Gezond in Almere

In Almere streven we naar een gezonde en duurzame stad voor iedereen. Samen met de stad willen we gezonde keuzes makkelijker maken en een gezonde leefomgeving mogelijk.
Onze focus ligt in eerste instantie bij de jeugd. We richten ons op gezond gewicht, gezonde scholen, een rookvrije generatie en mentale gezondheid. 
Het Almeerse coalitieakkoord ‘Een frisse start 2020-2022’ stelt een duidelijke en hoge ambitie als het gaat om de gezondheid van de inwoners van Almere: Gezond in Almere is 1 van de 8 bestuurlijke opgaven.

‘Om gezond op te kunnen groeien hebben kinderen de inzet van iedereen nodig. Van zichzelf, de ouders/verzorgers en naaste omgeving. Maar ook van het onderwijs, de zorg, welzijn- en buurtorganisaties, sportclubs en bedrijven. Samen maken we gezond gewoon!.’ Wethouder Roelie Bosch

Gezond gewicht

In Almere heeft 19% van de kinderen en jongeren tot 19 jaar (ernstig) overgewicht. Kinderen die opgroeien met een gezond gewicht leven langer in goede gezondheid. Overgewicht verhoogt onder meer de kans op ziekten. Daarbij heeft overgewicht op jonge leeftijd een grote negatieve impact op de psychische en sociale ontwikkeling. Om deze redenen hechten we groot belang aan een integrale en effectieve aanpak van overgewicht bij de jeugd.

In dit filmpje bekijk je wat we samen doen om overgewicht te bestrijden. Op dit moment werken we vooral in Almere Buiten en Stedenwijk. We willen deze aanpak de komende jaren uitbreiden over heel Almere.

Buurtcoach

‘Een kind wordt niet alleen thuis opgevoed. Het is belangrijk dat we overal in de omgeving van het kind hetzelfde uitstralen; lekker gezond eten en gezellig bewegen.’ Andor Knoop, buurtsportcoach in Almere Buiten vanuit TIO (Talent in Opleiding).

Voor alle professionals die meewerken aan Gezond Gewicht Almere

 • De folder van Gezond Gewicht Almere kan gebruikt worden om gezinnen te informeren over een gezondere leefwijze. 
 • Huisartsen, scholen, wijkteams en andere professionals in Almere Buiten en Almere Stedenwijk kunnen gezinnen doorverwijzen naar de centrale zorgverlener als er sprake is van een ongezond gewicht bij een kind. De centrale zorgverleners zijn jeugdverpleegkundigen die  gezinnen in de buurt helpen om gezond te leven. Ze geven makkelijke tips en zorgen vooral dat de omgeving van het kind goed samenwerkt om de gezondheid van het kind te verbeteren. Deze posters over de centrale zorgverleners in Almere Buiten en Almere Stedenwijk maakt duidelijk hoe ze werken en wat ze kunnen doen.

Ervaring met de centrale zorgverlener

Bij een controle van de Jeugdgezondheidszorg op school bleek dat Wendy’s zoon met zijn gewicht aan de hoge kant zat. Wendy: ‘Ze zeiden dat het leek op een eetprobleem. Ik was blij: eindelijk nam iemand mij serieus!’ Wendy werd doorverwezen naar een kliniek voor eetstoornissen en vervolgens naar centrale zorgverlener Janine. ‘Samen kijken we wat er mogelijk is. Dat geeft enorm veel steun. Als ouder gaat de gezondheid van je kind je aan het hart. Janine gaat net zo lang door tot we de juiste zorg krijgen. Mijn zoon is 13. Het tij kan nog gekeerd worden.’
 

Mentale gezondheid

Mentale gezondheid is het vermogen door kinderen en jongeren om te kunnen omgaan met uitdagingen, stress en druk. Steeds meer wordt duidelijk dat jongeren die weerbaar zijn beter ‘nee’ kunnen zeggen tegen verleidingen als roken, drinken en ongezond eten. Jongeren die weerbaar zijn, zijn ook minder vaak slachtoffer van pesten en zij kunnen beter omgaan met keuzes rondom seksualiteit. 

We streven ernaar dat sleutelpersonen in het leven van jongeren beter in staat om signalen te herkennen van mentale problemen bij jongeren. En we willen jongeren stimuleren om te praten over hun mentale problemen.

Bij het thema mentale Gezondheid werken we o.a. samen met Almeerse jongeren van stichting Scherp

Gezonde scholen

Gezonde leerlingen presteren beter! Een Gezonde School werkt aan een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving voor de leerlingen. Het gaat om voeding, bewegen en welzijn, maar ook om relaties, seksualiteit en de preventie van roken en drugs. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die hieraan werken. Scholen kunnen op meerdere thema's een vignet behalen. De ambitie is om het aantal gezonde scholen in 2022 te laten zijn gestegen van 13 naar 30. 

