Direct naar paginainhoud
menu

Dienstverlening Stadhuis

Het Stadhuis is open: de dienstverlening van de gemeente gaat door. De dienstverlening is wel versoberd. Dit betekent bijvoorbeeld dat we aan de balies van burgerzaken en sociaal domein alleen het strikt noodzakelijke doen. U kunt ons wel telefonisch en digitaal bereiken. De gemeente is bereikbaar via 14 036, chat, contactformulier en de verschillende social media kanalen. Stadsreiniging blijft de afvalbakken legen.

Aanpassingen in Stadhuis

We werken hard aan het geschikt maken van het stadhuis voor de nieuwe situatie rond corona. Op dit moment is er een looproute door het stadhuis ingericht voor bezoekers en zijn de spreekkamers geschikt gemaakt om mensen te ontvangen.

Er geldt een mondkapjesplicht op het stadhuis. Zorg ervoor dat u een mondkapje draagt op het stadhuis.

Activiteiten

Activiteiten die de gemeente organiseert worden geannuleerd of zijn digitaal. Wij volgen hierin de landelijke richtlijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld bewonersavonden en naturalisatieceremonies niet doorgaan of op een andere manier online doorgaan. Bent u van plan om een activiteit in Almere te bezoeken? Controleer dan vooraf bij de betrokken organisatie of de activiteit doorgaat.

 

Basisregels voor iedereen

Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit.

Heeft u klachten?

 • Blijf thuis
 • Laat u testen (bel 0800 1202)
 • Bent u ook benauwd en/of heeft u koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven. 

Voor iedereen

 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Vermijd drukte
 • Was vaak uw handen
 • Geef anderen geen handen
 • Nies en hoest in de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Vaccinatie tegen het coronavirus

Informatie over vaccinatie tegen het coronavirus vind u op de site van de Rijksoverheid

Coronawet vervangt noodverordeningen

Vanaf maart 2020 hebben alle veiligheidsregio’s in Nederland in opdracht van de minister van VWS de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus vastgelegd in noodverordeningen. Het kabinet vervangt de noodverordeningen door de tijdelijke coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) en ministeriële regelingen.

Deze tijdelijke wet en de ministeriële regelingen gaan in op dinsdag 1 december 2020 en is 3 maanden geldig. Indien nodig kan de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) steeds met 3 maanden worden verlengd.

Meer informatie over de coronawet vindt u op rijksoverheid.nl.

Download Intrekkingsbesluit noodverordening Flevoland (pfd, 87 kb)

Ontheffing aanvragen Coronawet

Vanaf 1 december 2020 geldt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19; de coronawet. Hierin staan landelijke maatregelen tegen corona. Alleen in heel bijzondere gevallen kan de burgemeester een ontheffing geven. Het verlenen van een ontheffing is een zeer grote uitzondering.

Meer informatie over het aanvragen van ontheffing Coronawet

Nederland blijft tot en met ten minste 9 februari in lockdown

Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft.

Dat betekent dat we onze contacten zo veel mogelijk moeten beperken zodat het virus zich minder snel kan verspreiden. Daarmee houden we de zorg toegankelijk voor iedereen. Dit is extra belangrijk met oog op de ontwikkeling van de nieuwe varianten van het coronavirus, waarnaar het OMT nu aanvullend onderzoek doet. Daarnaast vraagt het kabinet het OMT ook nut en noodzaak van eventuele verzwarende maatregelen, zoals een avondklok, te onderzoeken.

Lees de tekst van de persconferentie in eenvoudige taal.

De eerste Nederlanders zijn inmiddels gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat betekent dat we aan het begin staan van een nieuwe fase in deze crisis. Maar dit betekent helaas nog niet dat we de maatregelen los kunnen laten. De meeste mensen zijn nog wel vatbaar voor het virus, en veel mensen in de samenleving zijn nog besmettelijk. Daarom zijn maatregelen onverkort nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Pas als het overgrote deel van Nederland gevaccineerd is, kunnen we de basisregels loslaten.

