Een inclusieve gemeente

Een inclusieve gemeente

We werken actief aan het uitvoeren van het VN-Verdrag Handicap. In dit verdrag staat alles over bestaande mensenrechten en gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking in de maatschappij. Het VN-Verdrag is van toepassing op alle soorten handicaps: zowel fysieke, psychische als verstandelijke beperkingen. Ook beslaat het VN-Verdrag veel terreinen die van belang zijn voor mensen met een handicap. Denk aan arbeid, onderwijs, wonen, goederen en diensten, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en uitgaan. 

β€œ Word je bewust van beperkingen in de omgeving en wat die voor anderen betekenen. β€˜Iedereen doet mee’ moet een vast begrip worden.”  

Mocht u nog onderwerpen missen, dan kun je dit doorgeven aan info@almere.nl onder vermelding van Inclusie.

In eerdere berichten hebben wij aangegeven dat inwoners met een beperking gebruik kunnen maken van Automaatjes van VMCA voor het vervoer naar het stembureau. Helaas hebben wij hierbij een verkeerd nummer gecommuniceerd. Het juiste nummer is: 036 534 14 04 #Almere #036 #Ally