Maatregelen in Almere tegen coronavirus

Op dit moment zijn gelden de basismaatregelen zoals: houd je aan de hygiënemaatregelen zoals hoesten en niezen in de elleboog, was regelmatig je handen, blijf thuis bij klachten en zorg voor voldoende frisse lucht.

Vaccinatie, isolatie, mondkapjes op de luchthaven

En natuurlijk blijft het dringende advies om je te laten vaccineren en een herhaalprik te halen. Ook het dringende isolatieadvies van minimaal 5 dagen bij een positieve zelftest blijft behouden. Het RIVM heeft wel aangekondigd te onderzoeken of de isolatieperiode kan worden ingekort. De mondkapjesplicht op de luchthaven na de security en in het vliegtuig blijft bestaan. Dit is internationaal zo afgesproken.

Als er veranderingen zijn, zullen ze op deze pagina komen te staan.

Verdere versoepelingen coronamaatregelen

De afgelopen weken zijn de coronabesmettingen weer opgelopen. De huidige virusvariant is echter minder ziekmakend en het aantal mensen dat met corona op de IC wordt opgenomen is  beperkt. Daarom heeft het kabinet besloten om de coronamaatregelen verder te versoepelen. Er gelden nog wel een aantal adviezen. Het kabinet heeft nog geen nieuw weegmoment gepland, maar houdt de situatie goed in de gaten.

Meer informatie op de site van de Rijksoverheid

Mondkapjes en zelftesten

Inwoners van Almere kunnen kunnen tot en met vrijdag 3 juni 2022 gratis mondkapjes en zelftesten krijgen. De gemeente Almere is een van de 30 gemeenten die geselecteerd zijn door het Rijk omdat zij een relatief lage vaccinatiegraad en hoog aantal besmettingen hebben. De testen en mondkapjes mogen daardoor breder verspreid worden dan alleen aan mensen met een laag inkomen, namelijk onder alle inwoners.

Inwoners mogen (zo lang de voorraad strekt) maximaal 10 mondkapjes en 10 zelftesten per persoon ophalen. De mondkapjes kunnen gebruikt worden in het openbaar vervoer en door mensen die zich zorgen maken over hun gezondheid en het besmettingsgevaar voor kwetsbare naasten. Dit laatste geldt eveneens voor de zelftesten.

Locaties

De mondkapjes en zelftesten kunnen tot en met vrijdag 3 juni 2022 worden opgehaald in de hal van het Stadhuis waar een kraampje staat voor uitgifte. Of informeer hiernaar bij het Buurtcentrum in de buurt. Inwoners mogen maximaal 10 mondkapjes en 10 zelftesten per persoon ophalen.

Vaccinatie tegen het coronavirus, toolkit en keuzehulp

Informatie over vaccinatie tegen het coronavirus vind je bij de Rijksoverheid.

Afspraak maken vaccinatie

coronavaccinatie-afspraak.nl of bel het landelijke nummer 0800 7070.

Prikken zonder afspraak

Je kunt ook zonder afspraak een corona-vaccinatie halen. Kijk op prikkenzonderafspraak.nl op welke locatie je terecht kunt.

Nieuwe toolkits en keuzehulptool coronavaccinaties

Het ministerie van VWS heeft een aparte toolkit voor specifieke doelgroepen. Dit om je nog makkelijker toegang te geven tot de communicatiemiddelen die we maken om onder andere anderstaligen, mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden te informeren over vaccineren. Naast de toolkit voor specifieke doelgroepen heeft VWS ook een toolkit ontwikkeld met materiaal van ‘derden’

Meer over communicatiemiddelen anderstaligen

Keuzehulptool

Twijfelt iemand nog om zich wel of niet te laten vaccineren? Verwijs hem/haar dan naar de keuzehulptool: coronavaccinatie-keuzehulp.nl

Studie naar langetermijneffecten coronacrisis in Almere

Er ontstaat steeds meer het besef dat de effecten van de coronacrisis nog jarenlang merkbaar zullen zijn. Het is nu nog niet te overzien wanneer er sprake is van een post-corona tijdperk. En hoe economie en samenleving zich daarna verder gaan ontwikkelen. Veel is nog onzeker. De doelstelling van deze notitie is om met de kennis die er al wél is en de kennis die we geleidelijk gaan opbouwen, mogelijke effecten en bijbehorende maatregelen in beeld brengen, zodat het gemeentebestuur op basis van actuele en juiste informatie besluiten kan nemen. Aan de hand van een scenariostudie is nu een eerste verkenning gedaan.

Download studie Langetermijneffecten van corona in Almere (PDF, 5,2 MB)