In gesprek over het onderhoud van de stad

Laat ons weten wat je vindt van het onderhoud van de stad! Wat vind je van de bloemen en struiken in je buurt? En van de straat, de stoepen, fietspaden, wegen en bruggen? Waar moet zwerfafval worden opgeruimd en waar hoeft dat niet per se? Zou je zelf iets willen doen om de buurt schoon en netjes te houden? Dit zijn voorbeelden van onderwerpen waarover we graag op diverse locaties met Almeerders in gesprek gaan. 

We bezoeken in februari en maart elk stadsdeel en praten daar met jou over het groen, afval en de wegen in de stad. Zie je het vraagteken? Laat ons dan weten wat je denkt. Met jouw input schrijven we onze nieuwe plannen over deze thema’s.

Waar gaat het over?

We zijn op zoek naar meningen over groen, wegen en schoon. Soms hebben we al een ander beleid. Daarom gaat het wel over plantsoenen, grasvelden, stoepen, fietspaden, wegen, bruggen, zwerfvuil en vegen.

Maar niet over afvalinzameling aan huis (de ondergrondse, bovengrondse en huiscontainers), verlichting en over bomen.

Schriftelijke enquête

Na de gesprekken op straat gaan we ook een schriftelijke enquête houden. Hiervoor nodigen wij steekproefsgewijs 12.500 Almeerders uit. Dit gaat gebeuren in het voorjaar van 2023.

De gesprekken en de schriftelijke enquête zijn anoniem; wij vragen dus geen gegevens zoals naam en adres. We vragen wel toestemming om het gesprek op te nemen, zodat we later de antwoorden kunnen verwerken.

Vervolg

Via meerdere kanalen, zoals de gemeentelijke website en de Stadhuis-aan-Huiskatern in de krant brengen we je op de hoogte van de resultaten van dit onderzoek. Zoals het er nu naar uitziet, gebeurt dit halverwege 2023.

We hopen natuurlijk dat veel Almeerders meedoen aan dit onderzoek. De resultaten gebruiken we voor het maken van plannen, waarin we bijvoorbeeld keuzes maken over het beheer van de stad.