Blijf thuis, beperk je contacten en werk thuis

Het doel van de verlengde lockdown is dan ook om zo min mogelijk contacten te hebben. Want hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. Thuisblijven is de beste manier om contacten te beperken. Het kabinet adviseert iedereen dan ook om zoveel mogelijk thuis te blijven. Wie mensen thuis uitnodigt, wordt geadviseerd niet meer dan twee mensen per dag te ontvangen.

De oproep om thuis te blijven betekent ook dat iedereen in principe thuis werkt. Veel besmettingen vinden plaats op de werkvloer of onderweg naar of van het werk. Daardoor is thuiswerken een effectieve manier om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers die thuis kunnen werken dat ook daadwerkelijk doen.

Als je naar buiten gaat, mag je met maximaal twee mensen samen zijn. Groepen van drie of meer mensen zijn niet toegestaan, tenzij het om leden van éénzelfde huishouden gaat. Ook niet als mensen onderling 1,5 meter afstand houden. Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën op minimaal 1,5 meter afstand, en alleen buiten. Fietsen of wandelen met een groepje van drie mensen of meer is dus niet toegestaan. Kinderen tot en met 17 jaar mogen nog steeds sporten in teamverband en mogen onderling wedstrijden spelen, maar ook alleen buiten.

Extra op elkaar letten

Het verlengen van deze lockdown heeft grote weerslag op de maatschappij en economie. De huidige situatie is voor ondernemers en werkenden zwaar. De inzet is met elkaar de eindstreep te halen. Daarom spant het kabinet zich tot het uiterste in om ondernemers en werkenden hier doorheen te slepen. De ministers Wiebes, Koolmees en Hoekstra werken aan aanvullingen op het steun- en herstelpakket en zullen hier volgende week nadere mededelingen over doen.

Veel mensen hebben een zware periode achter de rug door het Coronavirus en de maatregelen. En voor veel mensen betekent deze verlenging van de lockdown dat zij langer te maken hebben met financiële onzekerheid, eenzaamheid of andere zorgen. Daarom is het extra belangrijk dat we aandacht hebben voor elkaar en extra op elkaar letten. Ook al moet dat op afstand of digitaal.

Openbare plaatsen en scholen blijven gesloten

Om de verspreiding van het virus af te remmen, moeten we zo min mogelijk contacten aangaan. Daarom blijven musea en theaters, pretparken, dierentuinen, casino’s, sauna’s, accommodaties voor binnensport, horeca en horecavoorzieningen van hotels in ieder geval dicht tot en met 9 februari. Ook detailhandel zoals kledingwinkels, schoenenwinkels, sieradenwinkels en hobbywinkels blijven gesloten, net als de kappers, nagelstylisten, tatoeëerders en andere contactberoepen.

Scholen in het voortgezet onderwijs en instellingen voor mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs geven nog minstens vier weken, dus tot en met 7 februari, onderwijs op afstand. Ook het primair onderwijs geeft nog steeds les op afstand. De kinderopvang is gesloten. De uitzonderingen op het afstandsonderwijs voor kwetsbare kinderen, leerlingen in een examenjaar, praktijkgericht onderwijs en de afname van examens en tentamens blijven bestaan.

Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen ook de komende weken terecht in de noodopvang van het basisonderwijs of de kinderopvang. De oproep is om hier alleen gebruik van te maken als het echt niet anders kan. Er volgt nog een OMT-advies over de effecten van de Britse variant van het coronavirus op kinderen. Aan de hand daarvan beslist het kabinet zo snel mogelijk of het primair onderwijs en de kinderopvang mogelijk al vanaf 25 januari open kunnen. Uit voorzorg en waar dat kan moeten leerlingen in het voortgezet onderwijs die fysiek onderwijs krijgen anderhalve meter afstand gaan houden.

Blijf in Nederland

Elke reis verhoogt de kans op meer besmettingen. Daarom is het dringende advies: blijf in Nederland. Ga niet op reis en boek geen reizen tot en met maart. Reis alleen naar het buitenland voor bijvoorbeeld ernstige familieomstandigheden. Of voor werk dat echt niet uitgesteld kan worden en waarbij fysieke aanwezigheid absoluut nodig is. Reizigers die na een noodzakelijke reis terugkeren naar Nederland, moeten een negatieve coronatest kunnen laten zien. Bovendien moeten zij altijd 10 dagen in quarantaine bij terugkomst.

