Direct naar paginainhoud

2e basisschool ‘Odyssee’ aan het Homeruspark

De locatie aan de noordzijde van het Homeruspark is sinds 2009 benoemd voor de komst van een 2e basisschool.

Tijdens de algemene informatiebijeenkomsten van Almere Poort van november 2017 en april 2018 is het opstarten van de planontwikkeling toegelicht aan bewoners. Inmiddels is de basisschool genaamd Odyssee, tijdelijk gehuisvest in het voormalige kinderdagverblijf aan de Pygmalionstraat. Nu de informatiebijeenkomst is geweest (4 september 2018) is de omgevingsvergunning aangevraagd en wordt de start bouw verwacht voor de zomer van 2019. De kinderen van de Odyssee kunnen in schooljaar 2020/2021 naar het nieuwe gebouw.

Ontwerp schoolgebouw bekend

Het ontwerp van het gebouw van de 16-klassige basisschool Odyssee is nu zo ver dat wij graag de impressiebeelden willen delen (zie foto’s hiernaast, klik om te vergroten). De omgevingsvergunning voor het bouwen van het schoolgebouw wordt in september ingediend. Na de vergunningverlening zal de voorbereiding plaatsvinden om medio 2019 te starten met de bouw. De school zal namelijk haar deuren in het schooljaar 2020-2021 moeten openen om in de onderwijsbehoefte van de wijk te kunnen voldoen.

Inpassing van de school in de buurt

De afgelopen periode is goed gekeken naar de inpassing van de school in de buurt. Hierbij gaat het met name om de verkeersafwikkeling en met name het parkeren. De gemeente wil de naast de locatie van de 2e school gelegen woningbouwkavel (‘reservering woongebouw’ op het kaartje in de bijlage (pdf, 0,34 Mb)), reserveren als parkeerterrein voor de school. Zo kan het parkeren geconcentreerd en in de directe nabijheid van de school plaatsvinden. We realiseren daarmee meer parkeerplaatsen om de parkeerdruk van de school op het gebied in de piekmomenten te verlichten. Dit is in beeld gebracht op de bijbehorende parkeerschets (pdf, 0,77 Mb)

Presentatie van de plannen

Tijdens de informatiebijeenkomst van dinsdagavond 4 september 2018 presenteerden gemeente en schoolbestuur ASG de plannen voor de school, het gebouw, de inpassing in de buurt en de overige ontwikkelingen in het gebied.

Hieronder kun je de gepresenteerde panelen bekijken:

Hoogste punt bereikt basisschool Odyssee

Aan het Boreasplein in het Homeruskwartier, Almere Poort wordt hard gewerkt aan de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor de basisschool Odyssee. Dit gebeurt in In opdracht van de gemeente Almere en de Almeerse Scholen Groep. Basisschool Odyssee is op dit moment gevestigd aan de Pygmalionstraat en het Slowakijehof in hetzelfde stadsdeel.

Ondanks de crisis is vorige week toch het hoogste punt bereikt. Om dit voor de bouw belangrijke moment te markeren, is hier even bij stil gestaan en is de vlag van Odyssee in de top gehangen. De aanwezige bouwlieden hebben, rekening houdend met de veiligheid, wat lekkers gekregen.

We hopen de komende maanden op dezelfde wijze en met hetzelfde enthousiasme de school verder te kunnen afbouwen. Zodat de leerlingen van Odyssee nog voor het einde van het jaar naar hun nieuwe school kunnen. Het ontwerp van de school biedt naar verwachting voldoende flexibiliteit, zodat ook in de 1,5 meter maatschappij passend onderwijs kan worden geboden.

Odyssee is een basisschool in het stadsdeel Poort in de wijk Homeruskwartier waar betekenisvol leren centraal staat. Dit betekent dat lesstof aansluit bij de beleveniswereld van het kind, en dat het kind de lesstof meteen kan toepassen. Om deze reden zijn de lokalen ruim opgezet. Leerlingen hebben veel ruimte om te bewegen en op verschillende manieren aan het werk te gaan.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening