Direct naar paginainhoud

Verslag informatieavond Frankrijkkade 29 november 2022

In november 2022 was de 3e informatiebijeenkomst over de waterwoningen aan de Frankrijkkade in Almere Poort. Tijdens de twee eerdere bijeenkomsten zijn wensen en ideeën van bewoners vertaald in een moodboard en is een eerste conceptplan besproken.

Programma van Eisen

Bij de 3e bijeenkomst waren 19 omwonenden aanwezig en is het stedenbouwkundig programma van eisen gepresenteerd. Op basis van dit programma van eisen wordt vervolgens een tender uitgezet. Daaruit wordt een ontwikkelaar gekozen die de plannen verder uitwerkt waarbij het programma van eisen het uitgangspunt is. 

De prijsklasse van de woningen is naar verwachting tussen de 800.000 en 900.000 euro. Omdat de markt in de afgelopen tijd enorm veranderd is, wordt de tender echter pas uitgezet zodra de markt weer aantrekt.

Waterwoningen

Eerder zijn wensen en ideeën vanuit bewoners opgehaald. Vanuit onder meer het Waterschap zijn er ook eisen waaraan het ontwerp moet voldoen. Dit alles is meegenomen in het programma van eisen.

Enkele belangrijke punten zijn:

 • de woningen zijn ruimtelijk opgezet;
 • de woningen bestaan uit maximaal 2 lagen
 • de maximale hoogte vanaf de waterspiegel is 8,5 meter, vanaf het straatniveau is de hoogte ruim 1,5 meter lager;
 • er komen geen losse bijgebouwen  op de kade, mogelijk wel een meterkast als dit niet anders op te lossen is;
 • de woningen krijgen een inpandige berging;
 • woningen mogen onderling verschillen maar sluiten wel op elkaar aan ‘zijn familie van elkaar’;
 • de woningen krijgen een moderne, landschappelijke uitstraling met veel gebruik van hout, transparante vormgeving met grote ramen voor een connectie met het water
 • het dak wordt plat of flauw hellend met een groen dak (geen dakterras) en zonnepanelen die zo gelegd worden dat er geen schittering voor omwonenden veroorzaken.

Openbare ruimte

Voor de openbare ruimte is een inrichtingsplan gemaakt waar extra parkeerplekken voor auto’s en fietsen ingepast worden. Deze parkeerplekken komen deels langs de busbaan en deels worden er lichtmasten bij huidige parkeerplekken verwijderd zodat er meer ruimte ontstaat.
Het bestaande openbaar gebied wordt vergroend met kleurrijke vaste planten in  plantvakken en enkele bomen..
Er blijft vanuit iedere straat zicht op het water.

Rond januari/februari 2023 wordt het groen op het eilandje weggehaald. Op een later moment wordt het hele eilandje verwijderd. Mogelijk start het uitgraven ook al voordat de bouwwerkzaamheden plaatsvinden. In dat geval worden bewoners hierover geïnformeerd.

Vragen bewoners

parkeren

Vanuit bewoners hebben zorgen over de toenemende parkeerdruk die veroorzaakt wordt door mensen die met de trein reizen en de hele dag hun auto aan de Frankrijkkade parkeren. De gemeente geeft aan dat het gebied nog in ontwikkeling is en dat de verwachting is dat de parkeerdruk verplaatst richting het Topsportcentrum. Als dit niet werkt, moet er over alternatieven worden nagedacht om het parkeren te reguleren.

plannen definitief

Bewoners hebben gevraagd of het mogelijk is dat de plannen nog kunnen wijzigen, dit omdat de tender nog niet uitgezet wordt.
De projectmanager geeft aan dat hoewel niemand garanties kan geven voor de verre toekomst, het absoluut de intentie is deze plannen door te zetten. De gemeenteraad is hier onder meer bepalend in.