Elke Almeerse school kan hulp krijgen bij gezonder worden door de gezonde school-adviseur van de GGD. De buurtsportcoaches en de kinderopbouwwerker in de wijk kunnen ook vaak ondersteunen. Abonneer je op de Nieuwsbrief Gezonde School van de GGD om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Behalve de vignetten Gezonde School hebben we extra aandacht voor:

 • extra beweegmomenten, bijvoorbeeld i.s.m. de buurtsportcoaches;  
 • gezonde traktaties; 
 • waterbeleid; 
 • en beweegvriendelijke schoolpleinen. 

'Water drinken, dat vinden de kinderen inmiddels heel gewoon,' zegt kinderopbouwwerker Wendy. 'Dat is echt veranderd. Als we op uitje gaan, of de kinderen een activiteit met me doen, dan drinken ze water als ze dorst hebben. Voorheen konden ze daar nog wel eens over mopperen, maar tegenwoordig weten ze niet beter. Vier jaar geleden werkte ik op een school aan gezondheid en water drinken. Nu leeft het daar nog steeds en worden er weer bidons uitgedeeld aan nieuwe leerlingen om water te drinken.’

Rookvrij

Een generatie kinderen die opgroeit zonder de schadelijke gevolgen van (mee)roken en vrij van de verleiding om te gaan roken. Een generatie die kan kiezen voor een gezonde toekomst. Schoolpleinen en steeds meer speeltuinen en sportterreinen zijn inmiddels rookvrij. Maar nog lang niet allemaal. Op veel plekken in de openbare ruimte en elders kunnen jongeren nog met tabak in aanraking komen. Wij willen onze partners ondersteunen om deze plaatsen rookvrij te maken. Roken wordt op alle fronten ontmoedigd. We gaan ervoor dat de volgende generatie rookvrij is in Almere.

"Steeds meer mensen vinden het normaal dat er op openbare plekken niet gerookt wordt. Ook willen de meeste mensen, zowel rokers als niet-rokers, dat kinderen rookvrij opgroeien en zelf niet gaan roken. In Almere werken we samen met veel verschillende organisaties om de stad steeds meer rookvrij te krijgen. Ook de inwoners willen we hierin graag betrekken, zodat ook zij hun lokale plekken gezamenlijk rookvrij kunnen maken." - Madelein Boers, projectleider Rookvrije generatie (GGD).

Aanvragen rookvrije zone 

Als partij of inwoner uit de stad kun je  bijdragen aan een rookvrije generatie door een rookvrije zone te maken. Dit kan door het plaatsen van de Rookvrije Generatie-tegels. Aanvragen kan door:

 1. Een verzoek via Melding Openbare Ruimte;
 2. Zorg dat de aanvraag voldoet aan de richtlijnen:
  1. Een onderbouwing waarom er een tegel wordt aangevraagd en door wie dit initiatief wordt ondersteund;
  2. Een telefoonnummer waarop je teruggebeld kan worden om verdere afspraken te maken.
 3. De gemeente neemt contact met je op over de precieze locatie en het plaatsen van de tegel. De aanvragen worden verzameld en het plaatsen gebeurt op twee momenten per jaar. De gemeente neemt de kosten hiervoor op zich.

We handhaven niet op rookvrije zones omdat we inzetten op een vrijwillige gedragsverandering. Voor communicatie over de door jouw aangevraagde rookvrije zone ben je zelf aan zet. Je kunt onder meer de hashtags #rookvrijegeneratie, #rookvrijezone en #gezondinalmere gebruiken.

Netwerk Rookvrij Almere

Verschillende partijen uit Almere werken in het Netwerk Rookvrij Almere samen aan de visie: het voorkomen van roken en het stimuleren van en ondersteunen bij het stoppen met roken, zodat de nieuwe generatie rookvrij kan opgroeien in Almere. Dit doen zij door te werken aan de volgende uitgangspunten:

 1. Iedereen brengt binnen de eigen organisatie het onderwerp stoppen met roken en de Rookvrije Generatie onder de aandacht;
 2. Iedere organisatie werkt eraan om een rookvrije zone rondom eigen locaties te realiseren;
 3. Iedere organisatie biedt hulp aan medewerkers die willen stoppen met roken;
 4. Zorgorganisaties hebben een zorgpad om nicotineverslaafden te ondersteunen bij het stoppen met roken;
 5. Iedere organisatie probeert draagvlak en bewustwording onder de inwoners te vergroten door (media)aandacht voor Stoppen Met Roken-campagnes;
 6. Inwoners worden aangemoedigd om mee te denken en initiatieven aan te dragen;
 7. Om dit te bereiken werken we zoveel mogelijk samen.

Op dit moment bestaat het netwerk uit o.a. het Flevoziekenhuis, JGZ Almere, de Kinderkliniek, gemeente Almere, GGD Flevoland, Tactus verslavingszorg, de Schoor, Windesheim, Zorggroep Almere.

Wil je meer weten of wil je ook aansluiten? Neem contact op met aovwitteloostuijn@almere.nl.