Skip to content

Voor professionals

 

  • Gezondheidszorg
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Jeugdhulp
  • Onderwijs
  • Kinderopvang
  • Naschoolse opvang
  • Justitie

Bent u beroepskracht of vrijwilliger in de:

⇐      ⇒

  • Verenigingsleven (bv sport)
  • Cultuurverenigingen (bv toneel en theater, muziek)
  • Vrijwilligerswerk

Dan bent u verplicht om bij vermoedens van kindermishandeling te werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Lees hier meer over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor verdere informatie over vormen

en signalen klikt u hier!

Wat vindt u van onze website?