Open haard

Een bewoner vraagt of het mogelijk is om te verbieden dat de woningen een open haard krijgen. De projectmanager gaat dit uitzoeken maar geeft aan dat als in Almere een open haard algemeen is toegestaan, verbieden niet mogelijk is.
Een open haard is in Almere toegestaan en kan dus niet worden verboden. Informatie over overlast van rook en hoe daarmee om te gaan is te vinden bij Houtrook overlast.

Panelen bij Concept-inrichtingsplan

Paneel 1: Concept inrichtingsplan

Toelichting paneel 1: concept-inrichtingsplan

Op paneel 1 is de kaart met het concept-inrichtingsplan zichtbaar. Hierop staat aangegeven hoe de waterpartij zijn uiteindelijke vorm krijgt, hoe de waterwoningen komen te liggen, hoe de openbare ruimte wordt ingericht en welke planten, bomen en materialen worden gebruikt.

Binnen het plan wordt in het verlengde van de Oostenrijkstraat een fietspad aangelegd tot en met de nieuwe brug over het water. Hier wordt ook het trottoir doorgetrokken en komen er plantenvakken. Langs de Frankrijkkade blijft de bestaande situatie grotendeels gehandhaafd. Wel wordt de kade langs het water vergroend door middel van extra plantvakken. Er worden langs de Frankrijkkade 19 nieuwe parkeerplaatsen ingepast: 4 op de plek waar nu een lichtmast staat, de overige 15 plekken in 2 nieuwe parkeerstraatjes langs de busbaan. Deze straatjes worden vriendelijk ingericht met bomen en planten. Langs de gehele kade worden op verschillende plekken fietsnietjes geplaatst.

Paneel 2: inrichtingsplan met afbeeldingen bomen, planten, objecten en verkaveling

Tekst in afbeelding verkaveling en positie woningen

Verkaveling en positie woningen

• Gelijkmatige verdeling voor een rustig straatbeeld
• Zicht op het water als belangrijk uitgangspunt
• Ruime afstand tussen woningen
• Woningen liggen 4 meter uit de oever (waterlijn)
• Zicht op ruimte / water vanuit de straten
• ca. 17 meter tussen woningen aan westzijde
• ca. 19 meter tussen woningen aan oostzijde

Toelichting inrichtingsplan met afbeeldingen nieuwe bomen, planten, objecten en verkaveling

Op paneel 2 is de kaart met het inrichtingsplan zichtbaar met plaatjes van de nieuwe bomen, planten en objecten. Ook wordt de positie van de waterwoningen toegelicht.

In de plantvakken langs het fietspad in het verlengde van de Oostenrijkstraat komt een mix van rood- en paarskleurige beplanting met gele accenten. In de nieuwe plantvakken langs de Frankrijkkade komen vaste planten met een warme kleurstelling die passen bij de huidige beplanting. Ook komen er enkele vakken met rozen. Bij de nieuwe parkeerkoffers komt een variatie aan soorten bomen. Langs de waterlijn komt een kruidenrijke oever. Op enkele plekken worden er zitelementen geplaatst.

De waterwoningen komen op palen in het water te staan. De verbinding met het water vanuit de Frankrijkkade is erg belangrijk: om genoeg zicht op het water te behouden, komen de woningen op ruime afstand van circa 17 tot 19 meter van elkaar te staan. De woningen liggen 4 meter uit de oever. De woningen kennen een gelijkmatige verdeling over Frankrijkkade; zo ontstaat er een rustig straatbeeld en wordt het doorzicht vanuit de aangrenzende straten niet geblokkeerd.

