Behandeling aanvragen

Is uw subsidieaanvraag compleet en op tijd ingediend? Dan gelden de volgende beslistermijnen:

 • Bij kortdurende activiteiten (eenmalige subsidies) krijgt u acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit. Bij sommige subsidies staat er een andere termijn in de nadere regels.
 • Bij subsidies voor een heel kalenderjaar (jaarlijkse subsidies) krijgt u voor 31 december een besluit, maar we streven naar 16 december.

U krijgt schriftelijk bericht als de gemeente langer nodig heeft voor het besluit. Ook als er nog aanvullingen op uw aanvraag nodig zijn, krijgt u hierover bericht.

Hoe staat het met uw aanvraag?

Wilt u informeren naar de stand van zaken van uw aanvraag? Vul hiervoor het contactformulier in. Vermeld hierbij het kenmerk dat staat op de ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Toch bellen? Dat kan via telefoonnummer 14 036.

Uitbetaling en verantwoording

Krijgt u van de gemeente een positief besluit? Dan zijn de uitbetaling en verantwoording afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag: 

Tot 10.000 euro:

 • stelt de gemeente het bedrag direct vast;
 • is er geen inhoudelijke of financiële verantwoording nodig;
 • voert de gemeente steekproefsgewijze controles uit.

Van 10.000 tot 50.000 euro:

 • krijgt u een bedrag voor overeengekomen activiteiten/prestaties;
 • stuurt u de gemeente achteraf een inhoudelijke verantwoording van de activiteiten;
 • voert de gemeente steekproefsgewijze controles uit.

Vanaf 50.000 euro: 

 • krijgt u een voorschot van 100% van de subsidie (mogelijk in meer betaaltermijnen);
 • stuurt u de gemeente achteraf een inhoudelijke én financiële verantwoording;
 • kan de gemeente afhankelijk van de afspraken ook om tussentijdse verantwoording vragen.