Jeugdhulp vragen

Stap 1: je melding

Zelf melden

Heb je hulp nodig voor je kind? En is je kind jonger dan 18 jaar? Dan kun je dat vragen bij de JGZ Almere. We streven ernaar om binnen 5 werkdagen contact met je op te nemen. We laten je dan weten dat we je vraag om hulp hebben gekregen. De gemeente heeft het hier over een melding, maar dit is voor jou een vraag om ondersteuning of hulp. Vanaf de datum van de melding heeft JGZ Almere in principe 6 weken de tijd om je melding te onderzoeken.

Betekent een melding ook dat je een aanvraag hebt gedaan voor hulp?

Als je een melding doet omdat je hulp of ondersteuning nodig heeft, bekijkt JGZ Almere samen met jou welke hulp er past bij je situatie. Na dit onderzoek komt er wel of niet een aanvraag voor hulp.

Stap 2: Het onderzoek

Heeft JGZ Almere je melding gekregen? Dan onderzoeken we welke oplossing past bij jouw kind. Dat doen we zo:

 • We nodigen jou, en eventueel je kind, zo snel mogelijk uit voor een gesprek. Vaak komen we bij je op huisbezoek. Je mag iemand meenemen naar het gesprek als je wilt. Bijvoorbeeld een onafhankelijk cliëntondersteuner, zoals vanuit MEE. Dit kan een vrijwilliger zijn, of een professional. JGZ Almere geeft je hierover meer informatie.
 • We verzamelen alle gegevens die we nodig hebben om te kunnen beoordelen welke hulp je nodig hebt.
 • Hebben wij geen toegang tot belangrijke gegevens? Dan vragen we je om de gegevens aan ons te sturen. Of we vragen jouw toestemming om de gegevens van een ander te krijgen. Bijvoorbeeld van je huisarts.

Waarover gaat het gesprek?

JGZ Almere voert een gesprek met jou, en onderzoekt daarin het volgende:

 • Wat gaat er goed met je kind en in het gezin?
 • Wat heb je nodig? Wat heeft je kind nodig?
 • Wat zou je willen?
 • Heeft je kind een licht verstandelijke beperking?
 • Heeft je kind psychische problemen of stoornissen? En zo ja, welke?
 • Zijn er problemen met de opvoeding of met veilig opgroeien?
 • Welke hulp heeft je kind nu, of heeft je kind al gehad? En welke hulp kregen of krijgen de anderen in het gezin? We stellen je vragen over hoe het gaat thuis, op school/ dagbesteding, qua vrije tijd/ sociale contacten etc.
 • Hoe ziet de omgeving (gezin, school, netwerk van je kind eruit?

Wat kun je zelf?

We gaan uit van je eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent dat we eerst kijken naar wat jij en je kind nog wél kunnen en wat goed gaat . Of hoe je kind kan leren om dingen zelf te doen. En hoe je jouw kind zelf kunt helpen. Heb je de tijd en de energie om je kind te helpen? Of ontstaan er problemen, bijvoorbeeld geldproblemen als je zelf jouw kind helpt?

We bespreken of je zelf kunt kopen wat je kind nodig heeft. Bijvoorbeeld een product, een dienst, een activiteit of iets anders. Is wat je nodig heeft te koop voor iedereen, dus niet alleen voor mensen met een beperking? En is dat niet veel duurder dan vergelijkbare hulp voor mensen met een beperking? Dan heb je geen hulp nodig van JGZ Almere.

Wat kan je omgeving doen?

We gaan uit van jouw eigen netwerk. We kijken naar wat familie, vrienden en buren en bekenden kunnen doen. Dit bespreken we met je. En de hulp sluit aan bij wat je omgeving kan doen.

Waarvoor heb je hulp van JGZ Almere nodig?

We bespreken hoe JGZ Almere je kan helpen. In principe gaat dit via Zorg In Natura (ZIN) (directe inzet van zorg en niet van geld). We bespreken ook de mogelijkheid om te kiezen voor een persoonsgebonden budget, een pgb. Bij een pgb krijg je geld om zelf de hulp te regelen. Daarbij moet je je houden aan de eisen uit de wet en uit deze afspraken. 