Op 2 februari beoordeelt het kabinet welke maatregelen na 9 februari nodig zijn.

Overzicht van maatregelen

Tot en met ten minste 9 februari 2021 blijft de situatie zoals hij nu is:

 • Blijf thuis. Ga alleen naar buiten om boodschappen te doen, een frisse neus te halen, de hond uit te laten, om te werken als dat niet thuis kan of om essentiële mantelzorg te verlenen.
 • Ontvang thuis alleen gasten als dat noodzakelijk is. Wie toch mensen thuis uitnodigt, wordt zeer dringend geadviseerd niet meer dan twee personen van 13 jaar of ouder te ontvangen.
 • Werk thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en die hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen.
 • Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 mensen.
 • Een aantal locaties zijn gesloten:
 • Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.
 • Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.
 • Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer voor strikt noodzakelijke reizen
 • Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland en boek geen buitenlandse reizen tot medio maart.
 • Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan

Onderwijsinstellingen bieden voornamelijk onderwijs op afstand tot ten minste 8 februari. In het voortgezet onderwijs kunnen praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het (voor)examenjaar wel op locatie plaatsvinden. In MBO, HBO en WO mogen examens en tentamens worden afgenomen en is praktijkonderwijs mogelijk. In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten. De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn in deze periode gesloten.

Er volgt nog een OMT-advies over de effecten van de Britse variant van het coronavirus op kinderen. Aan de hand daarvan beslist het kabinet of en wanneer het primair onderwijs en de kinderopvang open kan.

Voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, is er noodopvang op de basisschool of de kinderopvang en buitenschoolse opvang. De oproep is alleen gebruik van te maken van de noodopvang als er geen andere oplossing mogelijk is.

Veelgestelde vragen maatregelen coronavirus

Wat is zakelijke of financiële dienstverlening?

Locaties gericht op zakelijke of financiële dienstverlening zijn uitgezonderd van de sluiting van publieke plaatsen. De toelichting bij de regeling noemt als voorbeelden: banken, hypotheekverstrekkers, makelaars voor hun klanten. Andere voorbeelden zijn:

 • Juridische diensten en administratie
 • Pasfotografie t.b.v. officiële documenten
 • Vertaalbureaus
 • Verhuur van vervoersmiddelen of gereedschappen v.z.v. noodzakelijk voor essentieel vervoer/onderhoud/reparatie (niet recreatief)
 • Uitzendbureaus en arbeidsmiddeling
 • Geldwisselkantoren, belening/inkoop uitsluitend voor die functie
 • Notarissen

Wat zijn drogisterijen? Is dat ook een Rituals/Douglas?

Winkel waar in ieder geval zelfhulpgeneesmiddelen en persoonlijke verzorgingsartikelen worden verkocht is. De verkoop van zelfhulpgeneesmiddelen geschied op grond van artikel 62 lid 2 Geneesmiddelenwet onder de zorg van een (gediplomeerd) drogist.

Wat wordt onder warenmarkt verstaan?

Op grond van artikel 4.a1, onder f, staat warenmarkten in de levensmiddelenbranche, uitsluitend voor die functie. In de brief over de detailhandel zijn levensmiddelen geduid als eten en drinken. Dit betekent dat een warenmarkt in de levensmiddelenbranche een warenmarkt is voor eten en drinken.

Scouting/jeugdactiviteiten

Georganiseerde jeugdactiviteiten mogen op openbare plaatsen (buiten) nog plaatsvinden, maar niet op publieke plaatsen.

In de besluitvorming is expliciet besloten om alle publiek toegankelijke plaatsen te sluiten, geen uitzondering voor jeugdactiviteiten. Voor buiten is een uitzondering gemaakt voor sporten voor de jeugd niet voor andere jeugdactiviteiten. Idee hierachter was: als je scholen sluit, moet je niet andere activiteiten voor de jeugd wel toestaan (muv sport vanwege gezondheid). Dat laatste (jeugdactiviteiten) heeft onbedoeld niet zijn weg gevonden in de regeling. De regeling laat ruimte
voor georganiseerde jeugdactiviteiten op openbare plaatsen (buiten).

Zie ook activiteiten voor kwetsbare groepen.

Kan sport wel in een buitenlocatie?

Vormt een tent met opgestelde fitnessapparaten waarvan een aantal flappen van de tent aan de zijkanten geopend is een buitensportaccommodatie?

Hier volgen we de eerdere lijn ten aanzien van een buitenterras: in de open lucht gelegen terras dat aan de bovenzijde of aan drie zijden open is. Indien aan die voorwaarde is voldaan zien we het als buitenlocatie en kan deze geopend zijn voor sport, mits er met maximaal 2 personen wordt gereserveerd.

Motorrijles

Mogen motorrijlessen nog wel?

Ja, voor zover er 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Kwetsbare groepen

Wat zijn kwetsbare groepen?

Personen behoren tot de kwetsbare groep als ze op grond van één van de genoemde wetten (de Zvw, de Wlz, de Wmo of de Jeugdwet) zorg ontvangen.

Mogen er nog activiteiten plaatsvinden voor kwetsbare groepen?

Locaties waar besloten en georganiseerde dagbesteding zoals bijvoorbeeld in buurt- en wijkcentra plaatsvindt voor kwetsbare groepen, dus ook kwetsbare jongeren, blijven opengesteld voor publiek.

Activiteiten voor kwetsbare groepen kunnen (deels) doorgaan. Plaatsen waar een contactberoep wordt uitgeoefend, zoals plaatsen waar zorg wordt verleend o.b.v. de Zvw, de Wlz, de Wmo of de Jeugdwet, mogen geopend zijn voor publiek en op die locaties kunnen dan ook activiteiten voor kwetsbaren worden georganiseerd. Ook mogen locaties waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen, zoals buurt- en wijkcentra, geopend blijven
voor publiek.

Mag een Dierenpensions/asiel open?

In beginsel zijn alle publieke plaatsen voor publiek gesloten, dus ook dierenpensions en -asiel. Publiek is, aldus de regeling: personen die ergens aanwezig zijn, met uitzondering van de daar al dan niet tegen betaling werkzame personen. Kortom de dierenpensions en -asiel zijn gesloten, personeel (waaronder vrijwilligers mogen wel aanwezig zijn) en de opvang van dieren kan ook plaatsvinden.

Zit er ook een beperking van de groepsgrootte op groepsaccommodaties?

Het is mogelijk om met het eigen gezin of een groep mensen die op hetzelfde adres woont een vakantiehuis te huren. Hier gelden ook de RIVM richtlijnen. Het is dus ook daar het dringende advies om niet meer dan 2 personen te ontvangen.

De maximale groepsgrootte is 30 personen. Dit is een punt van aandacht in een nieuw maatregelenpakket.

Alcoholverbod

Voor wat betreft alcohol staan er twee voorschriften in de regeling. In de eerste plaats is er een verbod om tussen 20.00 en 6.00 uur alcohol te verkopen in publieke plaatsen. Dit houdt in dat het tussen die tijden verboden is alcoholhoudende drank te verkopen, commercieel te verstrekken of commercieel op enige andere wijze aan te bieden. Dit verbod geldt bijvoorbeeld voor hotels, supermarkten en avondwinkels. Voor eet- en drinkgelegenheden is afhaal van alcohol tussen die tijden dus niet mogelijk.

Ten tweede is er een verbod om tussen 20.00 en 6.00 uur alcohol te gebruiken of gereed te hebben voor gebruik op openbare plaatsen. Het verbod geldt ook in vaar- en voertuigen die zich op een openbare plaats bevinden. Nachtbevoorrading en beroepsgoederenverkeer in de nachturen is nog wel mogelijk, omdat de alcoholhoudende drank op dat moment niet gebruikt wordt of voor consumptie gereed is.

