Een inclusieve gemeente

Een inclusieve gemeente

We werken actief aan het uitvoeren van het VN-Verdrag Handicap. In dit verdrag staat alles over bestaande mensenrechten en gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking in de maatschappij. Het VN-Verdrag is van toepassing op alle soorten handicaps: zowel fysieke, psychische als verstandelijke beperkingen. Ook beslaat het VN-Verdrag veel terreinen die van belang zijn voor mensen met een handicap. Denk aan arbeid, onderwijs, wonen, goederen en diensten, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en uitgaan. 

“ Word je bewust van beperkingen in de omgeving en wat die voor anderen betekenen. ‘Iedereen doet mee’ moet een vast begrip worden.”  

Mocht u nog onderwerpen missen, dan kun je dit doorgeven aan infoverberg dit@almere.nl onder vermelding van Inclusie.