Direct naar paginainhoud
menu

Dienstverlening Stadhuis

Het Stadhuis is open: de dienstverlening van de gemeente gaat door. De dienstverlening is wel versoberd. Dit betekent bijvoorbeeld dat we aan de balies van burgerzaken en sociaal domein alleen het strikt noodzakelijke doen. Je kunt ons wel telefonisch en digitaal bereiken. De gemeente is bereikbaar via 14 036, chat, contactformulier en de verschillende social media kanalen. Stadsreiniging blijft de afvalbakken legen.

Mondkapjesplicht in Stadhuis

Er geldt een mondkapjesplicht op het stadhuis. Zorg ervoor dat je een mondkapje draagt op het stadhuis.

Activiteiten

Activiteiten die de gemeente organiseert worden geannuleerd of zijn digitaal. Wij volgen hierin de landelijke richtlijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld bewonersavonden en naturalisatieceremonies niet doorgaan of op een andere manier online doorgaan. Ben je van plan om een activiteit in Almere te bezoeken? Controleer dan vooraf bij de betrokken organisatie of de activiteit doorgaat.

Basisregels voor iedereen

Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, zetten we samen een stap vooruit.

Heb je klachten?

 • Blijf thuis
 • Laat je testen (bel 0800 1202)
 • Ben je ook benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven. 

Voor iedereen

 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Vermijd drukte
 • Was vaak jouw handen
 • Geef anderen geen handen
 • Nies en hoest in de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Maatregelen tegen corona blijven gelden

De besmettingen met het coronavirus nemen toe. Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) stijgt. De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom wordt het huidige pakket maatregelen verlengd. Eén maatregel wordt iets aangepast: vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in; om 22.00 uur. Daarnaast kijkt het kabinet naar het gebruik van zelftesten in het onderwijs. Voor het hoger onderwijs is het streven dat studenten straks weer 1 dag per week les op locatie kunnen volgen. Dit kan op zijn vroegst 26 april.

Verlenging maatregelen

Alle huidige maatregelen worden verlengd tot en met 20 april

Op 13 april is een volgende persconferentie waarin wordt gezegd wat er na 20 april mogelijk is. Als de cijfers eerder een positief beeld laten zien, dan kan een maatregel ook eerder worden aangepast. Als de cijfers tegenvallen, kan een maatregel eerder worden aangescherpt.

Het reisadvies wordt verlengd tot en met 15 mei

Dit betekent: blijf in Nederland. Reis niet naar het buitenland tot en met 15 mei, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Dit geldt dus ook voor de meivakantie.

In april start het kabinet samen met de reis- en vervoerssector met proefreizen naar het buitenland. Die geven inzicht hoe we straks weer veilig en verantwoord op vakantie kunnen naar andere landen. 

Kleine aanpassing van maatregel

Avondklok

Het blijft steeds langer licht. Daarom gaat vanaf woensdag 31 maart de avondklok een uur later in. Dit betekent dat vanaf dat moment iedereen tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Winkels die vooral levensmiddelen verkopen, mogen dan open zijn tot 21.45 uur. Dit geldt voor bijvoorbeeld supermarkten en afhaallocaties van eet- en drinkgelegenheden.

Testen

Zelftesten

De verwachting is dat er vanaf midden april corona-zelftesten beschikbaar zijn. In het onderwijs kan daarmee risicogericht en preventief getest worden.

Het kabinet wil dat studenten in het hoger onderwijs zo snel mogelijk weer 1 dag per week les op locatie kunnen volgen. Dit kan op zijn vroegst 26 april. Dat kan dan alleen als de besmettingscijfers dit toelaten en als de onderwijsinstellingen de studenten een zelftest kunnen aanbieden.

