Weetjes

Gemeente Almere toegankelijk voor doven en slechthorenden

De balies van Burgerzaken en Sociaal Domein zijn voorzien van hulpmiddelen voor gesprekken tussen doven en slechthorenden met baliemedewerkers. Ook als je last hebt van omgevingsgeluiden en prikkels kun je hier gebruik van maken.

Aan een van de balies gebruiken we apparatuur om het stemgeluid van de medewerker te versterken en het omgevingsgeluid weg te filteren. Via een (eigen) koptelefoon, ringleiding of aansluiting op eigen gehoorapparaten kun je het gesprek dan volgen. Ook kun je gebruik maken van Teletolk, wanneer een gebaren- of schrijftolk voor jou handig is.

Hoe werkt het?

  • Bij binnenkomst in het stadhuis gaat de bezoeker naar een ontvangstmedewerker in de centrale hal. Onze medewerkers kennen ook een paar basisgebaren, zoals ‘ik ben doof of ‘ik ben slechthorend’.
  • De bezoeker vertelt dat hij/zij graag gebruik wil maken van de hulpmiddelen.
  • Na het aanmelden voor de afspraak, loopt de medewerker met de bezoeker mee naar de juiste balie.

Bekijk de filmpjes waar Almeerders het loket gebruiken.

Hoe gaan we om met inclusie in Almere?

Kort sfeerverslag

Tijdens de drukbezochte bijeenkomst “Hoe gaan we om met inclusie in Almere” op woensdag 9 oktober 2019 heeft wethouder Jerzy Soetekouw de Inclusie Agenda in ontvangst genomen. Die werd, inclusief brailleversie, aangeboden door leden van de werkgroep ViP (VN-verdrag in de praktijk). In deze agenda staan maatregelen die ertoe leiden dat mensen met een handicap mee kunnen doen in de lokale samenleving.

De werkgroep ViP bestaat uit mensen met een beperking op verschillende gebieden als; niet-aangeboren hersenletsel (NAH), autisme, verstandelijke – en/of fysieke beperkingen. Zij bepalen de inhoud van de inclusieagenda. Bewustwording van de Almeerders over wat mensen met een handicap nodig hebben om mee te kunnen doen, is één van de belangrijkste thema’s.

De avond werd op een ervaren en humorvolle wijze geleid door Jan Troost, ex-voorzitter van de voormalige landelijke Gehandicaptenraad en geopend met een persoonlijk verhaal van Soetekouw. Hierin schetste hij in het kort zijn betrokkenheid bij inclusie. ‘Ware inclusie begint bij het vermogen je te verplaatsen in een ander’. Jerzy gaf de aanwezigen het doel mee: ‘Met inlevingsvermogen kunnen we van Almere een stad maken die toegankelijk is voor iedereen’.

De inleiding was van Illya Soffer, directeur van Ieder(in), een koepelorganisatie die de belangen behartigt voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Zij ging in op de huidige situatie voor mensen met een beperking in Nederland. Haar toekomstbeeld: ‘Hoe mooi zou het zijn om over twintig jaar geen gehandicapten meer te hebben. Niet door ze te ‘repareren’, maar door alle drempels weg te halen, zodat de mensen ondanks hun handicap geen beperking meer ondervinden in de samenleving’.

Na de pauze kwamen diverse thema’s aan de orde zoals: werk, onderwijs (een leven lang leren), eenvoudig taalgebruik, niet-zichtbare handicap en toegankelijkheid. De ideeën en wensen van de aanwezigen vormen mede de basis van de verdere ontwikkeling van Inclusiebeleid en hiervoor te nemen maatregelen.