Cruciale beroepen

Tot de cruciale beroepen horen ook onder meer:

 • Gerechtsdeurwaarder: oefenen openbaar gezag. Voor zover uitstel van zijn werkzaamheden niet mogelijk of niet maatschappelijk wenselijk is geldt dat een gerechtsdeurwaarder valt onder uitzondering noodzakelijke overheidsprocessen.
 • Medewerkers verkiezingen en stembureau leden vallen onder noodzakelijke overheidsprocessen.
 • Internationale organisaties: advies = vallen niet onder de uitzondering (net zoals in april); check bij BuZa of deze organisaties onder regime van ambassades vallen of anderszins er verdragsrechtelijk verplichtingen zijn.

Overige vragen

Valt zwangerschaps yoga ook onder een zorglocatie?

Dit hangt af van de vraag of de zwangerschapsyoga zorg is in de zin van artikel 1 van de Wkkgz (= zorg in de zin van de Wet langdurige zorg, zorg in de zin van de Zorgverzekeringswet of andere zorg, nml. Wet BIG). 

Kan er in een bibliotheek huiswerkbegeleiding in bibliotheken worden gegeven?

De openbare bibliotheken zijn gesloten. Het is toegestaan bestelde boeken af te halen en terug te bezorgen (loketfunctie); De bibliotheken zijn niet open voor bijles en huiswerkbegeleiding behalve voor zover sprake is van zorg in de zin van de Zvw, de Wlz, de Wmo of de Jeugdwet danwel besloten of georganiseerde dagbesteding aan kwetsbare groepen kan dit doorgang vinden.

Jeugdactiviteiten

Mogen georganiseerde jeugdactiviteiten nog plaatsvinden? Ja georganiseerde jeugdactiviteiten mogen nog plaatsvinden, maar niet op een publieke plaats. In de besluitvorming is expliciet besloten om alle publiek toegankelijke plaatsen te sluiten, geen uitzondering voor jeugdactiviteiten. Voor buiten is een uitzondering gemaakt voor sporten voor de jeugd niet voor andere jeugdactiviteiten. Idee hierachter was: als je scholen sluit, moet je niet andere activiteiten voor de jeugd wel toestaan (muv sport vanwege gezondheid). Dat laatste (jeugdactiviteiten) heeft onbedoeld niet zijn weg gevonden in de regeling. De regeling laat ruimte voor georganiseerde jeugdactiviteiten op openbare plaatsen.

Dieren

Mogen trimsalons open?

Nee

Mag een hondenschool open?

Nee

Mag de manage open?

De manage is een publieke plaats. In beginsel zijn alle publieke plaatsen gesloten, dus ook de manage. Publiek is, aldus de regeling: personen die ergens aanwezig zijn, met uitzondering van de daar al dan niet tegen betaling werkzame personen. Alleen deze personen mogen de manage betreden.

Contactberoepen

Valt medische noodzakelijke voetzorg uitgevoerd door een medische pedicure onder de uitgezonderde contactberoepen? Ja, want deze zorg wordt vergoed onder de Zorgverzekeringswet en valt daarom onder de uitzondering van artikel 6.8, lid 7.

Detailhandel/Levensmiddelenbranche

Met betrekking tot de uitzondering die geldt voor winkels in de levensmiddelenbranche, drogisterijen en dierspeciaalzaken (art. 4.a1, eerste lid, en onderdeel e, i en k van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19) geldt dat alleen winkels die in hoofdzaak (meer dan 70% omzet, pre-lockdown) levensmiddelen (eten en drinken), drogisterijartikelen (zelfhulpgeneesmiddelen, persoonlijke verzorgingsartikelen – niet zijnde cosmetica en parfums - , en schoonmaakmiddelen) en diervoeding verkopen, kunnen open blijven voor het publiek.

Bij het vaststellen van het 70%-criterium gaat het om de feitelijke situatie over langere tijd. Dat betekent dat wordt uitgegaan van de omzetsituatie voor inwerkingtreding van de maatregelen op 15 december 2020. Het gaat daarbij om de vestiging of het filiaal, niet de keten of het concern.

De uitzondering laat onverlet dat betreffende winkels mogelijk ook in beperkte mate nonfoodartikelen worden verkocht. Het is niet toegestaan het non-foodassortiment uit te breiden.

