Direct naar paginainhoud

Europakwartier

Het Europakwartier heeft levendige straten, rustige binnenhoven en een doordachte mix van wonen, werken en voorzieningen.

Europakwartier: levendige straten, rustige binnenhoven

In het Europakwartier zijn de woningen grotendeels in grote bouwblokken gebouwd met rondom gezamenlijke binnenhoven. Elk blok heeft verschillende woningtypen. De inrichting van de binnenterreinen is per bouwblok verschillend.

De statige lanen en straten zijn groen en breed. In de 'plinten' van de centraal gelegen Europalaan is ruimte voor winkels, ateliers, (kleinschalige) bedrijven, kantoren en horecaondernemingen. In het Europakwartier vind je verder een supermarkt, diverse kinder- en jeugdvoorzieningen (basisscholen, voortgezet onderwijs, kinderdagverblijven), een zorgvoorziening en woningen waarin wonen en zorg kunnen worden gecombineerd.

Europakwartier Noord

In Europakwartier Noord wordt het tweede deel van Europakwartier aan de oostzijde van het spoor ontwikkeld. Hier komen circa 1.050 woningen (85% eengezinswoningen, 15% appartementen) in een mix van koop, huur en zelfbouw. Naast de bestaande voorzieningen komt er ook een Domus, een beschermd wonen-voorziening van het Leger des Heils. Momenteel wordt het stedenbouwkundig plan opgesteld.

Europakwartier Noord ligt in een prachtige omgeving met aan de ene zijde een ecologische zone en aan de andere zijde een uitloper van het Cascadepark.

Deze groene en waterrijke omgeving verrijkt de biodiversiteit en leefbaarheid in het gebied. Samen met de maatregelen om klimaatverandering op te vangen ontstaat een kwalitatieve en toekomstbestendige woonwijk.

Drie verrassende woonbuurten

In Europakwartier Noord ontstaan drie bijzondere woonbuurten met ieder een eigen karakter. Stadsbos, ten noorden van de watergang, is de grootste buurt met circa 700 woningen. Een stedelijke wijk met wonen aan het groen. Regen-erven bestaat uit verschillende woonclusters met een mix van woningtypen. Regen-erven ligt tussen de Heliumweg en de watergang. Regenwater wordt hier zichtbaar vastgehouden en weggevoerd naar de watergang.
Fruittuinen ligt in de ‘groene kamers’ van het Cascadepark. Hier komen met name kavels om zelf te ontwikkelen (particulier opdrachtgeverschap). Rondom de kamers staan nu alleen lindebomen. Straks komen hier ook fruitbomen- en struiken en wordt de vegetatie divers.

Nieuwbouwlocatie Domus, beschermd wonen-voorziening 

Op dit moment kent Europakwartier Noord drie bestaande voorzieningen: de Internationale School Almere, Baitul Afiyat Moskee en Aeres MBO Almere. Hier wordt nog een maatschappelijke functie aan toegevoegd: Domus, een locatie van het Leger des Heils voor 36 cliënten.

De Domus is een 24-uurs beschermde woonvorm van het Leger des Heils voor volwassen mannen en vrouwen die kampen met psychische problemen vaak in combinatie met een drugsverslaving. Begeleiding is 24 uur per dag aanwezig en bereikbaar. Deelnemers hebben een persoonlijk begeleider met wie zij in kleine stappen toewerken naar haalbare wensen en doelen om weer te kunnen functioneren in de maatschappij. Voor een deel van de mensen betekent dat ook weer zelfstandig wonen.

Dagbesteding is onderdeel van de begeleiding. Op de pagina 'Domus Almere Poort' staat meer informatie over Domus.

Werkzaamheden in het gebied

Begin 2022 wordt gestart met het ophogen van de gebieden Regen-erven en Fruittuinen. Nadat de zetting heeft plaatsgevonden kan vanaf 2023 het gebied bouwrijp worden gemaakt. 

Meld je aan!

Wil je niks missen over het toekomstig aanbod zelfbouwkavels in Europakwartier Noord? Meld je aan voor de nieuwsbrief van de Kavelwinkel.

Europakwartier Oost

Europakwartier Oost is onderdeel van het ontwikkelingsplan Stadstuinen waarin het oostelijk van Almere Poort vorm krijgt. Europakwartier Oost is opgedeeld in twee deelgebieden waar in totaal voor de komende jaren zo'n 2400 woningen voorzien zijn. Kijk voor meer informatie bij Stadstuinen.

