Skip to content

Flevolijn

Overlast en geen treinverkeer in september en oktober

Werkzaamheden bij station Buiten
Werkzaamheden bij station Buiten
Werkzaamheden bij station Parkwijk
Werkzaamheden bij station Parkwijk

In de weekenden van zaterdag 17 en zondag 18 september en van zaterdag 8 en zondag 9 oktober is er geen treinverkeer tussen Almere Oostvaarders – Weesp – Almere Oostvaarders en Naarden/Bussum. Voorkom verrassingen en ga goed voorbereid op reis; check voor u op reis gaat de reisplanner ns.nl en voor onderweg m.ns.nl voor het meest actuele reisadvies.

Bouwvolgorde

Bij Almere Centrum zijn er twee keersporen en diverse wisselcomplexen aangelegd. Met meer treinen neemt ook de geluidsbelasting toe. ProRail plaatst daarom geluidschermen over een lengte van 24 kilometer aan beide kanten van het spoor.

De werkzaamheden aan de geluidschermen hebben een vaste volgorde. Zo worden eerst de kabels en leidingen verplaatst en de heipalen geheid. Daarna volgen de schanskorven, de glaspanelen, de taludtrappen en als laatste worden op een aantal plekken de vluchtdeuren geplaatst. Bovenop de stijlen worden de uiteindelijke schanskorven geplaatst. Pas als de schermen staan, worden in overleg met de gemeente de groenvoorzieningen en het fietspad hersteld. Tussen de verschillende werkzaamheden kan enige tijd zitten. Dat heeft onder meer te maken met de aanvoer van het speciaal voor Almere ontworpen en geprocedeerde geluidscherm.

1. Poort tot Muziekwijk

Hongarijeplaats, Slowakijeplaats en Tsjechiëplaats

De schermhoogtes van de Hongarijeplaats, Slowakijeplaats en Tsjechiëplaats verschillen van elkaar. Omdat niet alle glaspanelen gelijktijdig geleverd konden worden, kon er helaas niet gelijkmatig worden doorgewerkt. De planning loopt helaas uit. De geluidschermen zijn bijna klaar, maar er ontbreken nog een aantal panelen en nooddeuren. Deze panelen hebben een specifieke maat en konden pas later geplaatst worden. Het streven is om dit deel begin oktober af te ronden en de werkterreinen op te ruimen.

2. en 3. Muziekwijk tot Staatsliedenwijk

Hier wordt gewerkt aan de afronding met als streven oktober gereed te zijn. Aansluitend worden de werkterreinen opgeruimd. Eventuele restwerkzaamheden bestaan uit het plaatsen van op maat gemaakte panelen, de zogenoemde pasvakken.

Station Almere Muziekwijk

Bij station Almere Muziekwijk wordt op verzoek van de gemeente de werkzaamheden gecombineerd om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Bij het station moeten de trappen naar het perron en de OV-poortjes weer toegankelijk worden gemaakt. De gemeente gaat gelijktijdig de fietspadkruising met de Bartokweg aanpakken. De werkzaamheden zijn gepland vanaf 26 september en duren ongeveer 3 weken.

De overlast zal bestaan uit nog tijdelijke beperking in toegankelijkheid van het station en beperkte parkeermogelijkheden op het Michael Jacksonplein.

Fietsverkeer (omleidingen worden ter plaatse aangegeven)

•  Klavecimbelstraat:

De werkzaamheden vragen meer tijd en duren volgens de huidige inzichten tot en met vrijdag

23 september. De fietsonderdoorgang is afgesloten in verband met het plaatsen van glaspanelen.

•  Buxtehudepad

De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 16 september

Afsluiting onderdoorgang in verband met het plaatsen van de schermen boven op de onderdoorgang.

Autoverkeer

Om de glaspanelen veilig bovenop de spoorviaducten te kunnen plaatsen, moet ook het autoverkeer rekening houden met enkele verkeersaanpassingen.

•  Bartokweg

Deze werkzaamheden zijn in afstemming met de gemeente opnieuw ingepland en wel van maandag 26 september tot en met vrijdag 17 oktober.

Boven de weg worden de schermen geplaatst en bij het station worden de station trappen teruggeplaatst. Het verkeer wordt omgeleid via de Hollandse Dreef. Dit is met borden aangegeven..

•  Stedendreef

Maandag 12 september tot en met vrijdag 30 september

Het autoverkeer wordt tijdelijk over 1 rijstrook per richting geleid vanwege het plaatsen van schermen boven de weg.

4. Almere Centrum

Werkzaamheden bij station Almere Centrum

In de laatste weken van augustus hebben grote werkzaamheden aan de spoorinfra plaatsgevonden: twee voorgebouwde wisselcomplexen zijn verplaatst naar hun definitieve plek in het spoorwegnet en zijn zij aangesloten op het spoorwegnet. Tijdens de treinvrije periode in het weekend van 17 en 18 september worden rondom het station en naast bestaande onderdoorgangen geluidschermen gebouwd, dwarsliggers en seinen geplaatst. Hieronder worden de werkzaamheden voor de komende twee maanden beschreven.

Fietsverkeer (omleidingen worden ter plaatse aangegeven)

•  Spoorbaanpad ter hoogte van centrum

Afsluiting is in voorbereiding, maar nog niet exact bekend wanneer. Dit hangt samen met het plaatsen van de geluidschermen langs het station. De verwachting is dat de werkzaamheden medio oktober plaatsvinden.

•  Centrum/Stationsplein

Werkzaamheden boven het busplatform voor de geluidschermen. Deze worden naar verwachting medio oktober gefaseerd uitgevoerd.

