Eén tegen Eenzaamheid

Houd afstand, maar houd contact

Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Bijvoorbeeld door ziekte, scheiding of verhuizing. In Almere zijn er wekelijkse activiteiten, ontmoetingsplekken, organisaties en vrijwilligers die kunnen helpen om weer in contact te komen. In deze activiteitenladder (pdf, 1 Mb) kun je die vinden. Oók activiteiten die door kunnen gaan tijdens corona, zoals een Bakkie aan de deur, of een maatje om mee te bellen. Op de pagina van De Schoor vind je ook een overzicht. 

“Als we samen gelachen hebben, ga ik vrolijker naar huis.”
(bezoeker van de buurtkamer)

“Als je alleen komt te staan, moet je dat zelf verwerken. Dat kan een ander niet voor je doen. Maar je kan wel geholpen worden. Ik heb veel gehad aan de gesprekken.” 
(deelnemer rouwverwerking)

Je bent niet alleen

Wethouder Roelie Bosch (welzijn, jeugd, onderwijs, ouderen en gezondheid):
“Eenzaamheid is een groot probleem, niet alleen onder ouderen; ook jongeren kunnen er last van hebben. En dat moeten we niet accepteren. Daar moeten en kunnen we samen wat aan doen. Wat we al doen is mensen proberen te betrekken bij de activiteiten die plaatsvinden in onze stad. Het is daarom ook goed om te zien dat er in de Week tegen Eenzaamheid nog eens extra aandacht voor is. Dat is mooi, maar ook hard nodig! Wat wij sowieso allemaal kunnen doen is goed omkijken naar de mensen in onze omgeving, door te luisteren en een hand te reiken.”

Wanneer het (even) niet lukt om verbinding te hebben met andere mensen kan je je eenzaam gaan voelen. Of je nu jong of oud bent. De coronacrisis kan deze gevoelens versterken. Het is belangrijk te weten dat je daar niet alleen in bent. In Almere voelt bijna de helft van de volwassenen zich wel eens eenzaam, waarvan een deel ernstig eenzaam. Soms lukt het om zelf weer in contact te komen. Bijvoorbeeld door mee te doen aan een van deze activiteiten. Soms lukt dat niet. Bespreek het dan met de huisarts.

‘Het liefst zou ik een vol sociaal leven hebben. Met alle leuke dingen die daarbij horen! Ik baal ervan dat me dat niet lukt. Op social media zie ik updates van vriendengroepen, jongeren op verjaardagsfeestjes en vriendinnen die samen op vakantie gaan. Als ik dergelijke updates zie voel ik me eenzaam en ben ik jaloers. Ik baal dan ontzettend dat ik niemand heb.’

Week tegen Eenzaamheid 2020

In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding centraal. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen. De Week tegen Eenzaamheid 2020 is van 1 t/m 8 oktober. Er zijn dan een aantal extra activiteiten:

  • De ouderenwerkers van De Schoor toeren door Almere om in gesprek te gaan met senioren over activiteiten, wonen, sport, vrijwilligerswerk en nog veel meer. Lees hier meer over in de flyer over ouderenwerk on Tour (pdf, 1,18 Mb).
  • Wethouder Roelie Bosch sluit op 8 oktober aan bij een van deze bezoeken van de ouderenwerkers aan de wijk. In gezelschap van de ouderenwerkers en senioren ondertekent zij de intentieverklaring van het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Hiermee sluit Almere formeel aan bij de nationale coalitie tegen eenzaamheid, en onderstreept de wethouder de intentie om gezamenlijk de pijlers op te pakken die in de verklaring staan beschreven. 
  • Expert eenzaamheid Vanessa Steenbergen (De Schoor) en Noortje Huisman (Humanitas) gaan in buurtcentrum Kolkzicht in gesprek met senioren over gevoelens van eenzaamheid tijdens de coronacrisis. De uitkomsten van dat gesprek worden (anoniem) gebruikt om het aanbod zo nodig te verbeteren. Lees hier meer over in de flyer over Kolkzicht. (activiteit in Kolkzicht onder voorbehoud).
  • Wijkteam Literatuurwijk houdt een kaartjesactie. Kaartjes, tekeningen of knutsels kunnen tot 16 oktober ingeleverd worden bij het Boegbeeld aan de Prozastraat 121 (maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur en worden dan bezorgd bij eenzame mensen in de wijk. Zie ook de facebookpagina van wijkteam Literatuurwijk.
  • De Vrijwilligers Vacature Bank van de VMCA heeft op 8 oktober de focus op vrijwilligersvacatures met mensen die eenzaam zijn, zoals maatjesprojecten, ontmoetingsprojecten en buurtgerichte projecten.   
  • Welk effect heeft eenzaamheid op mensen? De VMCA verzorgt een training voor beroepskrachten en vrijwilligers over het effect van eenzaamheid en wat je ertegen kan doen.