Almere slaagt er goed in om werkplekken voor mensen met een beperking of chronische aandoening te realiseren. Wel benoemde wethouder Jerzy twee aandachtspunten op het gebied van werk:

  1. De begeleiderskosten voor de doorstroming van praktijkonderwijs naar werk is een financieel probleem.
  2. De gemeente verstrekt loonkostensubsidie voor mensen die niet volledig inzetbaar zijn. Mensen met een arbeidsbeperking worden ingeschreven in het doelgroepenregister dat wordt beheerd door het UWV. Het aandachtspunt hierbij is dat werkgevers vaak niet meer uitbetalen dan het minimumloon. Illya gaf ook aan dat dit een pijnlijke situatie is, maar dat dit helaas vaak voorkomt.

De gemeente Almere gaat harder haar best doen om de arbeidsparticipatie te vergroten, aldus Soetekouw. 

Over het onderwerp eenvoudig taalgebruik had Maikel Hoang nog wat toe te voegen. Hij heeft niet-aangeboren hersenletsel en vertelde dat mensen vaak niet weten waar NAH voor staat en wat dit betekent. Hij gaf aan dat het makkelijker voor hem zou zijn als mensen het gewoon ‘hersenletsel’ noemen, zodat het makkelijker te begrijpen is voor iedereen. 

Een ander thema dat Claudia Burger van Wij Staan Op! erg belangrijk vindt, is dat er meer aandacht komt voor een niet-zichtbare handicap. Door onwetendheid worden er vaak onjuiste aannames gedaan. Mensen denken vaak dat zij een verstandelijke beperking heeft, terwijl zij door haar cerebrale parese moeilijker praat. Wij Staan Op! is een organisatie die de belangen behartigt voor mensen met een fysieke handicap. De leden zijn jongvolwassen die spreken vanuit hun eigen ervaringen. Zij werken onder het motto: ‘Iedereen is gelijk in het anders zijn’.

Tot slot werd er door een cliëntenorganisatie aangegeven dat cliënten vaak op vrijdag of zaterdag een brief thuisgestuurd krijgen vanuit de gemeente. Vaak gaat het hierbij om een ingewikkelde en onduidelijke ‘slecht nieuws-brief’. Dit zorgt ervoor dat de cliënten hier het hele weekend last van hebben. Zij kunnen op dat moment ook niet terecht bij de cliëntenorganisaties voor ondersteuning. De cliëntenorganisatie stelde voor dat de brieven voortaan aan het begin van de week opgestuurd worden. De gemeente heeft dit voorstel meegenomen en kijkt naar de mogelijkheden om dit te realiseren.  

Lees meer over meedoen in Almere

Wil je de inclusieagenda digitaal of op papier ontvangen? Neem dan contact op met Marian van der Blom amvdblom@almere.nl.

De opmerkingen die tijdens de bijeenkomst zijn gemaakt, zijn uitgewerkt. Download de uitwerking en bekijk het filmpje van de avond op YouTube

Buurthopper in Filmwijk, Parkwijk en Danswijk

De buurthopper is ook beschikbaar voor bewoners van de Filmwijk, Parkwijk en Danswijk. Een enkele rit kost € 2. Wie binnen een uur teruggaat, betaalt verder niks. Wie later teruggaat, betaalt nog een keer € 2.

Collectief Wmo-vervoer Almere/deeltaxi

Kunt u niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen? En heeft u ook geen naasten die u kunnen halen en brengen? Ga dan eens langs bij het inloopspreekuur van uw wijkteam of vul het meldingsformulier van de wijkteams in (te vinden op de pagina 'Folders en formulieren'). Wij helpen u om een geschikte oplossing te vinden voor het vervoer dat u nodig heeft.

Heeft u toestemming van het wijkteam (een indicatie) om te reizen met de deeltaxi? U kunt al uw taxiritten bestellen bij Taxi Salders. Alle informatie vindt u op de webpagina over de deeltaxi.

Zaken doen aan de balie van het stadhuis

Heb je een nieuw paspoort of rijbewijs of iets anders van de gemeente nodig, maar heb je meer tijd nodig om alles goed uit te kunnen leggen? Dan kun je telefonisch een dubbele afspraak maken.

