Direct naar paginainhoud

Grote opkomst informatieavond nieuwbouw Youri Egorovweg

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen. Gemeente Almere en woningcorporaties Alliantie en GoedeStede werken daarom samen om meer sociale huurwoningen te bouwen. Het college van B&W heeft eerder hiervoor de Youri Egorovweg aangewezen. Op deze locatie komen maximaal 170 sociale huurwoningen voor starters, ouderen en thuisloze jongeren. Het gaat om een mix van 1- en 2-kamer appartementen en parkeerplekken. 

Gemeente Almere organiseerde 6 november een informatiebijeenkomst over de nieuwbouwplannen voor de Youri Egorovweg. De bijeenkomst verliep rustig ondanks dat een aantal buurtbewoners tegen woningbouw protesteerde op deze locatie.

Grote opkomst

Meer dan 200 buurtbewoners bezochten de bijeenkomst in de Sint Bonifatiuskerk. Tegenstanders maakten bezwaar omdat de woningen ten koste gaan van het groen in de wijk. Mensen toonden zich ook bezorgd over de beoogde doelgroep thuisloze jongeren en de mogelijke overlast die zij veroorzaken. Daarnaast klonken er ook positieve geluiden over het toevoegen van sociale huurwoningen in de wijk.

Werkgroep

Tijdens de bijeenkomst zijn 3 varianten getoond van de mogelijke ligging van de nieuwbouw ten opzichte van de omgeving. Bezoekers konden hierop reageren en aangeven welke variant hun voorkeur heeft. Ook konden mensen zich aanmelden voor een werkgroep die meedenkt over de definitieve ligging van de nieuwbouw en over oplossingen voor het verkeer en de bereikbaarheid van de wijk. Hiervoor hebben 30 buurtbewoners zich aangemeld.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening