Skip to content

Woningsplitsing en Kamerbewoning

Op 11 oktober 2018 is door het college van B en W het voorbereidingsbesluit Woningsplitsing en Kamerbewoning vastgesteld. Daarin staat dat het verboden is om gebouwen die bestemd zijn voor één huishouden te veranderen of te vergroten in twee of meer woningen. Ook mag u in een woning waar al meerdere huishoudens zijn gevestigd niet meer huishoudens toevoegen. Dit geldt voor heel Almere.

Dit besluit is onder meer opgesteld vanwege het stijgende aantal overlastklachten van omwonenden van kamerverhuurpanden en gesplitste woningen.

U mag als woningbezitter maximaal twee kamers verhuren als u voldoet aan de 'hospitaregeling':

  • De woning moet minimaal 85 m2 gebruiksoppervlak hebben,
  • De verhuurde kamers mogen door maximaal 1 persoon per kamer gebruikt worden,
  • De hoofdbewoner moet zelf ook in de woning wonen en minimaal de helft van het gebruiksoppervlak bewonen.

De volledige tekst van het voorbereidingsbesluit kunt u hier vinden.

Bestaande kamerverhuurpanden en gesplitste woningen

Heeft u een woning in bezit die u zelf of via een derde partij verhuurt voor kamerverhuur en u heeft 5 of meer kamers in die woning? Dan moet deze woning voldoen aan aanvullende brandveiligheidsvoorschriften. Deze voorschriften komen uit het Bouwbesluit 2012. Vanuit de Rijksoverheid is hiervoor een informatiefolder uitgegeven.

LET OP: bij verhuur van 5 (of meer) kamers moet u ook een gebruiksmelding brandveiligheid doen via www.omgevingsloket.nl.

Er zijn bedrijven die u hierbij kunnen adviseren en begeleiden.

Als rechtmatige eigenaar blijft u verantwoordelijk voor het juiste gebruik en onderhoud van de woning. Informeer ook de buren over uw plannen om de woning te verhuren.

Wonen in bedrijfspanden is niet toegestaan

Volgens de bestemmingsplannen van de gemeente Almere mag u bedrijfspanden niet gebruiken of ombouwen om in te wonen. Dit komt onder meer omdat wonen onder een andere milieucategorie valt.

Bedrijfspanden voldoen ook niet aan de eisen die het Bouwbesluit aan een woning stelt aan veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid. Wonen in bedrijfspanden vormt ook een groot risico voor de bewoners bij een calamiteit, zoals brand.

Uitzondering hierop zijn de aangewezen bedrijfswoningen, als er een heldere en duidelijke link met de bedrijfsvoering is aangetoond. Bij onjuist gebruik van bedrijfspanden treedt de gemeente handhavend op.

Wat vindt u van onze website?