Direct naar paginainhoud

Bewonersavond Boomgaardweg 17 januari

Tijdens deze informatiebijeenkomst over de woningbouwplannen aan de Boomgaardweg zijn omwonenden bijgepraat over de stappen die zijn gezet. Ook zijn ze in gesprek gegaan over het plan, de aandachtspunten en de zorgen die eerder zijn uitgesproken. 

In februari 2023 is het ontwikkelplan in de gemeenteraad besproken. Bij de behandeling van het plan in de gemeenteraad heeft een aantal omwonenden ingesproken en hun zorgen en bezwaren over de plannen nogmaals uitgesproken. In juni heeft de gemeenteraad na zorgvuldig afwegen besloten dat het plan in ontwikkeling kan gaan.  

Resultaten informatiebijeenkomst

Tijdens de presentatie en informatiemarkt op 17 januari kwamen diverse vragen, opmerkingen en suggesties naar voren. Het verslag van deze avond kun je opvragen door een e-mail te sturen naar info@almere.nl. Geef het mailtje als onderwerp: Boomgaardweg. 

De belangrijkste zorg- en aandachtspunten die zijn besproken zijn:

Parkeren en verkeer

Parkeren in de wijk wordt als een probleem ervaren, omdat iedereen gratis kan parkeren in de wijk. Dit zorgt voor een toename aan auto’s (voornamelijk overdag) van dagjesmensen, maar ook mensen die werken in het centrum van Almere. Er staan regelmatig auto’s in het gras of op de stoep geparkeerd. Bovendien hebben veel bewoners twee auto’s en in sommige gevallen een bedrijfsbusje erbij. In de ochtend ervaren omwonenden verkeersdrukte door de busjes die jongeren bij de scholen afzetten en niet op de parkeerplaatsen kunnen staan. Ze staan daarom op de weg stil; dit zorgt voor verkeersopstoppingen. Omwonenden zijn benieuwd of er in de plannen rekening wordt gehouden met de huidige verkeers- en parkeerdrukte. 

Sociale onveiligheid en verlichting

Omwonenden geven aan dat sommige delen van de omgeving als onveilig worden ervaren, met name als het donker is. Er is behoefte aan extra verlichting op straat. Het is belangrijk om te blijven melden bij politie via 0900 - 8844 of bij de gemeente via meldingen.almere.nl. Zo kunnen we gericht toezicht inzetten.

Overlast (geluid en vuil)

Er is overlast door jongeren die rond de school hangen en vuil achter laten. Daarnaast ervaren omwonenden geluidsoverlast door ambulances die overdag en ’s nachts door de wijk rijden. Omwonenden zijn benieuwd of er balkons komen in verband met geluidsoverlast. Ook willen ze weten of de gebouwen een eigen vuilcontainer/oplossing krijgen.

Mix van nieuwe bewoners en toezicht

Er zijn veel vragen over de mix van starters en jongeren met een hulpvraag. Omwonenden zijn vooral benieuwd naar wat de verdeling is en of deze mix gegarandeerd is. Daarnaast willen ze weten wat er gebeurt als de nieuwe bewoners overlast veroorzaken: is er begeleiding en wat is er in het contract opgenomen? Ook is er behoefte aan een centraal contactpersoon om overlast te melden en een kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe bewoners.

Ontwerpen

Met het vaststellen van het ontwikkelingsplan Boomgaardweg kunnen corporaties en de ontwikkelaar verder met het ontwerp van de gebouwen. De gemeente gaat parallel daaraan aan de slag met het plan voor de inrichting van en de aansluiting op de openbare ruimte. We verwachten eind 2023 of begin 2024 nog een keer bij omwonenden terug te komen om de conceptontwerpen te bespreken. Verder zullen we via deze website laten weten wanneer de concept omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan ter inzage ligt. Naar verwachting is dit in het 4e kwartaal van 2023.

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen, opmerkingen of wil je een mondelinge toelichting, neem gerust contact op. Stuur hiervoor een e-mail naar info@almere.nl. Geef het mailtje als onderwerp: Boomgaardweg.
 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening