Skip to content

Iedereen doet mee!

Een inclusieve samenleving waarin iedereen op voet van gelijkheid mee kan doen en de mogelijkheden, talenten en eigen regie van onze inwoners centraal staan. Dat is in onze gemeente de stip aan de horizon. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen we inhoud geven aan die inclusieve samenleving. Hiermee onderschrijven we in het bijzonder het (nationale) implementatieplan voor het VN-Verdrag Handicap. We geven in onze gemeente een lokale vertaling aan dit Verdrag.

Iedereen dezelfde kansen

In Almere kan iedereen op z’n eigen manier meedoen aan de samenleving en zijn of haar talenten daarbij benutten. Daar geloven wij in. Maar dat kan alleen als alle inwoners gezien en gehoord worden. Want in Almere zijn er naast actieve inwoners ook inwoners die wat meer aan de kant staan. Zij willen heel graag meedoen, maar hebben (soms) extra hulp nodig van familie, buren, kennissen, (zorg)instanties en de gemeente. En daarbij is het best moeilijk om te begrijpen wat hun uitdagingen dan zijn. Kennen we hun verhalen en ervaringen? Weten we waar hun kansen liggen en kunnen we ze daarbij helpen?

Almere wil graag dat iedereen dezelfde kansen krijgt! Op deze website zetten we daarom heel veel tips en weetjes. Om te zien waar u terecht kunt voor een (hulp)vraag of een idee. De gemeente wil u ook graag een steuntje in de rug geven als u het (soms) niet alleen kunt. Want we vinden het belangrijk dat inwoners hun ideeën en initiatieven (zelf) kunnen uitvoeren. We willen helpen, maar u bepaalt of u hulp wilt en waarmee en vooral hoeveel.

We weten wel dat we dit als gemeente niet alleen kunnen! Daar hebben we iedereen bij nodig. Daarom vragen we aan alle inwoners van Almere om hen helpen bij hun eigen plannen om gewoon mee te kunnen doen in onze samenleving. Wij kijken naar onze inwoners in allerlei situaties, functies en rollen, om hen dan samen te brengen. Van inwoners die het nodig hebben, tot inwoners (of bedrijven) die het verschil kunnen maken (bv vrijwilligers). Want door inwoners samen te brengen, leren wij elkaar kennen, te begrijpen en elkaar te helpen. Van inwoners die het nodig hebben, tot inwoners die het verschil (kunnen) maken.

Burgerkracht

Burgerkracht is een breed begrip. Letterlijk is het de kracht van de burger. De kracht om regie in eigen hand te hebben en te houden. De kracht om voor zichzelf te zorgen (eigen kracht en zelfredzaamheid) en voor anderen (samenredzaamheid). Inwoners van Almere vinden vooral dat het dan gaat om zelfsturing, om eigen kracht, maar ook over iets doen voor anderen die dit zelf niet kunnen.

Bij burgerkracht is dan ook de gelijkwaardige positie van burger en overheid belangrijk. Voorbeelden van burgerkracht zijn:

  • kinderen naar sportactiviteiten brengen
  • zorgen voor een dementerende ouder
  • organiseren van een buurtfeest
  • koken voor en samen eten met  een eenzame buurtbewoner
  • taalmaatje zijn voor een vluchteling
  • helpen met het op orde brengen van de financiële administratie voor iemand die dat zelf niet kan

De overheid ziet burgerkracht als het vermogen van burgers om voor zichzelf en anderen te zorgen en om zelf problemen op te lossen, zonder inmenging van de overheid. De overheid doet een beroep op het eigen kunnen, maar het is niet zo dat we ze dan maar “loslaten”. De gemeente heeft ook als taak bewoners te helpen om zelf iets te kunnen doen voor zichzelf en anderen.

Wat inwoners met burgerkracht willen bereiken ( vanuit bewonersperspectief) is meer zeggenschap over en betekenis voor de eigen omgeving, een beroep kunnen doen op die omgeving, formele zorg krijgen als dat nodig is, dat mensen elkaar kennen en naar elkaar omkijken. Dat er een inclusieve buurt is waar iedereen mee kan doen en eigen initiatieven worden gewaardeerd. Zowel inwoners als overheid vinden burgerkracht nodig en belangrijk.

Inclusie

Maar toch zijn er mensen die om verschillende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. Bijvoorbeeld door een beperking/handicap, hun leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Maar ook door armoede, schulden, verwardheid of laaggeletterdheid. Almere wil dat iedereen dezelfde kansen krijgt, of het nu gaat om onderwijs, gezondheid, religie, geaardheid, werk, wonen of vrijetijdsbesteding. Want het gaat niet om iemands achtergrond, maar om zijn of haar toekomst. En dit geven we ook mee aan onze inwoners: kijk naar de eigen mogelijkheden en wees eerlijk als het niet helemaal lukt. Durf te vragen! Vraag of iemand je kan helpen. Maar ook; vraag aan een ander of hij/zij hulp nodig heeft.

Inclusie

Informatie over het coronavirus

Informatie over het coronavirus

 >

Vrije tijds-bestedingen

Vrije tijds-bestedingen

 >

Vrije inloop wijkteams

Vrije inloop wijkteams

 >

Geleidelijnen

Geleidelijnen

 >

Senioren en vervoer

Senioren en vervoer

 >

Gerealiseerde voorzieningen

Gerealiseerde voorzieningen

 >

ViP-bijeenkomsten

ViP-bijeenkomsten

 >

Toegangs-gesprek

Toegangs-gesprek

 >

G-kracht panel

G-kracht panel

 >

G-sport en activiteiten

G-sport en activiteiten

 >

Spreekuren wijkteams

Spreekuren wijkteams

 >

Collectieve Uitleen Scootmobielen

Collectieve Uitleen Scootmobielen

 >

Burgerkracht

Aansluiten bij burgerkracht

Aansluiten bij burgerkracht

 >

Wijkbudget

Wijkbudget

 >

Samen Sterk Budget

Samen Sterk Budget

 >

Breed Overleg (BO+)

Breed Overleg (BO+)

 >

Adviesraad sociaal domein

Adviesraad sociaal domein

 >

logo VN-verdrag in de praktijk
klik voor meer guusjes

Facebook

Meer weten over inclusie in Almere? Word lid van onze Facebook community en blijf op de hoogte.

Werkgroep ViP-Almere

Wat vindt u van onze website?