Direct naar paginainhoud
menu

Wat is de meldcode?

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een overzichtelijk vijfstappenplan, waarin staat wat u als professional het beste kunt doen als u vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode leidt u stap voor stap door het proces. Vanaf het moment dat u iets vermoedt tot aan het moment dat u eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding.

De vijf stappen van het basismodel meldcode in het kort:

 1. In kaart brengen van signalen
 2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis Flevoland 
 3. Gesprek met de cliënt
 4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling: inschatten risico, aard en ernst van het geweld
 5. Beslissen: hulp organiseren of melden

Hieronder vindt u een video met uitleg en een schema over het stappenplan.

Afwegingskader

Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht voor organisaties om in de meldcode afwegingskaders op te nemen. Voor professionals is het verplicht om te werken met een afwegingskader in de meldcode. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet. Nieuw in dit afwegingskader is, dat je vermoedens van acute of structurele onveiligheid altijd meldt bij Veilig Thuis.

Meer informatie vindt u ook in de Toolkit van Ministerie van VWS. De toolkit Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is ontwikkeld om organisaties te helpen bij de invoering van de meldcode. En om professionals te helpen bij het werken met de meldcode.

 • Gezondheidszorg
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugdhulp
 • Onderwijs
 • Kinderopvang
 • Justitie

Bent u beroepskracht of vrijwilliger in de:

⇐      ⇒

 • Sportschool
 • Muzieklessen/li>
 • Vrijwilligerswerk
 • Naschoolse opvang

Vraag en antwoord meldcode

en signalen download de pdf!

Wat vindt u van onze website?