Controle jeugdhulp

We willen ervoor zorgen dat je kind goede jeugdhulp krijgt. En dat iedereen zich aan de regels houdt. Daarom controleren we zaken. Ook jij hebt rechten en plichten als je jeugdhulp krijgt voor jouw kind. We leggen uit wat er gebeurt als je je niet houdt aan de regels.

Wat moet je zelf doen?

Je moet zorgen dat je je aan de regels houdt. En blijft houden. Daarom is het belangrijk dat je het ons altijd laat weten als er iets verandert in jouw situatie. Het gaat om veranderingen waardoor we misschien een andere beslissing zouden nemen over de jeugdhulp.

Wanneer kunnen wij een beslissing over jeugdhulp intrekken?

In deze situaties kunnen we een beslissing over jeugdhulp intrekken:

  • Je hebt ons niet genoeg informatie gegeven. Of niet de juiste informatie. Met de juiste informatie hadden we een ander besluit genomen.
  • Jij of jouw kind heeft de hulp niet meer nodig.
  • De hulp is niet genoeg meer.
  • Jij of jouw kind houdt zich niet aan de voorwaarden van het persoonsgebonden budget (pgb).
  • Je krijgt een pgb en gebruikt het voor iets anders dan waar het voor bedoeld is.

Trekken we de beslissing in om een van de redenen hierboven? Dan kunnen we je vragen om een bedrag aan ons terug te betalen. Het gaat dan om de waarde van de hulp die jouw kind ten onrechte heeft gekregen. Of het deel van het pgb dat jij ten onrechte hebt gekregen.

Wie controleert de jeugdhulpaanbieders?

De Rijksoverheid controleert of jeugdhulpaanbieders hun werk goed doen. Dit gebeurt door Inspectie Jeugdzorg (IJZ), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ). De rapporten van de IGZ kunt u nalezen op Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd - Publicaties zoeken (igj.nl).