Paneel 3: referentie- en sfeerbeelden waterwoningen

Paneel 4: Randvoorwaarden voor kavel en bouwmassa

Tekst in afbeelding Afmetingen en massa

Afmetingen: Hoogtes en dieptes

 • Per kavel mag één waterwoning worden gebouwd.
 • De waterwoning mag alleen binnen het op de kaart aangegeven bouwvlak worden gebouwd, met uitzondering van architectonische verbijzonderingen in de entreezone (zie tweede onderstaande punt).
 • De afmetingen van het bouwvlak zijn 7,5 x 15 meter.
 • In de entreezone mogen alleen architectonische elementen worden gerealiseerd ter verbijzondering van de entree. Hier mogen geen bergingen of woonruimtes worden gerealiseerd.
 • De woningen zijn maximaal 2 woonlagen hoog (begane grond + verdieping).
 • De maximale hoogte bedraagt, gemeten vanaf de waterspiegel, 8,5 meter (+4,2 mNAP).
 • Aan de westzijde is het mogelijk een vlonder te realiseren van maximaal 2 meter breed.
 • Aan de zuidzijde is het mogelijk om een terras te realiseren binnen de aangegeven terraszone van maximaal 4 meter diep.
 • De woningen komen op palen in het water te staan.
 • Exacte hoogtes van de verdiepingen en dakoplossing worden in de ontwerpen nader uitgewerkt. Het peil van de vloer (en daarmee de ‘vrije ruimte’ tussen woning en waterspiegel) en de totale maximale hoogte ten opzichte van de waterspiegel liggen echter vast.

Massa: Vorm van de woningen

 • De waterwoning bestaat uit een duidelijk hoofdvolume, zonder losse bijgebouwen.
 • De berging is geïntegreerd in de woning.
 • Uitkragende balkons en dakterrassen zijn niet toegestaan. Eventuele buitenruimtes worden binnen het volume van de woning opgelost en zijn vormgegeven als onderdeel hiervan.
 • Binnen de entreezone is ruimte voor een architectonische verbijzondering welke onderdeel is van het architectonische geheel.

Toelichting paneel 4: Randvoorwaarden voor kavel en bouwmassa

Afmetingen:

Per kavel mag één waterwoning worden gebouwd en alleen binnen het bouwvlak. De afmetingen van het bouwvlak zijn 7,5 x 15 meter. Aan de straatzijde is nog een entreezone waar architectonische elementen gerealiseerd mogen worden ter verbijzondering van de entree. De woningen komen op palen in het water te staan. De woningen hebben maximaal 2 lagen (een begane grond plus verdieping). De maximale hoogte bedraagt vanaf de waterspiegel 8,5 meter en gemeten vanaf de hoger gelegen straat 6,7 meter. Aan de westzijde is het mogelijk een vlonder te realiseren van maximaal 2 meter breed. Aan de zuidzijde is het mogelijk om een terras te realiseren van maximaal 4 meter diep. Exacte hoogtes van de verdiepingen en dak worden in de ontwerpen nader uitgewerkt.

  Massa:

  De waterwoning bestaat uit een duidelijk hoofdvolume, zonder losse bijgebouwen. De berging is geïntegreerd in de woning. Uitkragende balkons en dakterrassen zijn niet toegestaan.

   Paneel 5: Randvoorwaarden architectuur, kleur, materiaal, gevelvorm, dakvorm en steiger

   Tekst in afbeelding paneel 5

   Algemeen

   • De waterwoningen zijn een architectonische familie van elkaar.
   • De relatie tussen de woning en waterspiegel is een aandachtspunt: dit moet zorgvuldig ontworpen worden.
   • De huisaansluitingen (meterkast) komt langs de kade: deze dient bij voorkeur ondergronds opgelost te worden. Als dit niet mogelijk is, moet de kast worden mee-ontworpen.

   Kleur en materiaal

   • De waterwoningen hebben een landschappelijke, moderne uitstraling.
   • Basismateriaal is hout (of gelijkwaardige natuurlijke materialen).
   • Landschappelijke kleurstellingen, in lijn met het kleurenpallet.
   • Voornaamste accent/contrastmateriaal is metaal.
   • Accent/contrastkleurstelling is donkergrijs/antraciet, in lijn met het kleurenpallet. In overleg met de gemeente Almere mag hiervan worden afgeweken.

