Mogelijkheden jeugdhulp

Waar moet de gemeente voor zorgen voor kinderen onder de 18?

De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. En dat ze zelfstandig worden en zo veel mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij. Dat staat in de Jeugdwet. Daarom zorgen we dat je het volgende kunt regelen voor kinderen onder de 18:

 • Ze laten opgroeien in een veilige omgeving.
 • Ze zo goed mogelijke kansen geven om zich te ontwikkelen binnen hun mogelijkheden.
 • Ze zo goed mogelijk opvoeden.

Niet iedere inwoner kan dit zelfstandig regelen voor zijn of haar kind. Voor die inwoners is het streven hulp op maat.

Welke hulp op maat bieden we vanuit de Jeugdwet?

Gemeente Almere biedt minimaal de volgende soorten hulp op maat. Via de verwijzers naar Jeugdhulp kun je verdere toelichting krijgen over de inhoud van het aanbod.

 • Jeugdhulp met verblijf:
  • Begeleid wonen.
  • Begeleid wonen met behandeling.
  • Crisisopvang.
  • Pleegzorg.
  • Jeugdzorgplus. Dit is gesloten jeugdzorg voor kinderen die een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving.
  • Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (SG-LVG)
  • Intensieve ambulante jeugdhulp.
 • Jeugdhulp zonder verblijf:
  • Individuele begeleiding.
  • Begeleiding in een groep.
  • Kortdurend verblijf met begeleiding.
  • Kortdurend verblijf met behandeling.
  • Behandeling van psychiatrische problemen.
  • Behandeling van ernstige dyslexie zonder andere problemen.
  • Individuele behandeling voor kinderen met een licht verstandelijke beperking.
  • Behandeling in een groep voor kinderen met een licht verstandelijke beperking.
  • Crisis Hulpverlening.
  • Vervoer naar de aanbieder van jeugdhulp.
 • Jeugd-ggz:
  • Verslavingszorg.
  • Psychiatrische hulp met aandacht voor cultuur.
  • Behandeling van jongeren die een straf kregen van de rechter.
  • Behandeling van eetstoornissen.
  • Crisisopvang en crisishulp.
  • Verblijf in een Geestelijke Gezondheidszorg (GGz)-instelling.

Wanneer kun je geen jeugdhulp voor je kind krijgen?

Als er wordt besloten dat jeugdhulp niet nodig blijkt zal er ook geen jeugdhulp worden ingezet.

In deze situaties krijg je geen jeugdhulp voor je kind:

 • Je kunt zelf  kopen wat je kind nodig heeft. Bijvoorbeeld een product, een activiteit of iets anders. Krijgt je kind daarmee de hulp die nodig is? Dan krijg je geen jeugdhulp voor je kind. Je krijgt dat ook niet als je geen aanvraag wilt doen voor dit product, deze dienst of activiteit. Let op: heb je zo’n product, dienst of activiteit voor je kind en is dat niet genoeg? Dan kun je wél jeugdhulp krijgen.
 • Jij of jouw kind werkt niet goed mee aan het onderzoek. Hierdoor kan JGZ Almere niet goed bepalen welke hulp je kind nodig heeft.
 • Je vraagt hulp aan die buiten Nederland wordt gegeven. Tenzij JGZ Almere vindt dat deze buitenlandse hulp heel belangrijk is om je doel te bereiken.
 • De hulp die je wilt, voldoet niet aan onze kwaliteitseisen.

Hoe beoordelen we of je kind jeugdhulp zonder of met verblijf kan krijgen?

De verschillende vormen van jeugdhulp zonder verblijf

Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp zonder verblijf. Bijvoorbeeld ondersteuning door een hulpverlener bij jou thuis. Welke hulp passend is in jouw situatie, bespreek je met de medewerker Jeugdhulp.

De verschillende vormen van jeugdhulp met verblijf

Jeugdhulp met verblijf is bedoeld voor kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Want thuis zijn er te veel problemen met de opvoeding of het gedrag van het kind. Jouw kind woont op een andere plek. De begeleiders op deze plek verzorgen en begeleiden je kind. Soms is er ook behandeling. Sommige van deze kinderen hebben een verstandelijke beperking.

Een kind kan alleen jeugdhulp met verblijf krijgen, als het geen hulp kan krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het streven is het kind zolang mogelijk in de eigen situatie te laten.

Hoe beoordelen we of jouw kind vervoer kan krijgen?

Krijgt jouw kind jeugdhulp in een instelling? In sommige situaties kan gemeente Almere ook het vervoer naar de instelling regelen. Dit zijn de voorwaarden:

 • Je kind kan niet zelf naar de instelling reizen. Ook niet met het openbaar vervoer, met hulp van bijvoorbeeld een vrijwilliger of een app.
 • Je kunt jouw kind niet halen en brengen. Ook niet met hulp van familie, vrienden of een vrijwilliger.
 • Je kunt geen andere regeling gebruiken die het vervoer regelt en betaalt. Bijvoorbeeld leerlingenvervoer.
 • Jouw kind is 12 jaar of ouder en de instelling is meer dan 6 kilometer van jouw huis.

Voldoe je aan de voorwaarden? En beslissen we dat we het vervoer voor jouw kind betalen? Dan bekijken we welke geschikte instelling het dichts bij jouw huis ligt. Voor deze instelling betalen we het vervoer.

Is het nodig en is het nuttig?

Beoordelen we of je kind vervoer kan krijgen naar de jeugdhulpinstelling? Dan kijken we naar jouw hele gezin en naar de mensen om je heen. We bekijken eerst wat je zelf kunt regelen. En wat logisch is om van jou te verwachten. Daarnaast kijken we of vervoer echt nodig is en of het nuttig is.