Een afgescheiden levensmiddelenafdeling met eigen ingang in een filiaal van een warenhuis valt onder de uitzondering voor “winkels in de levensmiddelenbranche”. Deze afgescheiden afdeling mag geopend blijven voor het publiek.

In de buitenlucht zijn alleen vergunningsplichtige (week)markten voor levensmiddelen toegestaan. In de buitenlucht is daarnaast, als het gaat om detailhandel, uitsluitend de verkoop van bloemen en kerstbomen toegestaan.

Dat een filiaal in de detailhandel niet voor het publiek mag worden opengesteld betekent dat ook afhaal niet is toegestaan (bezorgen mag wel). Dat geldt ook voor functies van een filiaal die niet opengesteld mogen worden voor het publiek. Afhalen is uitsluitend toegestaan voor vooraf bestelde of gereserveerde artikelen in winkels in doe-het-zelfartikelen (zoals bouwmarkten), bibliotheken en winkels voor diervoeding van hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren.

Daarnaast blijven alleen voor eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops de al geldende afhaalmogelijkheden gelden.

Vanzelfsprekend gelden voor supermarkten en levensmiddelenwinkels ook de andere regels over veilige afstand en hygiënemaatregelen en de overige regels en zorgplichten.

Bloemen en kerstbomen op een buitenlocatie: geldt dit enkel voor standplaatsen of ook bloemenwinkels: Ook voor winkels, als het echt buiten is – waarbij de vraag of verkoop op straat voor de bloemenwinkel mag van de reguliere gemeentelijke regels zal afhangen.

Mogen (eten)speciaalzaken en delicatessezaken open blijven?

Ja

Mag bakken en braden ook (klaargemaakte snacks/vis/patat) op de warenmarkt? 

Ja warenmarkt voor levensmiddelenbranche

Is de warenmarkt ook open voor drogisterij artikelen/ dierenvoeding?

Nee

Mag bij de doe het zelf zaak worden afgehaald?

Ja op bestelling/ reservering.

Mag de slijterij open?

Ja.

Mag de krantenkiosk open?

Nee deze is niet uitgezonderd.

Mag ook worden afgehaald bij IKEA?

Nee niet afhalen, maar wel bezorgen.

Groothandel voor bedrijven

Vallen daar ook kleine winkels onder die veiligheidsartikelen voor beroep en bedrijf verkopen?

Begrip groothandel ziet op bedrijf tot bedrijf; is niet afhankelijk van omvang van de winkel .

Valt het buitengedeelte van een tuincentrum onder de uitzondering (bijv. intratuin)?

Nee. Wel mogen tuincentra buiten kerstbomen en bloemen verkopen.

Mogen belwinkels open zijn?

Belwinkels mogen uitsluitend voor reparatie open zijn.

Mag een belwinkel open voor het afsluiten/aanschaf van een nieuwe telefoon of abonnement?

Nee

Mogen fietszaken en autozaken ook onderdelen ter afhaal verkopen (onder het mom van doe-hetzelf)?

Nee.

Mag de wasstraat open?

Ja, daar is sprake van een locatie voor onderhoud.

Winkels in doe-het-zelfartikelen waar uitsluitend sprake is van het ophalen van bestelde of gereserveerde artikelen. In de toelichting p.12 staat ‘reeds’ bestelde. Is ook voor nieuwe bestellingen?

Met reeds besteld wordt bedoeld dat vóór het moment van afhalen, reeds een bestelling geplaatst moet zijn. Er mag dus niet besteld worden aan de deur.

Zijn winkels voor de aankoop van grafstenen, kisten geopend?

De winkel is dicht, maar deze producten zijn via de uitvaartorganisatie te verkrijgen.

Onderwijs

Wat is een onderwijsinstelling?

In artikel 58a Wpg is in de begripsbepaling van ‘onderwijsinstelling’ bepaald dat het moet gaan om een school of instelling in de zin van de Wet op het onderwijstoezicht, daar is kortgezegd geregeld dat onder een onderwijsinstelling verstaan moet worden een school of instelling in het primair-, voortgezet-, middelbaar beroeps- of hoger onderwijs. Het gaat dan om het bekostigd en het, op grond van een onderwijswet, erkend of geaccrediteerde onderwijs. In artikel 6.10 wordt het begrip ‘onderwijsinstelling’ gehanteerd en daar moeten dus de hiervoor genoemde scholen en instellingen onder verstaan worden. Onder artikel 6.10 vallen dan ook niet organisaties die zich richten op bijles, taalles etc.

