Direct naar paginainhoud
menu

De gemeente Almere wil dat alle kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en vraagt scholen daar actief aan mee te helpen. Veel scholen in Almere stimuleren hun leerlingen al om gezonder te eten en te drinken en voldoende te bewegen. Leerlingen blijven hierdoor gezonder en presteren ook beter op school.  

De Gezonde schoolaanpak helpt scholen om gezonde leefstijl op school vorm te geven. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij de vragen en behoeften van de individuele school. De gemeente werkt in de pilotbuurten in Almere Buiten hierin samen met GGD Flevoland en De Schoor.  

De aanpak is gebaseerd op vier pijlers:
1.    Signaleren: docenten weten wat zij moeten doen als zij zich zorgen maken over een kind. Klik hier voor de factsheet 'Met kinderen en hun ouders praten over gewicht en leefstijl';
2.    Gezondheidseducatie: in de lessen is er aandacht voor gezondheid;
3.    Fysieke en sociale omgeving: stimuleren van gezond gedrag door bijvoorbeeld een beweegvriendelijk schoolplein (fysiek). De school betrekt ouders bij de afspraken rond gezonde leefstijl (sociaal);
4.    Beleid: gezondheid staat structureel op de agenda. De visie en afspraken rond gezonde leefstijl zijn in het beleid van de school opgenomen.  

Zelf aan de slag

(Basis)scholen kunnen zelf al stappen zetten. Misschien drinken alle leerlingen op school al water, maar wilt u iets aan die zoete traktaties doen. Of wilt u buitenspelen nog meer stimuleren. Of meer ouders betrekken.

Gebruik de online toolkit:
1.    Gezond eten en drinken
2.    Buitenspelen
3.    Sporten en bewegen
4.    Ouderbetrokkenheid
5.    Drankenbord toolkit

Meer informatie over de Gezonde schoolaanpak is te vinden op de website van Gezonde School. Of vraag de Gezonde schooladviseur voor informatie via deze link.

Wat vindt u van onze website?