Voor professionals

 

 • Gezondheidszorg
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugdhulp
 • Onderwijs
 • Kinderopvang
 • Naschoolse opvang
 • Justitie

Bent u beroepskracht of vrijwilliger in de:

⇐      ⇒

 • Verenigingsleven (bv sport)
 • Cultuurverenigingen (bv toneel en theater, muziek)
 • Vrijwilligerswerk

Dan bent u verplicht om bij vermoedens van kindermishandeling te werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Lees hier meer over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • Gezondheidszorg
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugdhulp
 • Onderwijs
 • Kinderopvang
 • Justitie

Bent u beroepskracht of vrijwilliger in de:

⇐      ⇒

 • Sportschool
 • Muzieklessen/li>
 • Vrijwilligerswerk
 • Naschoolse opvang

Voor verdere informatie over vormen

en signalen klikt u hier!