Skip to content

Buitenspelen

Als alle leerlingen lekker actief zijn in hun pauze, bewegen zij voldoende en zijn ze daarna ook geconcentreerder in de les. Door de ruimte beter te benutten ontstaan er ook minder ruzies op het plein.   Hoe kunt u actief buitenspelen onder schooltijd stimuleren?

  • Tijd en ruimte: zorg dat kinderen minimaal 2 x 15 minuten buitenspelen inclusief overblijf en zorg dat er voldoende ruimte is voor kinderen om te spelen (3 m2 per kind).
  • Structuur: deel het plein zo in dat de beschikbare ruimte goed verdeeld is over de aanwezige kinderen.
  • Materiaal: zorg voor voldoende uitdagende speelmogelijkheden om alle kinderen op hun eigen niveau te laten spelen.
  • Koppeling beweegonderwijs: leer kinderen tijdens de gymles spelletjes aan die zij buiten kunnen spelen.
  • Begeleiding: zorg voor voldoende pleinbegeleiders die toezicht houden en actief gedrag stimuleren.

Bron: Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 

Wat vindt u van onze website?