•  Den Uylpad

De komende maanden zijn er op dit pad kortdurende omleidingen voor het voorbereiden en plaatsen van geluidschermen en bijbehorende ondersteuningsconstructies. Dit wordt met borden aangegeven.

Autoverkeer

•  Dokkumlaan

Werkzaamheden voor de geluidschermen ter hoogte van de Dokkumlaan vinden medio oktober met beperkte verkeershinder plaats. Een verkeersregelaar is aanwezig om het verkeer te begeleiden. De aangrenzende woonwijken blijven bereikbaar.

5. Verzetswijk tot Buiten

In deze wijken zijn alle heipalen geslagen en stijlen geplaatst. De eerstvolgende werkzaamheden richten zich voornamelijk op het plaatsen van de schanskorven en glaspanelen. Ook de taludtrappen worden aangebracht. De werkzaamheden zorgen vooral voor hinder voor fietsers die het Spoorbaanpad gebruiken tussen de Charlie Chaplinweg en de Hogevaart. Houd rekening met de volgende omleidingen die op het moment van uitgave van deze nieuwsbrief bekend zijn:

Fietsverkeer (omleidingen worden ter plaatse aangegeven)

•  Charlie Chaplinweg tot station Parkwijk

Maandag 8 augustus tot en met eind oktober

Omleiding via de parallelweg langs het Spoorbaanpad en een klein gedeelte parallel aan de Cinemadreef. Omleiding is een week verlengd, omdat het materiaal later is geleverd.

•  Station Almere Parkwijk tot aan Hogevaart

Maandag 8 augustus tot en met eind oktober

Omleiding via de Elzenstraat. De omleiding duurt langer, omdat het materiaal later is geleverd.

Werkzaamheden bij station Parkwijk

Gedurende de treinvrijperiode van zaterdag 17 en zondag 18 september worden er diverse werkzaamheden aan het station en de perronkappen uitgevoerd. Er wordt met een kraan gewerkt die geluidhinder kan geven. Vrachtverkeer voert zwaar materiaal aan. In dergelijke gevallen moeten fietsers vanuit veiligheidsoverwegingen even wachten.

6. Buiten tot Oostvaarders

Op deze locatie zijn inmiddels alle heipalen geslagen. De komende periode worden voornamelijk de stijlen en schanskorven geplaatst.

•  Middachtenlaan

Het opslagterrein bij de Middachtenlaan is tot eind november 2016 in gebruik. Vanuit deze plek worden de benodigde materialen naar de werklocatie gebracht. Er is een bouwweg aangelegd die voor de veiligheid met hekken is afgezet. Na afloop wordt in overleg met de gemeente de groenvoorziening hersteld.

•  Het Spoorbaanpad tussen zwembad de Vrijbuiter en de Koppeldreef

Het voetpad zal tot einde werk (december 2016) afgesloten zijn. Het fietspad is volgens de huidige planning tot vrijdag 9 september dicht. Het fietspad wordt zodra het gereed is weer beschikbaar gesteld.

•  Fietsverkeer en Station Almere Buiten

De hekken zijn inmiddels verwijderd. Er zijn nog werkzaamheden aan de perronkappen en op een later tijdstip aan de glaspanelen. Gedurende de treinvrijperiode van zaterdag 17 en zondag 18 september worden er diverse werkzaamheden aan het station en de perronkappen uitgevoerd. Er wordt met een kraan gewerkt die geluidhinder kan geven.

Attentie

Aan de zuidzijde tussen de Rio de Janeirostraat en de Buenos Airesstraat (parallel aan de Bogotastraat) kunnen de geluidschermen nog niet geplaatst worden. In de binnenbocht staat een sein dat machinisten niet meer goed en tijdig kunnen zien bij plaatsing van de schermen. Er wordt daarom voor deze locatie een nieuw ontwerp uitgewerkt. Naar het zich laat aanzien zullen de schermen iets verder van het spoor af geplaatst kunnen worden.

7. Oostvaarders en verder

Op deze locatie bestaan de werkzaamheden uit het heien van palen tot en met vrijdag 30 september.

Fiets- en autoverkeer

•  Atlasdreef

Maandag 5 september tot en met vrijdag 30 september

Het fietspad zal voor fietsers om en om worden afgesloten. In een volgende fase zal de onderdoorgang vanwege hijswerkzaamheden ook voor auto’s worden afgesloten (nader te bepalen tijdstip en afsluiting in afstemming met de gemeente). Uiteraard zoeken we naar een veilige oplossing die zo min mogelijk hinder veroorzaakt. Nood- en hulpdiensten kunnen er altijd door.

•  Insulindepad (onderdoorgang station Almere Oostvaarders)

Tot en met vrijdag 23 september voor fietsers afgesloten. Deze worden omgeleid via de Balistraat. Dit wordt met borden aangegeven.

Voetgangers en treinreizigers kunnen wel gebruik maken van de onderdoorgang. De perrons zijn bereikbaar. De busbaan is om en om afgesloten. De werkterreinen worden zo klein mogelijk gehouden om de hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden.

Onderhoudswerk

In de treinvrije periode is er een aantal nachten gepland voor inspecties en onderhoud.

Voor de maanden september en oktober van 2016 zijn de volgende nachten ingepland: 

Maand

Nachten

September

 

 

Oktober

Nacht van woensdag 14 op donderdag 15 september

Nacht van zondag 18 op maandag 19 september

 

Nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 oktober

Nacht van zondag 16 op maandag 17 oktober

Nacht van zondag 30 op maandag 31 oktober

Dit is een bericht van Prorail

Wat vindt u van onze website?