Direct naar paginainhoud
menu

  

Hulp bij huiselijk geweld

Huiselijk geweld houdt in dat thuis geen veilige plek meer is. De partner of een ander gezinslid is gewelddadig tegen huisgenoten. Soms wordt huiselijk geweld gepleegd door niet-huisgenoten: een verzorger, een ex-partner, een familielid.

Onder huiselijk geweld verstaan we:

 • Lichamelijk geweld en mishandeling;
 • Seksueel geweld (dwingen tot seksuele handelingen, verkrachten, aanranden, incest,);
 • Geestelijk geweld (dreigen, opsluiten, vernederen, schelden, pesten, negeren).

Ook ouderenmishandeling en kindermishandeling zijn een vorm van huiselijk geweld.

Heeft u zelf te maken met huiselijk geweld? Of weet u van huiselijk geweld in uw omgeving? In deze gevallen kunt u bellen met Veilig Thuis op 088-2000  Het is dag en nacht bereikbaar.

Of kijk op de website van Veilig Thuis Flevoland: www.veiligthuisflevoland.nl

Veilig Thuis Flevoland

Veilig Thuis Flevoland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt bij Veilig Thuis Flevoland terecht voor informatie en advies over de volgende onderwerpen: 

 • Huiselijk geweld
 • Opvang van slachtoffers en plegers
 • Kindermishandeling
 • Partnermishandeling
 • Ouderenmishandeling
 • Seksueel geweld
 • Eergerelateerd geweld
 • Stalking
 • Genitale verminking
 • Huwelijksdwang
 • Mensenhandel
 • Problemen door loverboys

Medewerkers van Veilig Thuis Flevoland kunnen u ook doorverwijzen naar hulpverleners. Meer informatie op de website van Veilig Thuis Flevoland.

Bel voor deskundig advies met Veilig Thuis. 088-2220500

Je kunt altijd iets doen!

Wat vindt u van onze website?