Weetjes

Gemeente Almere toegankelijk voor doven en slechthorenden

De balies van Burgerzaken en Sociaal Domein zijn voorzien van hulpmiddelen voor gesprekken tussen doven en slechthorenden met baliemedewerkers. Ook als je last hebt van omgevingsgeluiden en prikkels kun je hier gebruik van maken.

Aan een van de balies gebruiken we apparatuur om het stemgeluid van de medewerker te versterken en het omgevingsgeluid weg te filteren. Via een (eigen) koptelefoon, ringleiding of aansluiting op eigen gehoorapparaten kun je het gesprek dan volgen. Ook kun je gebruik maken van Teletolk, wanneer een gebaren- of schrijftolk voor jou handig is.

Hoe werkt het?

  • Bij binnenkomst in het Stadhuis gaat de bezoeker naar een ontvangstmedewerker in de centrale hal. Onze medewerkers kennen ook een paar basisgebaren, zoals ‘ik ben doof of ‘ik ben slechthorend’.
  • De bezoeker vertelt dat hij/zij graag gebruik wil maken van de hulpmiddelen.
  • Na het aanmelden voor de afspraak, loopt de medewerker met de bezoeker mee naar de juiste balie.

Bekijk de filmpjes waar Almeerders het loket gebruiken.

Hoe gaan we om met inclusie in Almere?

Kort sfeerverslag van de bijeenkomst

Tijdens de drukbezochte bijeenkomst “Hoe gaan we om met inclusie in Almere” op woensdag
9 oktober 2019 heeft wethouder Jerzy Soetekouw de Inclusie Agenda in ontvangst genomen. De Inclusie Agenda, inclusief brailleversie, werd aangeboden door leden van de werkgroep ViP( VN verdrag in de praktijk). In deze agenda staan maatregelen die ertoe leiden dat mensen met een handicap mee kunnen doen in de lokale samenleving.

De werkgroep ViP bestaat uit mensen met een beperking op verschillende gebieden als; Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Autisme, Verstandelijke – en/of fysieke beperkingen. Zij bepalen de inhoud van de inclusieagenda. Bewustwording van de Almeerders over wat mensen met een handicap nodig hebben om mee te kunnen doen, is één van de belangrijkste thema’s.

Deze avond werd op een ervaren en humorvolle wijze geleid door de heer Jan Troost, ex-voorzitter van de voormalige landelijke Gehandicaptenraad.

De avond werd geopend met een persoonlijk verhaal van de wethouder Jerzy Soetekouw. Hierin schetste hij in het kort zijn betrokkenheid bij het onderwerp inclusie. Ook gaf hij een mooi citaat weer: ‘Ware inclusie begint bij het vermogen je te verplaatsen in een ander’. Jerzy gaf de aanwezigen het doel mee: ‘met inlevingsvermogen kunnen we van Almere een stad maken die toegankelijk is voor iedereen’.

Daarna werd er een inleiding gehouden door: Illya Soffer, de directeur van Ieder(in). Ieder(in) is een koepelorganisatie dat de belangen behartigt voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Vanuit haar eigen drijfveren binnen haar positie als directeur ging zij in op de huidige situatie voor mensen met een beperking in Nederland. Haar toekomstbeeld is als volgt: ‘Hoe mooi zou het zijn om over twintig jaar geen gehandicapten meer te hebben, niet door ze te ‘repareren’ maar door alle ‘drempels’ weg te halen zodat de mensen ondanks hun handicap geen beperking meer ondervinden in de samenleving’.

Na de pauze kwamen diverse thema’s aan de orde als: “Werk, onderwijs (een leven lang leren), eenvoudig taalgebruik, niet-zichtbare handicap en toegankelijkheid. De ideeën en wensen van de aanwezigen vormen mede de basis bij de verdere ontwikkeling van  Inclusiebeleid en hiervoor te nemen maatregelen.