Omdat inwoners met een beperking (NAH, autisme, afasie, etc.) hebben aangegeven dat zij soms niet genoeg hebben aan de standaardtijd die Burgerzaken uittrekt voor een afspraak, kun je nu ook telefonisch een dubbele afspraak te maken. Is dat erg lastig, dan kan een medewerker van Burgerzaken een afspraak bij jou thuis maken.

NAH-woonkamer en jongerencafé

Ook niet-jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH hebben behoefte aan een café. Daarom is er nu een NAH-woonkamer. Een ontmoetingspunt voor alle NAH'ers, hun familie en vrienden. Deze woonkamer en het NAH-jongerencafé bundelen hun krachten elke maand. Voor beide groepen is een aparte zaal beschikbaar.

Elke tweede donderdagavond van de maand
Van 19.00-21.00 uur
Locatie: Buurtcentrum Het Kardoes, J.G. Suurhoffstraat 45, Almere

Diligencebus

De Diligence Almere organiseert dagelijks uitjes voor mensen van 55 jaar en ouder. Zo gaan we onder meer naar musea, maken rondvaarten, gaan uit eten, naar een markt of tuincentrum.

Voorop staat het gezellig samen met andere mensen iets ondernemen, waardoor het gevoel van eenzaamheid wordt beperkt of voorkomen. Een heel team van vrijwilligers staat klaar om je van dienst te zijn tijdens de uitstapjes met de Diligencebus

De Time Out disco

De Time Out disco voor mensen met en zonder beperking. Elke tweede vrijdag van de maand Time Out inclusie disco bij Men At Work op de Grote Markt.

Rolstoel in de bus

De bussen van Keolis (Allgo) hebben een rolstoelplaats, zodat ook mindervaliden met de bus kunnen reizen. Uiteraard moet dit zo veilig mogelijk gebeuren. Er is een speciale rolstoelplaats. De chauffeur klapt de rolstoelplank voor reizigers uit en helpt zo nodig bij het in- en uitstappen. Als de bus een elektrische rolstoelplank heeft, kan de reiziger hier zelfstandig, of met hulp van een begeleider, gebruikmaken. Meer informatie staat op de website van Allgo

OV begeleiderskaart

Kun je vanwege een beperking niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen? Met een OV-Begeleiderskaart reist één begeleider gratis met je mee in de trein, metro, tram en bus. Het bedrijf Argonaut verstrekt de OV-Begeleiderskaart in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Meer informatie over de OV-Begeleiderskaart

Mix koor Talenten palet

Het gemengd koor is voor mensen met en zonder beperking. Mix koor Talenten palet oefent elke donderdagavond (behalve de schoolvakanties) van 19.30 – 21.30 uur in gebouw ‘De Hoek’ aan de Wagenmakersbaan 51 in Almere Stad.

Skills Garden Almere Haven

Skills Garden Almere Haven ligt in het Stadswerfpark. Een Skills Garden is zo ontworpen dat alle doelgroepen hier terecht kunnen; jong en oud, op elk beweegniveau. Het is zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt voor mindervalide bewegers zoals rolstoel- en rollatorgebruikers. De grote veelzijdigheid maakt dat elke ongeorganiseerde sporter hier op een leuke manier kan werken aan diens fitheid. Scholen, sportverenigingen, brandweer, politie, gezondheidscentra, buurtsportcoaches en mantelzorgers kunnen hier terecht om hun trainingen of beweegprogramma’s uit te voeren. Geen aparte speelplekken voor verschillende doelgroepen, maar een geïntegreerde plek voor iedereen!

Gehandicaptenparkeerplaats/-kaart

Mensen met een invalidenparkeerkaart mogen op alle openbare parkeerplekken in Almere gratis staan.

Meer informatie hierover staat bij folders en formulieren

Geef ruimte aan zorg- of geleidehonden