Skip to content

Subsidie aanvragen

Wilt u subsidie aanvragen? Dit kunt u doen met het subsidieaanvraagformulier (beveiligd word-bestand 276 kb). Als u problemen heeft met het downloaden van het Word formulier, dan kunt u ook gebruik maken van dit PDF aanvraagformulier (pdf 182 kb). LET OP: Voor het aanvragen van een aantal specifieke subsidies zijn andere formulieren beschikbaar. Zie verder onder Specifieke subsidies.

Vraag uw subsidie op tijd aan. Wanneer u de subsidie aanvraagt, hangt af van de soort subsidie. Aanvragen die we te laat ontvangen, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

In sommige gevallen is de inzenddatum anders of zijn er aanvullende voorwaarden. Afwijkingen staan vermeld in zogenaamde 'Nadere regels'. Meer informatie hierover vindt u onder Subsidievoorwaarden.

Adressering

U kunt het formulier op 2 manieren verzenden: (svp niet beide!)
1. via de post: Gemeente Almere, t.a.v. het Subsidiebureau, postbus 200, 1300 AE Almere
2. via de mail naar info@almere.nl voorzien van een gescand voorblad met handtekeningen.

Soorten subsidies

Er zijn twee soorten subsidies:

  • Jaarlijkse subsidie. Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten die (nagenoeg) een heel jaar duren. 
  • Eenmalige subsidie. Deze subsidie is bedoeld voor een activiteit die kort duurt. Ook als een kortdurende activiteit ieder jaar terugkeert, spreken we van eenmalige subsidie.

Jaarlijkse subsidie

  • Heeft de activiteit betrekking op een kalenderjaar (januari tot en met december)? Vraag de subsidie aan vóór 1 oktober van het voorafgaande jaar. Voorbeeld: u wilt subsidie aanvragen voor 2017, dus dient u de aanvraag uiterlijk 30 september 2016 in.
  • Heeft de activiteit betrekking op een schooljaar? Vraag de subsidie aan vóór 1 april van het voorafgaande schooljaar. Voorbeeld: u wilt subsidie aanvragen voor het schooljaar 2017-2018, dus dient u de aanvraag uiterlijk 31 maart 2017 in.

Eenmalige subsidie

U kunt het hele jaar een aanvraag indienen voor een eenmalige subsidie. Vraag de subsidie aan tussen 26 weken en 8 weken voor de activiteit, tenzij de nadere regels anders bepalen.

Wat vindt u van onze website?