Skip to content

Aanpak Gezond Gewicht Almere

Logo Aanpak Gezond Gewicht

Sinds 2014 is Almere één van de Nederlandse JOGG-gemeenten. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Het is een beweging waarbij iedereen in een wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren aantrekkelijk te maken. Lees hier meer over onze lokale aanpak.

Almere werkt aan een uniforme werkwijze met Aanpak Gezond Gewicht Almere 

Sinds 2016 neemt Almere ook deel aan het landelijke proeftuinenproject ‘Integrale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ van Care for Obesity. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende partijen uit het sociaal- en zorgdomein. In 2017 zijn de initiatieven en activiteiten van de samenwerkende partijen gebundeld in een uniforme aanpak: Aanpak Gezond Gewicht Almere.

De Aanpak Gezond Gewicht Almere is onderverdeeld in twee actielijnen:

  1. Collectieve preventie - gezonde leefstijl voor ieder kind. We richten ons op het stimuleren van gezonde voeding, water drinken, voldoende slapen en meer bewegen en sporten.  We werken onder andere met de Gezonde School- en de Gezonde Sportvereniging-aanpak.   
  2. Ketenaanpak overgewicht kinderen – tijdige signalering en passende ondersteuning en begeleiding van kinderen met een ongezond gewicht.

Ketenaanpak overgewicht

Met de ketenaanpak overgewicht en obesitas willen we zorgen dat er een sluitende keten van begeleiding, ondersteuning en zorg is, met als doel te komen tot een duurzame oplossing voor kind en gezin in het bereiken van een gezond gewicht en het behouden daarvan. We zorgen er niet alleen voor dat het kind én zijn of haar gezin goede begeleiding en zorg krijgen, maar ook dat de betrokken zorgprofessionals zo goed mogelijk samenwerken en afstemmen. Dit doen we op basis van het model van het landelijke proeftuinenproject ‘Integrale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’. Bekijk hier het landelijke model van Care for Obesity

Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere   

Dit Pact bevat de eerste aanzet voor breed gedragen afspraken met de partijen die het Pact hebben ondertekend.  Aan de afspraken wordt door de partijen concreet invulling gegeven in Almere Buiten. Tijdens de eerste tekenronde in oktober 2017 hebben acht partners het Pact ondertekend, tijdens de tweede ronde in maart 2018 zijn daar nog eens twaalf partijen bij gekomen. Naast publieke en private partijen hebben ook vrijwilligersorganisaties zich aangesloten. 

Partners die het Pact nu ondertekend hebben zijn de gemeente Almere, Accare, Aeres Hogeschool, DeKinderkliniek, De Schoor, EDBA, Elaa, GGD Flevoland, Huisartsenpraktijk Medi-Mere, JGZ Almere, Kinderfysiotherapie Zorggroep Almere, MEE IJsseloevers, Schoolbesturen Primair Onderwijs Almere (ASG, Prisma, SKO en Passend Onderwijs), Kinderfysiotherapie Slim Fysio, Sociale wijkteams Almere, VMCA en Huisartsen Zorggroep Almere.

Wethouder Dijkstra onthult watertappunt
Wethouder Dijkstra onthult watertappunt
Wethouder Dijkstra onthult watertappunt

Inschrijven voor de nieuwsbrief Aanpak Gezond Gewicht Almere

Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Wat vindt u van onze website?