Wonen en Zorg

Landelijk dus ook in Almere is het streven dat inwoners op een prettige manier ‘zo thuis mogelijk’ kunnen opgroeien en wonen. Dit geldt voor jeugd en volwassenen; het geldt voor de groeiende groep ouderen in de stad en het geldt ook voor inwoners met een zorg- of ondersteuningsvraag bij die uit instellingen terug in de wijk gaan wonen.

Om die prettige manier van wonen voor zo veel mogelijk mensen te realiseren, wil de gemeente dat passende hulp en ondersteuning zo veel mogelijk beschikbaar is in de eigen (sociale) omgeving van mensen. Daarom werken woningcorporaties,  zorginstellingen en gemeente intensief samen en informeren en betrekken zij inwoners  actief.

Heb je een vraag over wonen en zorg, wil je een zorginitiatief starten of wil je dat wij aandacht geven aan jouw project over wonen en zorg? Laat het ons weten, wij nemen snel contact met je op.