Almere slaagt er goed in om werkplekken voor mensen met een beperking of chronische aandoening te realiseren. Wel benoemde wethouder Jerzy twee aandachtspunten op het gebied van werk:

  1. De begeleiderskosten voor de doorstroming van praktijkonderwijs naar werk is een financieel probleem.
  2. Er wordt een loonkostensubsidie verstrekt vanuit de gemeente voor mensen die niet volledig inzetbaar zijn. Mensen met een arbeidsbeperking worden ingeschreven in het doelgroepenregister dat wordt beheert door het UWV. Het aandachtspunt hierbij is dat werknemers vaak niet meer uitbetalen dan het minimumloon. Illya gaf ook aan dat dit een pijnlijke situatie is maar dat dit helaas vaak voorkomt.

De gemeente Almere gaat harder haar best doen om de arbeidsparticipatie te vergroten, aldus Jerzy. 

Over het onderwerp eenvoudig taalgebruik had Maikel Hoang nog wat toe te voegen. Hij heeft niet-aangeboren hersenletsel en hij vertelde dat mensen vaak niet weten waar NAH voor staat en wat dit betekend. Hij gaf aan dat het makkelijker voor hem zou zijn als mensen het gewoon ‘hersenletsel’ noemen zodat het makkelijker te begrijpen is voor iedereen. 

Een ander thema dat Claudia Burger van Wij Staan Op! erg belangrijk vindt, is dat er meer aandacht komt voor een niet-zichtbare handicap. Vanwege onwetendheid worden er vaak onjuiste aannames gedaan. Mensen denken vaak dat zij een verstandelijke beperking heeft, terwijl zij door haar cerebrale parese moeilijker praat .
Wij Staan Op! is een organisatie dat de belangen behartigt voor mensen met een fysieke handicap. De leden zijn jongvolwassen die spreken vanuit hun eigen ervaringen. Zij werken onder het motto: ‘Iedereen is gelijk in het anders zijn’.

Tot slot werd er door een cliëntenorganisatie aangegeven dat cliënten vaak op vrijdag of zaterdag een brief thuisgestuurd krijgen vanuit de gemeente. Vaak gaat het hierbij om een ingewikkelde en onduidelijke ‘slecht nieuws brief’. Dit zorgt ervoor dat de cliënten hier het hele weekend last van hebben. Zij kunnen op dat moment ook niet terecht bij de cliëntenorganisaties voor ondersteuning. Deze cliëntenorganisatie gaf als voorstel dat de brieven voortaan aan het begin van de week opgestuurd worden. De gemeente heeft dit voorstel meegenomen en kijkt naar de mogelijkheden om dit te realiseren.  

Tot slot is er nog gewezen op de inclusiepagina van de website van Almere.
Lees meer over meedoen in Almere

Wil je de inclusieagenda digitaal of op papier ontvangen neem dan contact op met Marian van der Blom amvdblomverberg dit@almere.nl.

Tijdens deze avond werden door de aanwezigen gele en rode briefjes geplakt op een bord. Deze opmerkingen zijn uitgewerkt. Download de uitwerking en bekijk het filmpje van de avond op YouTube

Buurthopper in Filmwijk, Parkwijk en Danswijk

De buurthopper is ook beschikbaar voor bewoners van de Filmwijk, Parkwijk en Danswijk. Een enkele rit kost € 2. Wie binnen een uur teruggaat, betaalt verder niks. Wie later teruggaat, betaalt nog een keer € 2.

Collectief Wmo-vervoer Almere/deeltaxi

Kunt u niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen? En heeft u ook geen naasten die u kunnen halen en brengen? Ga dan eens langs bij het inloopspreekuur van uw wijkteam of vul het meldingsformulier van de wijkteams in (te vinden op de pagina 'Folders en formulieren'). Wij helpen u om een geschikte oplossing te vinden voor het vervoer dat u nodig heeft.

Heeft u toestemming van het wijkteam (een indicatie) om te reizen met de deeltaxi? U kunt al uw taxiritten bestellen bij Taxi Salders. Alle informatie vindt u op de webpagina over de deeltaxi.

Zaken doen aan de balie van het stadhuis

U heeft een nieuw paspoort nodig of rijbewijs, of iets anders. Maar de gebruikelijke tijd die daarvoor ingericht is, vindt u te kort. U heeft meer tijd nodig om alles goed uit te kunnen leggen, bijvoorbeeld omdat u last van afasie heeft .

