Regels persoonsgebonden budget

Soms is rechtstreekse hulp een oplossing voor jouw vraag. De gemeente heeft die hulp ingekocht bij een zorgaanbieder. Hebben wij niet de juiste hulp voor jouw situatie? Dan krijg je misschien een persoonsgebonden budget, een pgb. Daarmee kun je zelf hulp kopen.

Wat zijn de eisen om een pgb te kunnen krijgen?

Je moet aan deze eisen voldoen om een pgb te kunnen krijgen.

 • Je kunt het geld van het pgb zelfstandig beheren. Of je kunt regelen dat iemand uit jouw omgeving je daarbij helpt. Je hebt hierbij dus geen hulp nodig van JGZ Almere. Je kunt deze dingen:
  • Overeenkomsten sluiten met zorgverleners.
  • Zorgen dat deze zorgverleners goede hulp geven.
  • Administratie bijhouden.
  • Uitleggen aan JGZ Almere hoe je het geld van het pgb hebt besteed.
 • De hulp die je met het pgb wilt betalen, voldoet aan deze eisen:
  • De hulp is van goede kwaliteit.
  • De hulp past bij wat je nodig hebt.
  • De hulp is veilig.
  • De hulp heeft effect.
 • Je geeft ons goede argumenten waarom je een pgb wilt voor je kind. En waarom rechtstreekse hulp niet past. Dus hulp die wij al hebben gekocht bij een zorgaanbieder.

Wij bekijken of je aan deze eisen voldoet.

Laat je jouw pgb-zaken door iemand anders regelen?

Je kunt ervoor kiezen om je pgb-zaken door iemand anders te laten regelen. We noemen zo iemand een ‘vertegenwoordiger pgb-zaken’. Deze vertegenwoordiger voldoet aan de eisen die hierboven staan. Daarnaast zijn er deze eisen voor een ‘vertegenwoordiger pgb-zaken’:

 • De vertegenwoordiger heeft kennis over de juridische kant van het pgb. Of zij/hij kan deze kennis opzoeken.
 • De vertegenwoordiger spreekt en verstaat goed Nederlands.
 • De vertegenwoordiger mag niet ook zorg geven.
 • De vertegenwoordiger heeft geen voordeel door de zorgverlener die zij/hij kiest.

Verder kan de gemeente nog extra regels maken over deze vertegenwoordiger.

Hoe vraag je een pgb aan?

Wil je een pgb aanvragen voor je kind? Dan lever je deze documenten in:

 • Een diploma van de zorgverlener.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van de zorgverlener.
 • Een uitvoeringsplan persoonsgebonden budget jeugd. Je krijgt hiervoor een formulier.

Wie mag de hulp geven?

Je mag de hulp laten geven door een professional of je mag een bekende betalen om de hulp te geven. Maar er zijn regels als je een bekende betaalt om de hulp te geven. Deze regels staan hieronder.

Wanneer is iemand een professional?

Je mag altijd hulp inkopen van een professional. Met een professional bedoelen we:

 • Iemand die werkt bij een zorginstelling. Deze persoon heeft de juiste diploma’s en een VOG. De kwaliteit van de zorginstelling moet even goed zijn als die van de zorgaanbieder waar wij een contract mee hebben.
 • Iemand die als zzp’er werkt, de juiste diploma’s heeft en een VOG.
 • Iemand die staat ingeschreven in het BIG-register. Of die op een andere manier formeel bevoegd is om jeugdhulp te geven.

Voldoet iemand aan de beschrijving van een professional? Maar is deze persoon ook familie? Bijvoorbeeld een ouder, of een oom? Dan zien we deze persoon als een bekende, en niet als een professional. 

Wanneer is iemand een bekende?

Een bekende is een familielid, vriend of kennis van je kind. In de regels hieronder kunnen we met ‘bekende’ ook jou als ouder bedoelen.

Wanneer mag je met het pgb wel een bekende betalen om de hulp te geven?

Je mag een bekende betalen om je de hulp te geven die je nodig hebt. De hulp moet wel aan een aantal eisen voldoen.

 • Het resultaat van de hulp is even goed als het resultaat van professionele hulp. Of beter.
 • De hulp moet voldoen aan deze kenmerken:
  • De hulp is van goede kwaliteit.
  • De hulp past bij wat jij nodig hebt.
  • De hulp is veilig.
  • De hulp heeft effect.
 • Het is geen psychische hulp. Die mag alleen een professional geven.

Wanneer mag je met het pgb niet een bekende betalen om de hulp te geven?