   Gevel

   • De beleving van wonen op het water staat centraal: hier wordt invulling aan gegeven door een transparante vormgeving met grote ramen. Met name zuid- en westzijde zijn transparant, noord- en oostzijde mogen ingetogener. Des te verder het water op van de oever, des te transparanter.
   • De noordgevel (straatkant) dient warm en uitnodigend te worden vormgegeven.
   • Afscheidingen van buitenruimtes die binnen het bouwvlak worden gerealiseerd zijn een architectonisch onderdeel van de woning.

   Dak

   • Dak vormt als het ware de ‘vijfde gevel’
   • Daken zijn flauw hellend of plat en zijn een wezenlijk onderdeel van de massa en architectuur.
   • De waterwoningen krijgen vegetatiedaken, in combinatie met zonnepanelen.
   • Overgang tussen dak en gevel is kwalitatief goed afgewerkt met een dakrand of overstek (max. 1 meter)
   • Op het dak worden geen dakterrassen gerealiseerd.
   • Op het dak worden zonnepanelen geplaatst.
   • Zonnepanelen zijn zoveel als mogelijk uit het zicht vanaf de straat
   • Zonnepanelen dienen zo geplaatst te worden dat deze geen hinder in de vorm van schittering veroorzaken.

   Steigers, vlonders, terrassen en loopbruggen

   • De steigers en loopbruggen hebben een slanke vormgeving.
   • Hekwerken zijn zo licht mogelijk vormgegeven om vrij zicht op het water te garanderen.
   • De loopbruggen en entreezone zijn een architectonisch onderdeel van de woning.
   • Vlonders en terrassen (aan de zij- en achterkant) mogen drijven.
   • Bij de vlonders en terrassen staat de relatie met het water voorop.

   Paneel 5: Randvoorwaarden architectuur, kleur, materiaal, gevelvorm, dakvorm en steiger

   In het algemeen worden de waterwoningen een architectonische familie van elkaar. De relatie tussen woning en waterspiegel dient zorgvuldig ontworpen te worden. Huisaansluitingen (de meterkast) komt langs de kade: bij voorkeur ondergronds, indien dit niet mogelijk blijkt dan wordt deze mee-ontworpen.

   De waterwoningen krijgen een landschappelijke, moderne uitstraling. Het basismateriaal is hout en heeft een landschappelijke kleurstelling. Eventueel contrastmateriaal is metaal in donkergrijze/antracieten kleur – hiervan mag worden afgeweken in overleg met de gemeente Almere.

   Wat betreft de gevel staat de beleving van wonen op het water centraal: de woningen krijgen een transparante vormgeving met grote ramen. Met name de zuid- en westzijde zijn transparant, de noord- en oostzijde mogen ingetogener. De noordgevel (straatkant) dient warm en uitnodigend te worden vormgegeven. Afscheidingen van buitenruimtes die binnen het bouwvlak worden gerealiseerd zijn een architectonisch onderdeel van de woning

   De daken zijn flauw hellend of plat en een wezenlijk onderdeel van de vormgeving van de woning. Overgang tussen dak en gevel is kwalitatief goed afgewerkt met een dakrand of overstek (max. 1 meter). De waterwoningen krijgen vegetatiedaken, in combinatie met zonnepanelen. Zonnepanelen zijn zoveel als mogelijk uit het zicht vanaf de straat en dienen geen hinder in de vorm van schittering te veroorzaken.

   Steigers, vlonders, terrassen en loopbruggen hebben een slanke vormgeving. Hekwerken zijn zo licht mogelijk vormgegeven. De loopbruggen en entreezone zijn een architectonisch onderdeel van de woning. Vlonders en terrassen (aan de zij- en achterkant) mogen drijven.

   Illustratie Almere skyline
   Jouw mening