Voetbalveld iets verder is een knollenveld geen voetbalveld, kan hier iets mee gedaan worden?
  • Hoe voorkom je auto’s in het park?
  • Hondenuitlaat plaats, bankjes en afvalbak
  • Vissteiger en zwemwater
  • Plekken voor jongeren 12-17 jaar
  • Niet afsluiten/geen honden

Hoe verder?

De suggesties worden meegenomen bij de verdere uitwerking. De gemeente zal in ieder geval opnieuw kijken naar de positie van de ondergrondse inzamelcontainers en de opstelplekken voor de bezorgdiensten.

Op maandag 28 maart 2022 hebben de verkeerskundige Henk Talsma en de projectleider Peter van der Dussen van 8:10 tot 8:45 ter hoogte van het noordelijk deel van de Vitus Beringsstraat een verkeerstelling gehouden. Er waren in die periode 8 auto verkeersbewegingen, waarvan 4 van een bewoner van de straat die 2 keer een kind weg bracht en weer terug kwam.

Er zijn 42 fietsers geteld. Daarvan reden er 36 fietsers op / via het fietspad van het Cascadepark, 6 fietsers (volwassen personen) over de Vitus Beringsstraat. De 36 fietsers staken bij de verkeersdrempel bij nummer 6 over. Qua verkeersintensiteit was het in de ‘schoolspits’ een zeer rustige woonstraat.

Opmerkelijk was dat op dat moment er veel parkeerplaatsen op het openbaar gebied bezet waren, parkeerplaatsen op eigen terrein waren veelal niet bezet. Er is niet geteld.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met Sandra Brunekreef (projectassistent Gebiedsontwikkeling) via sbbrunekreef@almere.nl.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening