Wonen en Zorg

Iedereen moet ‘zo thuis mogelijk’ kunnen opgroeien en wonen in Almere. Dat geldt voor jong en oud – en ook voor mensen die zorg nodig hebben.

Om die prettige manier van wonen mogelijk te maken, is het nodig dat passende hulp en ondersteuning zoveel mogelijk beschikbaar is in de omgeving waar je woont. Daarom werken we samen met woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsinstanties en zijn buurtbewoners actief betrokken bij allerlei woonzorg-projecten in hun wijk.

Heb je een vraag over wonen en zorg, wil je een zorginitiatief starten of wil je ons betrekken bij jouw project over wonen en zorg? Vul ons contactformulier in en je hoort binnen 2 werkdagen van ons.