Wonen en Zorg

Zorgen dat iedereen zich zo thuis mogelijk voelt, dat is wat we willen in Almere. Daar horen ook onze inwoners bij met een zorgvraag. Zoals ouderen, dak- en thuisloze jongeren, psychisch kwetsbare mensen en geestelijk- en (licht)gehandicapten.

En om die prettige manier van wonen mogelijk te maken, is het nodig dat passende hulp en ondersteuning zoveel mogelijk beschikbaar is in de omgeving waar je woont. Daarom werken we samen met woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsinstanties en zijn buurtbewoners actief betrokken bij allerlei woonzorgprojecten in de wijk.

Heb je een vraag over wonen en zorg, bel dan met 14 036.