Skip to content

Status van uw subsidieaanvraag

Beslistermijnen

Jaarlijkse subsidie

Heeft de activiteit betrekking op een kalenderjaar (januari tot en met december)? Vraag de subsidie aan vóór 1 oktober van het voorafgaande jaar. Voorbeeld: u wilt subsidie aanvragen voor 2014, dus dient u de aanvraag uiterlijk 30 september 2013 in. U ontvangt dan voor 31 december 2013 een besluit.

Heeft de activiteit betrekking op een schooljaar? Vraag de subsidie aan vóór 1 april van het voorafgaande schooljaar. Voorbeeld: u wilt subsidie aanvragen voor het schooljaar 2014-2015, dus dient u de aanvraag uiterlijk 31 maart 2014 in. U ontvangt dan voor 1 juli 2014 een besluit.

Eenmalige subsidie

Vraag de subsidie maximaal 26 weken en minimaal 8 weken voor de activiteit aan tenzij de nadere regels anders bepalen. U ontvangt binnen 8 weken na ontvangst van de complete aanvraag een besluit, tenzij de nadere regels anders bepalen.

Status subsidieaanvraag opvragen

Nadat u subsidie heeft aangevraagd ontvangt u een ontvangstbevestiging met een kenmerk. Met dit kenmerk kunt u informeren naar de status van uw aanvraag. Vul hiervoor het contactformulier in. Toch bellen? Dat kan op nummer 14 036.

Wat vindt u van onze website?