HORECA/eten en drinken

Restaurants van hotels dicht, roomservice mag niet. Afhaal vanuit het restaurant naar de kamer
wel?

Ja, dat mag wel.

Mogen maaltijden voor daklozen binnen?

Op grond van artikel 4.4, tweede lid, onder g Trm mogen eet- en drinkgelegenheden binnen een locatie waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen wel open zijn.

Plaatsen

Beurzen en congressen zijn een toegestaan evenement. Publieke locaties zijn dicht. Dus beurzen
en congressen mogen niet, tenzij vergaderingen/ betogingen ikv Wom?

Ja.

Educatie op besloten plaatsen (prive-muziekschool) mag nog wel?

Het advies is online lesgeven. Besloten plaatsen zijn niet gesloten dus muziekles in een besloten plaats, zoals thuis, mag wel; daar gelden wel de adviezen voor thuis (max 2 personen per dag).

Sport

Sporten mag met 2 personen exclusief trainer?

Ja, je mag max 2 personen (18 jaar of ouder) met reserveren. Trainer is op grond van artikel 6.2, eerste lid onder c uitgezonderd van groepsvorming van maximaal 2 personen.. De tweetalen mogen qua samenstelling gedurende de training niet van wisselen. De afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter.

Is sporten buiten met meerdere groepen van 2 personen toegestaan?

Ja

Buitenlocaties voor sport mogen open. Geldt dat ook voor de schaatsbanen voor kinderen? En voor
volwassenen?

Sportaccommodaties buiten zoals schaatsbanen worden opengesteld voor publiek, mits geen reserveringen worden aangenomen van meer dan twee personen van 18 jaar en ouder.

Mag de beheerde speeltuin open?

Beheerde speeltuinen zijn een publieke plaats en als zodanig daarom gesloten. Speeltuinen van gemeenten zijn veelal wel openbare plaatsen.

Kunnen georganiseerde jeugdactiviteiten enkel in de openbare ruimte plaatsvinden?

Ja, de publieke plaatsen zijn gesloten.

Wat geldt voor paintbal, carting terreinen. Is dat sport of leisure?

Dit is leisure en valt niet onder de uitzonderingen voor openstelling.

Vormt een tent met opgestelde fitnessapparaten waarvan een aantal flappen van de tent aan de
zijkanten geopend is een buitensportaccommodatie?

We zien dat als buitenlocatie: deze is geopend voor sport, mits er met maximaal 2 personen wordt gereserveerd.

Rijschoolhouder valt niet onder een contactberoep. Mogen motorrijlessen nog wel?

Ja, voor zover er 1,5 meter wordt gehouden.

Sport als onderdeel van fysiotherapie? Mag dan het sportgedeelte bij de fysiotherapie open?

Ja, als
onderdeel van de behandeling. Dus niet voor vrije inloop.

Vervoer

Mag er recreatief vervoer plaatsvinden?

Nee, dus geen rondvaarten, hop on-hop off bus, etc.

Wat geldt voor cruiseschepen?

Cruiseschepen kunnen niet worden opengesteld voor publiek. Een cruiseschip is namelijk een publieke plaats, en de regeling kent geen uitzondering voor cruiseschepen. De regeling geldt alleen in Nederland, maar passagiers kunnen niet aan boord gaan in Nederland omdat publieke plaatsen gesloten moeten zijn.

Cultuur

Personen die podiumkunsten beoefenen of acteren mogen optreden, repeteren en opnames
maken?

Personen die podiumkunsten beoefenen of acteren en die geen publiek zijn, mogen in publieke plaatsen optreden voor bijvoorbeeld een livestream, repeteren en opnames maken.

Sporten

Wat zijn de regels voor paardrijden binnen en buiten?