Stap 3: de uitkomst van ons onderzoek

We gebruiken alle informatie die we hebben verzameld in het onderzoek. De resultaten vatten we samen in het aanmeldformulier jeugdhulp. Dit formulier kan jij ook bekijken.

Stap 4: ons besluit

Wij beslissen over het algemeen binnen 10 werkdagen of je kind de jeugdhulp krijgt. Je krijgt een brief met onze beslissing. Besluiten we dat je kind jeugdhulp krijgt? Dan sturen wij het aanmeldformulier (met toestemming gezaghebbenden en jongeren vanaf 12 jaar) naar de zorgaanbieder. De zorgaanbieder neemt vervolgens contact met jouw gezin op.

Let op: verwijst de huisarts, jeugdarts of medisch specialist jouw kind naar jeugdhulp? Dan krijg je daar geen formeel besluit over. Dit geldt ook voor crisishulp.

Wat moet er in ons besluit staan als je kind jeugdhulp krijgt?

In de brief met onze beslissing staat in ieder geval het volgende:

 • Of je kind jeugdhulp krijgt.
 • Welke jeugdhulp je kind krijgt, en hoeveel.
 • Wie je kind de hulp gaat geven.
 • Wat het doel is van de hulp.
 • De datum waarop de beschikking is afgegeven.
 • Voor hoelang je kind hulp krijgt.
 • Hoe je kind de hulp krijgt.
 • Uitleg mogelijkheid tot bezwaar.

Extra afspraken als je een pgb krijgt voor de jeugdhulp

Bij een pgb is er geld voor hulp en regel je de hulp zelf. Je kunt hier meer over lezen op de pagina over het Persoonsgebonden budget. Het geld staat bij de Sociale Verzekeringsbank. De zorgverlener van je kind krijgt het geld van de Sociale Verzekeringsbank. Ook kun je jezelf of iemand uit je netwerk inzetten en dus uitbetalen. Dit noemen we informele PGB. Krijg je een pgb? Dan staat in ons besluit ook het volgende:

 • Waarvoor je het pgb kunt gebruiken.
 • Hoeveel geld het pgb is.
 • Aan welke eisen je moet voldoen als je het pgb krijgt.
 • Hoe je moet laten zien waaraan je het pgb uitgeeft.
 • Welke regels er zijn over rekeningen, betalingen en controles.

Hoe lang geldt het besluit?

 • De gemeente kan op ieder moment onderzoeken of het besluit nog past bij je kind. Of hierover extra regels maken.
 • Verhuis je of je kind naar een andere gemeente? Dan overleggen wij met de nieuwe gemeente over de hulp aan je kind. In onze beschikking staat hoelang het besluit geldig is. Dit is nooit langer dan een jaar. De nieuwe gemeente is verplicht de beschikking over te nemen.
 • We geven nooit een besluit over hulp die al begonnen is.

Een melding door de huisarts, medisch specialist, jeugdarts of gecertificeerde instelling (GI)*?

Vindt een huisarts, medisch specialist, jeugdarts of gecertificeerde instelling dat je kind hulp nodig heeft? Dan kan deze persoon je kind rechtstreeks verwijzen naar een aanbieder van hulp. Hierover gelden deze afspraken:

 • Een huisarts bekijkt eerst of de Praktijkondersteuner Huisartsen- geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) je kind kan helpen. Bijvoorbeeld door met je kind te praten. Vindt de POH-GGZ dat er meer of andere hulp nodig is? Dan verwijst die je kind door naar psycholoog of psychiater.
 • Gemeente Almere betaalt deze hulp. Maar let op: heeft de hulpaanbieder geen contract met gemeente Almere? En is dezelfde hulp mogelijk door een aanbieder waar gemeente Almere wel een contract mee heeft? Dan hoeft gemeente Almere deze hulp niet te betalen.
 • Gemeente Almere maakt afspraken met de huisarts, jeugdarts enz. over wanneer zij mogen verwijzen.
 • Je krijgt een beschikking (toewijzing van type zorg ) waarin staat welke hulp je kind krijgt.

*Een gecertificeerde instelling houdt zich bezig met jeugdbescherming en jeugdreclassering. Een gecertificeerde instelling voldoet aan de kwaliteitseisen die de overheid hieraan stelt.