‘Toen ik me eenzaam voelde had ik vooral een hekel aan school, omdat je dan verplicht met 20 klasgenoten in de les zit die niet je vrienden zijn. Zeker bij de gymles zorgde dat voor ongemakkelijke momenten. Van die momenten dat je in tweetallen moet werken. Keer op keer bleef ik alleen over en werd dan bij een ander duo geplaatst. Dat voelde zo niet fijn.’ (een jongere)

Doe mee

In deze tijd van corona zijn veel mensen ziek geworden en overleden. Sommige mensen verliezen hun baan. En veel dingen die het leven mooi maken gaan niet door. Toch is er ook nu nog veel mogelijk en willen veel mensen er voor elkaar zijn, met inachtneming van de RIVM-maatregelen. De afgelopen tijd zijn er veel hartverwarmende initiatieven ontstaan. Laten we daarmee doorgaan. Samen kunnen we eenzaamheid tegengaan, door kleine en grote gebaren. Stuur bijvoorbeeld eens een kaartje. Maak een wandeling met iemand op 1,5 meter. Kijk eens bij de vrijwilligersvacaturebank: wellicht kun je maatje worden van iemand.

Kijk wat nog meer mogelijk is op Een tegen eenzaamheid.

‘Ik heb veel last gehad van depressies. Ik ben een kindje verloren. We moesten toen veel in het ziekenhuis zijn, maar daar hadden ze niet door hoe heftig het voor ons was. Ik voelde me alleen en ik had er natuurlijk ook veel verdriet van, al liet ik dat niet merken. Ik ging nog meer op straat hangen en had het gevoel alsof ik gevangen zat in mijn leven. ik heb leren praten over mijn problemen. Hierdoor kon ik accepteren wie ik ben.’ 
(een jongere)

Actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid en Goud in Almere

De Week tegen Eenzaamheid wordt in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van VWS. Het actieprogramma is 20 maart 2018 gestart en sindsdien doen 185 gemeenten en meer dan 130 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zij hebben zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken. Sinds begin 2020 neemt Almere ook deel. Om dit te formaliseren ondertekent wethouder Roelie Bosch in de Week tegen Eenzaamheid 2020 de intentieovereenkomst met het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Hiermee treedt de gemeente toe aan de nationale coalitie tegen eenzaamheid.

In de overeenkomst zijn vijf pijlers opgenomen die moeten bijdragen aan het doel om eenzaamheid onder ouderen eerder te signaleren, te voorkomen en te verminderen. De pijlers zijn gericht op versterken van netwerksamenwerking tussen partijen, het bereiken en betrekken van mensen die eenzaamheid ervaren, het werken aan een duurzame aanpak, het monitoren en leren van de praktijk en politiek-bestuurlijk draagvlak. Sinds 2019 zetten de gemeente Almere en haar netwerkpartners zich extra in voor de oudere inwoners als bestuurlijke opgave Goud in Almere. De opgave is erop gericht om in Almere waardig, met kwaliteit van leven, oud te worden en dat ouderen van waarde zijn voor de omgeving en de wijk. Uit onderzoek van GGD Flevoland blijkt dat 49% van de Almeerders zich eenzaam voelt en onder ouderen is dat percentage nog hoger. Daarnaast is er ook aandacht voor eenzaamheid onder andere groepen, zoals jongeren.