Toegangstesten

Op andere plaatsen zal het gebruik van toegangstesten meer mogelijk kunnen maken. Voordat een evenement of activiteit begint, moet dan een test gedaan zijn. Bij een negatieve uitslag krijgt iemand toegang. Deze kan getoond worden via een app. Op voorwaarde dat de corona-cijfers dit toelaten, worden de komende periode proeven gedaan bij bijvoorbeeld kleinschalige evenementen en activiteiten.

Horeca en detailhandel

Tijdens de vorige persconferentie op 8 maart werd gezegd dat terrassen mogelijk voor Pasen open konden en dat er dan ook meer ruimte kwam voor de detailhandel. Dat kon alleen onder de strenge voorwaarden dat het aantal bezette ic-bedden stabiel zou zijn en het reproductiegetal rond de 1 zou blijven. Helaas is dat niet het geval. Er liggen nu 623 mensen met corona op de ic. Het reproductiegetal staat op 1,11. Dit getal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Bij een reproductiegetal van rond de 1 blijft het aantal besmettingen ongeveer gelijk. Meer weten over deze en andere cijfers? Kijk op het coronadashboard.

Vaccineren

Vaccineren is een belangrijke stap naar een samenleving zonder coronamaatregelen. De verwachting is dat vanaf begin juni veel meer mogelijk is, omdat dan een grote groep mensen gevaccineerd is. Volgens de planning heeft in juli 2021 iedereen vanaf 18 jaar, die gevaccineerd wil worden, een eerste prik gehad.

Basisregels

Steeds meer mensen zijn door vaccinaties beschermd tegen het coronavirus. Maar er worden nu ook nog steeds mensen ziek. De basisregels helpen om besmetting van jezelf en anderen met het coronavirus te voorkomen. Ook als je al gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, afstand houden en testen en thuisblijven bij klachten worden er minder mensen besmet. Zo is er sneller weer meer mogelijk.

Om besmetting te voorkomen, blijft het belangrijk om het volgende te doen.

 • Was je handen.

Goede hygiëne voorkomt de verspreiding van virusdeeltjes. Was vaak je handen goed met water en zeep. Zeker als je thuiskomt of als je ergens op bezoek komt. Raak je gezicht zo min mogelijk aan. Hoest of nies in je elleboog. Draag binnen in publieke ruimtes een mondkapje. Zo geef je de verspreiding van het coronavirus geen kans.

 • Houd 1,5 meter afstand.

Ook van familie of vrienden. Als mensen dicht bij elkaar zijn, kan het coronavirus heel snel aan anderen worden gegeven. Beperk daarom ook je contacten en vermijd drukke plekken.

 • Laat je testen.

Heb je klachten? Laat je direct testen. Ook bij milde verkoudheidsklachten zoals een loopneus. Blijf thuis totdat je de testuitslag hebt. Zo weet je zeker dat je geen andere mensen besmet met het coronavirus.

Vaccinatie tegen het coronavirus

Informatie over vaccinatie tegen het coronavirus vind je bij de Rijksoverheid.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Heb je minder inkomsten door de coronamaatregelen? En kun je hierdoor jouw noodzakelijke kosten niet meer betalen? Dan kun je mogelijk een vergoeding krijgen uit de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten regeling (TONK)

Coronathermometer Almere (maart 2021)

Sinds maart 2020 houdt corona ons in de greep. We bevinden ons nog altijd in een acute fase van de coronacrisis, waarin we ons zo veel mogelijk richten op het bestrijden van het virus. Maar er wordt ook nagedacht over de toekomst. Naarmate de coronacrisis voortduurt, groeit het besef dat de effecten nog jarenlang merkbaar zijn. Dat maakt het noodzakelijk om met maatregelen de negatieve effecten van corona te dempen en waar mogelijk om te buigen. Maar wat zijn de effecten? Hebben we daar al goed zicht op? Hoe krijgen we deze effecten in beeld?

