Direct naar paginainhoud
menu

Uitnodiging startbijeenkomst

Gemeente Almere nodigt u van harte uit om actief met ons mee te denken over de speerpunten in de aanpak van  huiselijk geweld en kindermishandeling in Flevoland, tijdens de regionale startbijeenkomst in het kader van het nieuwe landelijke programma

Geweld hoort nergens thuis

Maandag 28 januari 2019

9.30 tot 12.30 uur

Stadhuis Almere – Burgerzaal
Stadhuisplein 1,
1315 HR Almere 

Programma

09.00 – 09.30   Inloop, ontvangst met koffie en thee
09.30 – 09.35   Welkom en korte toelichting op het programma
09.35 – 09.50   Opening door wethouder Aldrik Dijkstra namens centrumgemeente Almere
09.50 – 10.05   ‘Geweld hoort nergens thuis’ door Trijntje Kootstra, regionaal projectleider                        Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
10.05 – 10.20   Het verhaal van een ervaringsdeskundige
10.20 – 10.40  En hoe gaat Flevoland het doen? Interactieve afstemming inzake                          speerpunten voor Flevoland voor de aanpak van huiselijk geweld  en kindermishandeling
10.40 - 11.00   Pauze
11.00 – 12.30  De Flevolandse praktijk: bespreken van de speerpunten in kleine groepen
12.30 – 13.30  Netwerklunch  

Wij horen graag uiterlijk 21 januari 2019 of we u, en eventuele collega’s, mogen verwelkomen.U kunt dit doorgeven via het aanmeldformulier hieronder.

Uitnodiging Startbijeenkomst

Huiselijk geweld

Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Flevoland. Regionale startbijeenkomst
Op een schaal van 1 tot 10, welk speerpunt vindt u het meest relevant/urgent om als (eerste) speerpunt aan te pakken in Flevoland?
(graag invullen en cijfer toekennen)
Wat vindt u van onze website?