Verhalen over wonen en zorg

Zorgen dat iedereen zich zo thuis mogelijk voelt, dat is wat we willen in Almere. Daar horen  ook onze inwoners bij met een zorgvraag, zoals ouderen, dak- en thuisloze jongeren, psychisch kwetsbare mensen en geestelijk - en licht gehandicapten.

Door persoonlijke verhalen te delen van iedereen die te maken heeft met Wonen en Zorg, willen we zorgen voor meer onderling begrip. De komende maanden delen we deze verhalen via deze pagina, onze nieuwsbrief, krant en social media. Het zijn verhalen van woningcorporaties en zorg- & welzijnsinstellingen. Maar ook de verhalen van inwoners die een woning en zorg krijgen én van hun buurtbewoners. 

Aan de hand van onderstaande 3 thema’s laten we zien wie alle betrokkenen zijn, wat hun rol is en wat zij vinden van de combinatie Wonen en Zorg.