Direct naar paginainhoud
menu

Wilt u subsidie aanvragen? Dit kunt u doen via het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier subsidies (pdf)

Aanvraagformulier subsidies (word)

Let op: Voor een aantal speciale regelingen zijn andere formulieren beschikbaar. Voor deze regelingen kunnen ook andere inzenddata en/of voorwaarden (nadere regels) gelden.

Op tijd aanvragen

Vraag uw subsidie op tijd aan. Voor kortdurende activiteiten (eenmalige subsidies) kunt u het hele jaar subsidie aanvragen. U doet dit tenminste 10 weken vóór aanvang van de activiteit.

Duurt uw activiteit het hele jaar (jaarlijkse subsidies van januari tot en met december)? Vraag de subsidie aan voor 1 oktober van het voorafgaande jaar. Wilt u bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor 2021? Dan mailt u de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 om 23.59 uur.

Adressering

Mail uw compleet ingevulde aanvraag (inclusief alle bijlagen en voorblad met handtekening(en)) naar subsidiebureauverberg dit@almere.nl. Vermeld als onderwerp 'Subsidieaanvraag'. U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging. Lukt het niet om uw aanvraag per e-mail aan te leveren? Neem dan contact op met de gemeente Almere via het contactformulier of telefoonnummer 14 036.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Na registratie van uw subsidieaanvraag ontvangt u een 2e ontvangstbevestiging met een door het Subsidiebureau toegekend kenmerk. Elders op deze website leest u wat er daarna gebeurt met uw aanvraag. Aanvragen die we te laat ontvangen of die niet compleet zijn, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Wat vindt u van onze website?