Direct naar paginainhoud
menu

Almere neemt deel aan het landelijke proeftuinenproject ‘Succesvol naar lokale ketenaanpak voor het kind met overgewicht of obesitas’. In dit project werkt Almere samen met zeven andere gemeenten om een landelijk model te ontwikkelen. Daarmee kunnen gemeenten, zorg- en wijkprofessionals een passende aanpak realiseren voor de ondersteuning en zorg van kinderen met overgewicht en obesitas.  

Een belangrijk onderdeel van de aanpak is dat de betrokken professionals kijken naar de leefstijl én de omstandigheden van kind en gezin. Zo zien ze snel factoren die een duurzame gedragsverandering belemmeren of juist bevorderen. Een goede samenwerking tussen al die verschillende professionals uit het sociaal domein én het zorgdomein (preventie en zorg) is ook belangrijk. De centrale zorgverlener zorgt voor de samenhang; dat is zeker bij kinderen en gezinnen met meer problemen een voorwaarde. In Almere is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Almere de centrale zorgverlener.  

Landelijk proeftuinenproject

Het landelijke proeftuinenproject is onderdeel van Care for Obesity (C4O). De acht proeftuingemeenten zijn Amsterdam, Almere, Arnhem, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Oss, Smallingerland en Zaanstad. In samenwerking met deze proeftuingemeenten streeft C4O naar een landelijk toepasbaar model voor inhoud, organisatie, bekostiging en ontwikkeling van de keten voor ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas en hun ouders/verzorgers.   

De eerste versie van het landelijk model is het basismodel, ontwikkeld door Amsterdam en 's-Hertogenbosch. In 2017-2018 is van het basismodel een concept landelijk model Care for Obesity gemaakt.  

Care for Obesity wordt financieel ondersteund door het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deelnemende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, CZ, Menzis, De Friesland en VGZ.  

Pact Almere

In het Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere geven alle betrokken partijen aan dat het aanpakken van (dreigend) overgewicht en obesitas bij kinderen prioriteit heeft. Alle partijen willen naast preventie een sluitende keten van signalering, ondersteuning en zorg bieden, waarin kinderen met (ernstig) overgewicht in beeld blijven.  

Begin 2018 heeft de gemeente Almere met negentien partners het Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere ondertekend. Er volgt nog een tekenronde met nieuwe partijen in het najaar van 2018.

Partners die het pact nu ondertekend hebben zijn:

 • de gemeente Almere
 • Accare
 • Aeres Hogeschool
 • Almere Kenniscentrum Talent
 • DeKinderkliniek
 • De Schoor
 • Diëtiek (Diëtistengroep Almere / NutriCentrum Almere / Simpl.Food)
 • EDBA
 • Elaa
 • GGD Flevoland
 • Huisartsenpraktijk Medi-Mere
 • Humanitas Almere & Zeewolde
 • JGZ Almere
 • KIDAK
 • Kinderfysiotherapie Zorggroep Almere
 • MEE IJsseloevers
 • Schoolbesturen Primair Onderwijs Almere (ASG, Prisma, SKO en Passend Onderwijs)
 • Kinderfysiotherapie Slim Fysio
 • Sociale wijkteams Almere
 • Talent in Opleiding (TIO)
 • VMCA
 • Huisartsen Zorggroep Almere
Wat vindt u van onze website?