Skip to content

Aanpak Gezond Gewicht Almere

In Almere heeft 19% van de kinderen en jongeren tot 19 jaar (ernstig) overgewicht. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid - op korte en lange termijn. De gemeente wil overgewicht bij kinderen voorkomen en terugdringen.  

Inzet van iedereen nodig

Om gezond op te kunnen groeien hebben kinderen de inzet van iedereen nodig. Van zichzelf, de ouders en naaste omgeving. Maar ook van het onderwijs, de zorg, welzijn- en buurtorganisaties, sportclubs en bedrijven. Met de Aanpak Gezond Gewicht Almere (AGGA) werkt de gemeente Almere samen met andere partijen aan een gezond gewicht voor de Almeerse jeugd. Daarvoor zijn er twee actielijnen:

1. Collectieve preventie

We maken ons hard voor een gezonde leefstijl als norm op plekken waar kinderen regelmatig komen. Denk aan gezond eten en drinken, voldoende slapen en meer bewegen. Voor de pilotwijken in Almere Buiten (West) ligt het accent op de Gezonde School aanpak en de Gezonde Sportvereniging

Ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas

We zorgen dat kinderen met overgewicht en obesitas tijdig worden gesignaleerd en dat er passende begeleiding en zorg aan het kind en zijn gezin wordt aangeboden. Dit vraagt om een goede samenwerking met en afstemming tussen professionals. Dit doen wij aan de hand van het model van het landelijke proeftuinenproject ketenaanpak van Care for Obesity. Almere is één van de proeftuingemeenten.  

Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere

In het Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere geven alle betrokken partijen prioriteit aan het versterken van zorg en preventie. De gemeente en negentien andere partijen, waaronder publieke en private partijen en vrijwilligersorganisaties, hebben het pact ondertekend. De aangesloten partijen geven in 2018 een concrete invulling aan de afspraken in Almere Buiten (West). Ze willen de aanpak vanaf 2019 uitbreiden naar andere stadsdelen van Almere.  

De Aanpak Gezond Gewicht Almere komt voort uit de Jongeren op Gezond Gewicht-beweging (JOGG). Meer daarover leest u op jogg.nl.  

Kick off Jaar van het water
Wethouder Dijkstra onthult watertappunt
Wethouder Haak deelt appels uit tijdens avond4daagse
Wethouder Haak deelt appels uit met Druppie
Fitbit challenge op OBS de Polygoon: Wie van groep 7 zet de meeste stappen?
Fitbit challenge op OBS de Polygoon: wie zet de meeste stappen?
 

Inschrijven voor de nieuwsbrief Gezond in Almere

Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Wat vindt u van onze website?