Skip to content

Aanpak Gezond Gewicht Almere

Logo Aanpak Gezond Gewicht

In Almere heeft 19% van de kinderen en jongeren tot 19 jaar (ernstig) overgewicht. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid - op korte en lange termijn. Daarom zet de gemeente  in op het voorkomen en terugdringen van overgewicht bij kinderen.  

Om gezond op te kunnen groeien hebben kinderen de inzet van iedereen nodig. Vooral die van zichzelf en van de ouders en naaste omgeving. Maar ook die van professionals in het onderwijs, de zorg, welzijn- en buurtorganisaties, sportclubs en bedrijven. Met de Aanpak Gezond Gewicht Almere (AGGA) werkt de gemeente Almere samen met andere partijen aan een gezond gewicht voor de Almeerse jeugd; van collectieve preventie tot en met de zorg voor Almeerse kinderen tot 12 jaar.

Twee actielijnen Aanpak Gezond Gewicht Almere

Collectieve preventie

We maken ons hard voor een gezonde leefstijl als norm op plekken waar kinderen regelmatig komen. Denk aan gezond eten en drinken, voldoende slapen en meer bewegen. Voor de pilotwijken in Almere Buiten (West) ligt het accent op de Gezonde School aanpak en de Gezonde Sportvereniging

Ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas

We zorgen ervoor dat kinderen met overgewicht en obesitas tijdig worden gesignaleerd en dat er passende begeleiding en zorg aan het kind en zijn gezin wordt aangeboden om weer toe te werken naar een gezond gewicht. Dit vraagt om een goede samenwerking met en afstemming tussen professionals. Dit doen wij aan de hand van het model van het landelijke proeftuinenproject ketenaanpak van Care for Obesity. Almere is één van de proeftuingemeenten.  

Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere

In het Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere geven alle betrokken partijen prioriteit aan het versterken van zorg en preventie. De gemeente en negentien andere partijen, waaronder publieke en private partijen en vrijwilligersorganisaties, hebben het pact ondertekend. De aangesloten partijen geven in 2018 een concrete invulling aan de afspraken in Almere Buiten (West). Ze willen de aanpak vanaf 2019 uitbreiden naar andere stadsdelen van Almere.  

De Aanpak Gezond Gewicht Almere komt voort uit de Jongeren op Gezond Gewicht-beweging (JOGG). Meer daarover leest u op jogg.nl.  

Wethouder Dijkstra onthult watertappunt
Wethouder Dijkstra onthult watertappunt
Wethouder Dijkstra onthult watertappunt

Inschrijven voor de nieuwsbrief Aanpak Gezond Gewicht Almere

Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Wat vindt u van onze website?