In sommige situaties mag je niet met een pgb jezelf of een bekende betalen voor de hulp aan jouw kind. Het gaat om activiteiten die gebruikelijk zijn om te doen met een kind. Bijvoorbeeld:

 • Gezellige dingen doen met een kind.
 • Oppassen.
 • Meegaan naar een arts.
 • Vervoer naar een arts.
 • Vervoer naar school voor kinderen tot 12 jaar.

Wanneer krijg je geen pgb of moet je het terugbetalen?

In de situaties hieronder krijg je mogelijk geen pgb. Of beslissen wij misschien dat je minder pgb krijgt. Als je het pgb al hebt gekregen, moet je het in deze gevallen soms terugbetalen.

 • De kosten voor het pgb zijn hoger dan de kosten voor rechtstreekse hulp.
 • Je vraagt een pgb aan voor vervoer, terwijl je kind ook gebruik kan maken van openbaar vervoer.
 • Je vraagt hulp voor een spoedeisende situatie.
 • Wij vinden dat de hulp die je wilt inkopen, niet genoeg helpt om de doelen te bereiken.
 • Uit een onafhankelijk advies blijkt dat de hulp geen goede kwaliteit heeft.
 • Krijgt je kind hulp van één persoon? Dan mag deze persoon maximaal 40 uur per week hulp geven. Daarbij tellen we alle betaalde uren mee. En ook de hulp die deze persoon aan anderen geeft.
 • Je wilt het pgb gebruiken voor andere zaken dan zorg. Bijvoorbeeld kosten voor het beheer van je pgb of kosten voor een belangenbehartiger.
 • Je kunt je aanvraag voor een pgb niet goed motiveren of toelichten.
 • Je bespreekt het uitvoeringsplan niet met ons.
 • Je spreekt niet goed Nederlands. 
 • Je hebt schulden.
 • Je hebt een bewindvoerder. Beheert deze bewindvoerder jouw pgb? Dan mag het wel.
 • Je kunt het pgb niet zelfstandig beheren.
 • Je wilt hulp van een zorgverlener die ooit fraude heeft gepleegd.
 • We twijfelen over de eerlijkheid van de zorgverlener.
 • We hebben de zorgaanbieder gescreend, of laten screenen. En de zorgaanbieder is niet door deze screening gekomen.
 • Je hebt eerder een pgb gehad die je moest terugbetalen om een van deze redenen:
  • Je had ons niet de juiste informatie gegeven. En we hadden een andere beslissing genomen als we die informatie wel hadden gehad.
  • Jij of je kind heeft zich niet gehouden aan de regels die horen bij de hulp of bij het pgb.
  • Jij of je kind heeft het pgb niet gebruikt waarvoor het bedoeld is.
 • We hebben andere belangrijke bezwaren.

Hoeveel geld is het pgb?

Het bedrag van het pgb hangt af van wat je nodig hebt. We kunnen hier geen bedragen noemen.

 • Het pgb is genoeg om hulp van een bekende of professional te kunnen betalen.
 • Het bedrag van je pgb is nooit meer dan het bedrag dat wij zouden betalen aan rechtstreekse hulp.
 • Krijg je hulp van een professional? Dan betalen we maximaal 85 % van het bedrag per uur waarvoor we zelf hulp inkopen bij zorgaanbieders. Is de professional goedkoper dan deze 85%? Dan betalen we het bedrag dat de professional kost.
 • Krijg ke hulp van een bekende? Dan betalen we de bekende 120 % van het wettelijk minimum uurloon, inclusief vakantiegeld. We kijken steeds naar het minimum uurloon op 1 januari van dat jaar.

Hebben we een besloten hoeveel pgb je krijgt, en voor hoelang? Dan blijft het bedrag dat je krijgt gelijk tot je pgb stopt.

Wat zijn de eisen voor hoe je het pgb uitgeeft?

 • Deze kosten kun je niet betalen met pgb-geld:
  • Kosten voor bemiddeling
  • Kosten voor een tussenpersoon of iemand die jouw belangen verdedigt.
  • Kosten voor je pgb-administratie.
  • Kosten voor hulp bij het aanvragen of beheren van een pgb.
  • Kosten voor een extra bedrag voor jouw zorgverlener. Bijvoorbeeld met Kerst.
  • Kosten voor wonen, huren, eten en reizen.
 • Je moet ons laten zien hoe je het pgb hebt besteed. In het besluit over het pgb staat hoe je dat precies doet.
 • We kunnen je verplichten om standaard documenten te gebruiken voor het verantwoorden van jouw pgb. Het gaat om documenten van de Sociale Verzekeringsbank.
 • We kunnen extra regels maken over het gebruik van het pgb en de manier waarop je laat zien hoe je het hebt gebruikt.