Skip to content

Ouderbetrokkenheid

Hoe kunt u ouders betrekken bij het realiseren van de doelen van de Gezonde Schoolaanpak? En welke stappen kunt u zetten om de ouderbetrokkenheid te vergroten?

Bij het bevorderen van een gezonde leefstijl van leerlingen, kunnen ouders en school elkaar versterken. Door zowel op school als thuis een gezonde leefstijl te bevorderen, is er meer kans op een gezonde leefstijl bij de leerlingen. Hiervoor is een actieve relatie en samenwerking nodig tussen school en de ouders.

Wij denken graag met u mee over manieren waarop u ouders bewust kunt maken van een gezonde leefstijl. Zo kunnen wij bijvoorbeeld conceptteksten aanleveren voor uw nieuwsbrief of social media, en voorbeeldbrieven om uit te delen aan ouders.

Wat vindt u van onze website?