 • Voor de ‘dagelijkse’ verzorging van de paarden zou de eigenaar samen met de manegehouder een plan moeten maken. Hierbij hoort ook het zorgdragen voor voldoende beweging van het paard. 
 • De KNHS heeft afspraken gemaakt met het ministerie van VWS.
 • Overigens geldt hiervoor wel de uitzondering voor topsporters. Zij mogen zowel buiten als binnen sporten.

Detailhandel

Wanneer ben je een winkel die levensmiddelen verkoopt en dus open mag?

Vandaag (16/12) heeft het kabinet besloten dat een winkel die in hoofdzaak (meer dan 70% omzet, pre-lockdown) levensmiddelen, drogisterijartikelen en diervoeding verkoopt open mag. Bij het vaststellen van het 70%-criterium gaat het om de feitelijke situatie over langere tijd. Dat betekent dat wordt uitgegaan van de omzetsituatie voor inwerkingtreding van de maatregelen op 15 december 2020. Het gaat daarbij om de vestiging of het filiaal, niet de keten of het concern.

Evenementen en andere samenkomsten

Waarom geldt voor bijeenkomsten van kerken een uitzondering?

Dat heeft te maken met de godsdienstvrijheid die wij in ons land van groot belang achten. Maar tegelijkertijd ontslaat dat de kerken niet van het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid in het licht van de huidige coronacrisis en zich waar mogelijk solidair te verklaren met de gehele samenleving die zucht onder de beperkingen van dit moment. Als er verzoeken voor bijeenkomsten in, bij en door kerken of andere geloofsorganisaties binnenkomen, ga dan als gemeente met ze in gesprek en vraag ze terughoudend te zijn met het organiseren van samenkomsten met veel mensen en vraag ze om dit zoveel mogelijk online te organiseren. Het CIO (interkerkelijk contact in overheidszaken) heeft zijn lidkerken ook geadviseerd dit zo te doen. Doen kerken dit niet, dan heeft dit gevolgen voor de beeldvorming en het draagvlak voor de maatregelen.

Mondkapje verplicht per 1 december 2020

Op veel plekken in Nederland wordt het gebruik van een mondkapje dringend geadviseerd of is het verplicht. Op de site Rijksoverheid.nl leest u waar u een mondkapje moet dragen, hoe u een mondkapje het beste kunt dragen en wat goede mondkapjes zijn.

Studie naar langetermijneffecten coronacrisis in Almere

Er ontstaat steeds meer het besef dat de effecten van de coronacrisis nog jarenlang merkbaar zullen zijn. Het is
nu nog niet te overzien wanneer er sprake is van een post-corona tijdperk. En hoe economie en samenleving
zich daarna verder gaan ontwikkelen. Veel is nog onzeker. De doelstelling van deze notitie is om met de kennis
die er al wél is en de kennis die we geleidelijk gaan opbouwen, mogelijke effecten en bijbehorende maatregelen
in beeld brengen, zodat het gemeentebestuur op basis van actuele en juiste informatie besluiten kan nemen.
Aan de hand van een scenariostudie is nu een eerste verkenning gedaan.

Lees de studie Langetermijneffecten van corona in Almere

0800 – 1202, landelijk nummer voor testafspraak coronavirus

Vanaf 1 juni 08.00 uur kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, bellen naar het nummer 0800 – 1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur. Meer informatie bij GGDFlevoland

Algemene informatie coronavirus (COVID-19)

Heeft u vragen over het nieuwe coronavirus? Organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Kijk op de volgende websites voor de laatste stand van zaken:

 • Rijksoverheid.nl/corona: voor actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden voor  werknemers, werkgevers, scholen en over reizen van en naar het buitenland
 • GGD Flevoland: voor de actuele stand van zaken in Flevoland
 • Rivm.nl: voor veelgestelde vragen en antwoorden over het nieuwe coronavirus

Wilt u telefonisch contact?

Voor vragen over uw gezondheid kunt u bellen met de GGD Flevoland op telefoonnummer 088 – 0029910.
Voor vragen over het nieuwe coronavirus (COVID-19) kunt u bellen met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351 tussen 08.00 en 20.00 uur.
Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351.

De gemeente Almere volgt de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Wat vindt u van onze website?