In Almere wordt sinds april 2020 maandelijks de Monitor Coronacrisis gepubliceerd. Daarin zien we aan de hand van cijfers hoe het in de afgelopen periode ging in Almere. Daarnaast zijn in het voorjaar van 2020 de mogelijke toekomstige effecten van corona op Almere in beeld gebracht aan de hand van verschillende scenario’s.

Download Coronathermometer maart 2021 (pdf, 0,6 Mb)

Download Coronathermometer februari 2021 (pdf, 0,6 Mb)

Coronawet vervangt noodverordeningen

Vanaf maart 2020 hebben alle veiligheidsregio’s in Nederland in opdracht van de minister van VWS de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus vastgelegd in noodverordeningen. Het kabinet vervangt de noodverordeningen door de tijdelijke coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) en ministeriële regelingen.

Deze tijdelijke wet en de ministeriële regelingen gaan in op dinsdag 1 december 2020 en is 3 maanden geldig. Indien nodig kan de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) steeds met 3 maanden worden verlengd.

Meer informatie over de coronawet vind je bij de Rijksoverheid.

Download Intrekkingsbesluit noodverordening Flevoland (pfd, 87 kb)

Ontheffing aanvragen Coronawet

Vanaf 1 december 2020 geldt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19; de coronawet. Hierin staan landelijke maatregelen tegen corona. Alleen in heel bijzondere gevallen kan de burgemeester een ontheffing geven. Het verlenen van een ontheffing is een zeer grote uitzondering.

Meer informatie over het aanvragen van ontheffing Coronawet.

Mondkapje verplicht per 1 december 2020

Op veel plekken in Nederland wordt het gebruik van een mondkapje dringend geadviseerd of is het verplicht. Op de site van Rijksoverheid lees je waar je een mondkapje moet dragen, hoe je een mondkapje het beste kunt dragen en wat goede mondkapjes zijn.

Studie naar langetermijneffecten coronacrisis in Almere

Er ontstaat steeds meer het besef dat de effecten van de coronacrisis nog jarenlang merkbaar zullen zijn. Het is nu nog niet te overzien wanneer er sprake is van een post-corona tijdperk. En hoe economie en samenleving zich daarna verder gaan ontwikkelen. Veel is nog onzeker. De doelstelling van deze notitie is om met de kennis die er al wél is en de kennis die we geleidelijk gaan opbouwen, mogelijke effecten en bijbehorende maatregelen in beeld brengen, zodat het gemeentebestuur op basis van actuele en juiste informatie besluiten kan nemen. Aan de hand van een scenariostudie is nu een eerste verkenning gedaan.

Download studie Langetermijneffecten van corona in Almere (PDF, 5,2 MB)

0800 – 1202, landelijk nummer voor testafspraak coronavirus

Vanaf 1 juni 08.00 uur kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, bellen naar het nummer 0800 – 1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur. Meer informatie bij GGDFlevoland.

Algemene informatie coronavirus (COVID-19)

Heb je vragen over het nieuwe coronavirus? Organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Kijk op de volgende websites voor de laatste stand van zaken:

 • Rijksoverheid: voor actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden voor  werknemers, werkgevers, scholen en over reizen van en naar het buitenland
 • GGD Flevoland: voor de actuele stand van zaken in Flevoland
 • Rivm: voor veelgestelde vragen en antwoorden over het nieuwe coronavirus

Wil je telefonisch contact?

Voor vragen over jouw gezondheid kunt u bellen met de GGD Flevoland op telefoonnummer 088 – 0029910.
Voor vragen over het nieuwe coronavirus (COVID-19) kun je bellen met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351 tussen 08.00 en 20.00 uur.
Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351.

De gemeente Almere volgt de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Contact

Telefonisch

Vragen gezondheid: GGD Flevoland: 088 – 0029910
Vragen coronavirus (COVID-19): 0800 – 1351 (8.00 - 20.00 uur)
Afspraak maken voor coronatest: 0800 1202

Corona Thermometer Almere

Wat vindt u van onze website?