Klacht jeugdhulp

We willen dat jeugdhulp jou en je kind helpen. En we willen het weten als er dingen misgaan. Daarom hebben we afspraken over meepraten en over klachten. Hoe kun je meepraten over de jeugdhulp?

We willen graag dat iedereen ons adviezen kan geven over de jeugdhulp. Daarbij is de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) belangrijk. De leden van de Adviesraad kennen veel mensen en organisaties in de stad. Zij kunnen opkomen voor de belangen van bewoners. En zij kunnen ons vertellen hoe we het beste naar de bewoners kunnen luisteren.

Ook de jeugdhulporganisaties willen graag dat ji meedenkt over hun hulp. Zij hebben afspraken over hoe je kunt meedenken over besluiten die voor jou belangrijk zijn. Er kan bijvoorbeeld een medezeggenschapsraad zijn. Vraag hiernaar bij de jeugdhulporganisatie. De jeugdhulporganisatie moet ook meten hoe tevreden de cliënten zijn. Dat kan de jeugdhulporganisatie bijvoorbeeld doen met vragenlijsten.

Hoe kun je het melden als er iets misgaat bij Jeugdhulp?

  • Gaat er iets mis in de jeugdhulp? Is er bijvoorbeeld een klein of groter ongeluk, heeft iemand een fout gemaakt, is er geweld gebruikt, is er iemand over iemands grenzen gegaan? Meld dat dan bij de aanbieder van de jeugdhulp. Iedere aanbieder van jeugdhulp heeft opgeschreven hoe je dat doet. En hoe zij er dan mee omgaan.
  • Kom je er niet uit met de aanbieder van de jeugdhulp? Of vind je het moeilijk om problemen met de hulpverlening te bespreken? Ga dan naar de vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulp (www.akj.nl).

Vermoed je fraude of kwaliteitsproblemen?

Het is belangrijk dat het geld gaat naar mensen die het echt nodig hebben. Vermoed je dat zorggeld verkeerd wordt gebruikt? Dan kun je de aanbieder hierop aanspreken. Lukt dit niet, of ben je bang dat het vervelende gevolgen voor je heeft? Meld dit dan aan de gemeente. Iedereen mag een melding doen. Dit kan via telefoonnummer 14 036 of door een e-mail te sturen naar tkr@almere.nl. Een melding kun je ook anoniem doen via telefoonnummer 14 036.

Onze toezichthouder beoordeelt jouw melding en kan een onderzoek starten. De toezichthouder communiceert hier meestal niet over met jou. Dit is vanwege je privacy.

Welke zaken meldt de aanbieder van jeugdhulp zelf?

De aanbieder van jeugdhulp meldt zelf deze zaken:

  • Ze doen een melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in deze situaties:
    • Iemand heeft een fout gemaakt, of er gaat iets mis.
    • Er is geweld gebruikt.
  • Ze doen een melding bij Veilig Thuis als ze huiselijk geweld of kindermishandeling vermoeden. Of ze vragen daar een advies.

Heb je een klacht over je aanvraag Jeugdhulp?

In onze regeling afhandeling klachten staat hoe we omgaan met klachten over de aanvraag van jeugdhulp. Ben je niet tevreden over hoe we zijn omgegaan met jouw klacht? Ga dan naar de Gemeentelijke Ombudsman. Als je een klacht hebt kun je het klachtenformulier van de gemeente invullen of bellen: 14036.

We kunnen afwijken van onze regels

In bijzondere gevallen kunnen we afwijken van de regels. We kunnen een regel niet gebruiken, of een regel veranderen. We doen dat als we vinden dat de situatie van jouw kind onacceptabel wordt als we de regel wél volgen. In ons besluit schrijven we op wanneer we dit doen, en waarom. We kunnen ook extra regels maken over wanneer we een regel niet of anders toepassen.