Nieuwbouwproject New Brooklyn in Europakwartier Oost

In Europakwartier Oost  wordt een stedelijke en bijzonder onderscheidende wijk ontwikkeld. Stedelijk in dichtheid en gevarieerd in woningen en samenstelling van bewoners. Hier komen circa 1.480 woningen (70% eengezinswoningen, 30% appartementen/hoogbouw) in een mix van koop, huur en zelfbouw. De eerste fase van het plan is in aanbouw, de eerste bewoners hebben de sleutel van hun woning gekregen.

Stadswijk New Brooklyn - 1e fase

Samen met de partners waaronder De Alliantie voor alle sociale huurwoningen, Heijmans voor een deel van de koopwoningen en een belegger ontwikkelt de gemeente Almere de eerste fase van deze nieuwe stadswijk New Brooklyn. Hier wordt gebouwd aan karakteristieke bakstenen huizen met erkers, souterrains en trappetjes in stoere, stijlvolle en industriële architectuur. New Brooklyn is een stadswijk geïnspireerd op Amerikaanse steden als Boston, Philadelphia en New York.

De wijk is groen en kindvriendelijk van opzet. Het hart van de wijk voor gevormd door de Meent. Een plek waar wijk bewoners elkaar ontmoeten. Met grote grasvelden en diverse grote bomen. Deze groene ruimte verbindt de wijk met de omliggende wijken en functies zoals de Europalaan en het station Almere Poort. Voetgangers- en fietsverkeer krijgen veel ruimte met brede trottoirs met bomen, verschillende doorgaande fietspaden. Een gezonde leefomgeving wordt gestimuleerd door straten met één-richtingsverkeer en éénzijdig langsparkeren.

Interesse in een sociale huurwoning?

Die worden later aangeboden via Woningnet. Om te kunnen reageren op sociale huurwoningen, moet je daar ingeschreven staan als woningzoekende. Wanneer de woningen te huur worden aangeboden, vermeldt de Alliantie dat op de-alliantie.nl en via een vooraankondiging op Woningnet.

Wil je niks missen over het toekomstig aanbod zelfbouwkavels in New Brooklyn?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van de Kavelwinkel.

Kies je liever voor Mede-Opdrachtgeverschap?

Kies je liever uit een concept en ontwerpt je samen jouw woning? Dan is het bouwconcept NXT Urban misschien iets voor jou. Ga naar NXT Urban voor meer informatie.

Europakwartier West

In Europakwartier West ligt pal achter de glooiende duinen in Almere Poort. De dijk en duinen schermen de wijk af van IJmeer. Het groene Cascadepark omlijst de wijk aan de andere kant. De wijk heeft een ontspannen stedelijk karakter met veel appartementen in een ruime opzet. 

Door de combinatie met kantoren, scholen, buurtvoorzieningen en winkels is het een levendige wijk. De wijk heeft de kenmerken van een stad, maar heeft ook een nauwe verbinding met de omringende natuur. De duinen bieden mooie wandel -en fietsroutes naar het strand. Het Cascadepark ligt centraal in de wijk en is de plek waar bewoners elkaar ontmoeten, wandelen, sporten en picknicken. Het park heeft speelweide en biedt plaats voor kunst en cultuur. Hier ligt ook het bekende Klokhuis.

Voorzieningen

De wijk leeft en heeft volop voorzieningen voor haar bewoners. De Europalaan is een stedelijke laan met aan weerszijden bovenwoningen met de op de begane grond winkels, ateliers, kantoren, horeca en een gezondheidscentrum. Ook voor de basisscholen en voortgezet onderwijs hoeven bewoners de wijk niet uit. Alles is op loop -en fietsafstand, ook het strand en de duinen; de ultieme plek voor ontspanning. De bereikbaarheid is optimaal met de A6 om de hoek en het NS-station Poort centraal in de wijk.

Waterwoningen Frankrijkkade

Er komen 13 waterwoningen aan de Frankrijkkade. Samen met omwonenden is bepaald hoe de woningen er ongeveer uit komen te zien.

Tijdens de eerste 2 bijeenkomsten zijn wensen en ideeën van bewoners vertaald in een moodboard en is een eerste concept plan besproken.

Op de derde bijeenkomst, die van 29 november 2022, is het stedenbouwkundig programma van eisen gepresenteerd. Op basis van dit programma van eisen wordt vervolgens een tender uitgezet. Daaruit kiest de gemeente een ontwikkelaar die de plannen verder uitwerkt, waarbij het programma van eisen het uitgangspunt is. Gezien de huidige marktomstandigheden, wordt de tender pas uitgezet zodra de markt weer aantrekt.

Lees het verslag van de bijeenkomst van 29 november

Illustratie Almere skyline
Jouw mening