Omdat inwoners met een beperking  (NAH, autisme, lvb achtergrond) hebben aangegeven dat zij soms niet genoeg hebben aan de standaardtijd die burgerzaken uittrekt voor een afspraak, heeft de gemeente nu ook de mogelijkheid om telefonisch een dubbele afspraak te maken. Is dat nog erg lastig voor u dan kan een medewerkers van de afdeling burgerzaken een afspraak bij u thuis maken.

NAH woonkamer en het NAH jongerencafé (NAH- Niet aangeboren hersenafwijking)

Ook niet-jongeren hebben behoefte aan een NAH café. En daarom is er nu een NAH Woonkamer. Een ontmoetingspunt voor alle NAH'ers en hun familie & vrienden. De NAH woonkamer en het NAH jongerencafé bundelen hun krachten, en vinden beiden elke maand plaats. Voor beide groepen is een aparte zaal beschikbaar.

Wanneer: 2de donderdagavond van de maand

Tijd: 19:00-21:00 uur

Locatie: Buurtcentrum Het Kardoes, J.G. Suurhoffstraat 45, Almere

Diligencebus

De Diligence Almere organiseert dagelijks uitjes voor mensen van 55 jaar en ouder. We gaan naar musea, maken rondvaarten, we gaan uit eten, naar een markt of  tuincentrum etc…etc.

Voorop staat het gezellig samen met andere mensen iets ondernemen waardoor het gevoel van eenzaamheid wordt beperkt, of wordt voorkomen. Een heel team van vrijwilligers staat klaar om u van dienst te zijn tijdens de uitstapjes met de Diligencebus 

De Time Out disco

De Time Out disco voor mensen met en zonder beperking. Elke 2de vrijdag van de maand Time Out inclusie disco bij Men At Work. Grote Markt.

Rolstoel in de bus

De bussen van Keolis (Allgo) zijn uitgerust met een rolstoelplaats, zodat ook mindervaliden met de bus kunnen reizen. Uiteraard moet dit op een zo veilig mogelijke wijze gebeuren. Er is een speciale rolstoelplaats. De chauffeur klapt de rolstoelplank voor reizigers uit en helpt zo nodig bij het in- en uitstappen. Indien de bus is voorzien van een elektrische rolstoelplank kan de reiziger zelfstandig, of met behulp van een begeleider, hiervan gebruik maken. Meer informatie hierover vindt u op de website van Allgo

OV begeleiderskaart

Kun je vanwege een beperking niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen? Met een OV-Begeleiderskaart reist één begeleider gratis met je mee in de trein, metro, tram en bus. De OV-Begeleiderskaart verstrekt  het bedrijf Argonaut in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Meer informatie over de OV-Begeleiderskaart

Mix koor Talenten palet

Het gemengd koor is voor mensen met en zonder beperking. Mix koor Talenten palet oefent elke donderdagavond (behalve de schoolvakanties) van 19.30 – 21.30 uur in gebouw ‘De Hoek’ aan de Wagenmakersbaan 51 in Almere Stad.

Skills Garden Almere Haven

Skills Garden Almere Haven ligt in het Stadswerfpark. Een Skills Garden is zo ontworpen dat alle doelgroepen hier terecht kunnen. Voor jong en oud en van elk beweegniveau. Het is zo veel als mogelijk toegankelijk gemaakt voor mindervalide bewegers zoals rolstoel – en rollator gebruikers. De grote veelzijdigheid aan mogelijkheden maakt dat elke ongeorganiseerde sporter hier op een leuke manier kan werken aan zijn of haar fitheid. Scholen, sportverenigingen, brandweer, politie, gezondheidscentra, buurtsportcoaches en mantelzorgers kunnen hier terecht om hun trainingen of beweegprogramma’s uit te voeren. Geen aparte speelplekken voor de verschillende doelgroepen, maar een geïntegreerde plek voor iedereen!

Gehandicaptenparkeerplaats/-kaart

Meer informatie hierover vindt u bij folders en formulieren

Geef ruimte aan zorg- of geleidehonden