Skip to content

Subsidie aanvragen

Wilt u subsidie aanvragen? Dit kunt u doen via het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier subsidies (Word)

Aanvraagformulier subsidies (pdf)

Let op: Voor een aantal speciale regelingen zijn andere formulieren beschikbaar. Voor deze regelingen kunnen ook andere inzenddata en/of voorwaarden (nadere regels) gelden.

Op tijd aanvragen

Vraag uw subsidie op tijd aan. Voor kortdurende activiteiten (eenmalige subsidies) kunt u het hele jaar subsidie aanvragen. U doet dit tussen de 26 en 8 weken voordat u de activiteit wilt uitvoeren.

Duurt uw activiteit het hele jaar (jaarlijkse subsidies van januari tot en met december)? Vraag de subsidie aan voor 1 oktober van het voorafgaande jaar. Wilt u bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor 2020? Dan dient u de aanvraag uiterlijk 30 september 2019 in.

Adressering

Stuur uw compleet ingevulde aanvraag (inclusief alle bijlagen en voorblad met handtekening(en)) digitaal naar info@almere.nl. Vermeld als onderwerp 'Subsidieaanvraag'. Lukt het niet om uw aanvraag per e-mail aan te leveren? Neem dan contact op met de gemeente Almere via het contactformulier of telefoonnummer 14 036.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Na inzending krijgt u een ontvangstbevestiging met een kenmerk. Elders op deze website leest u wat er daarna gebeurt met uw aanvraag. Aanvragen die we te laat ontvangen of die niet compleet zijn, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Wat vindt u van onze website?