Woonzorg-initiatief indienen

Om het proces voor het starten van een nieuw woon-zorg initiatief wat makkelijker te maken, is er een stappenplan. Wil je samen met een andere partij een initiatief indienen, dan kan dat natuurlijk ook. Kies dan 1 van de opties en meld het bij het opmerkingenveld.

Gemeente Almere stimuleert alle initiatieven op het gebied van wonen en zorg. Wij doen er dan ook alles aan om jou als initiatiefnemer verder te helpen. Tegelijkertijd willen we ook wat van jou; het een gezamenlijke inspanning. Daarbij speelt ook de huidige situatie mee dat het niet altijd makkelijk gaat. De woningmarkt is krap en  mogelijke locaties zijn schaars.

Wonen en zorg

Wij stimuleren alle initiatieven op het gebied van wonen en zorg. Wij doen er dan ook alles aan om je verder te helpen. Tegelijkertijd willen we benadrukken dat het een gezamenlijke inspanning is. De woningmarkt is krap en de mogelijke locaties schaars. We adviseren je daarom voorafgaand aan het indienen van het initiatief om de volgende zaken alvast goed te hebben onderzocht:

  • Zorg voor een gedegen marktonderzoek en stel eventueel een businessplan op.
  • Doe zorgvuldig onderzoek naar de financiële haalbaarheid van het initiatief.
  • Probeer zelf alvast een partner te vinden met wie je het initiatief wilt realiseren. En dien dan gezamenlijk de aanvraag in.
  • Neem kennis van het Afwegingskader Wonen en Zorg. Dit is een ambtelijke ‘meetlat’ voor beoordeling en begeleiding van initiatieven of uitvragen ervan.

N.B. is er sprake van een combinatie – dus dien je samen met jouw (zorg)partner, woningcorporatie of projectontwikkelaar het initiatief in – , kies dan voor een van onderstaande partijen en vul de gegevens van de andere partij in.

Zorgpartij

Particulier

Woningcorporatie

Projectontwikkelaar

 

Maatschappelijke voorziening

Een ruimte voor zorg, onderwijs, sport, kunst en cultuur en buurtvoorzieningen is een maatschappelijke voorziening. Mensen gebruiken deze ruimte, maar wonen er niet.

Een voorstel voor een maatschappelijke voorziening doe je via het formulier Ruimtelijke initiatieven in Almere. Het ondernemersloket van het Ondernemersplein Almere neemt binnen een week contact met je op om je verder te informeren.

Intramurale voorziening

Als mensen wonen en zorg krijgen in 1 gebouw, heet dit een intramurale voorziening. Omdat locaties voor intramurale zorg schaars zijn, adviseren we je om in de gaten te houden. Op Tenderned publiceert de gemeente beschikbare locaties.

Het aangeven van jouw initiatief doe je via het formulier Ruimtelijke initiatieven in Almere. Het kan ook zijn dat wij contact met jou opnemen als jouw initiatief in aanmerking komt voor een beschikbare locatie.

Het ondernemersloket van het Ondernemersplein Almere neemt binnen een week contact met je op om je verder te informeren.

Wonen

Wil je iets bouwen zonder zorg- en of maatschappelijke functie, gebruik dan het formulier Ruimtelijke initiatieven in Almere.

Je kunt daarin ook je vraag stellen, liefst met een omschrijving van jouw plan. Het ondernemersloket van het Ondernemersplein neemt daarna zo snel mogelijk contact met je op om je verder te informeren.

Je kunt ook Ik bouw mijn huis in Almere bezoeken voor meer informatie.