Oranje Huis

Oranje Huis
Oranje Huis

Op de hoek van de Zwedenstraat en de Noorwegenkade in Almere Poort (Europakwartier West) komt er vanaf 2017 een nieuwe opvangplek voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. De opvangplek heeft de naam ‘Oranje Huis’. 

Wat is het Oranje Huis?

Een Oranje Huis is een blijf-van-m’n-lijf-huis nieuwe stijl. Nieuw is dat het probleem van huiselijk geweld niet langer wordt verstopt op een geheime locatie. Een Oranje Huis is zichtbaar en herkenbaar. Er is hulp voor alle gezinsleden. Het doel is niet per se het beëindigen van relaties, maar juist het stoppen van geweld.

Bij opvang in een Oranje Huis kunnen vrouwen en kinderen in contact blijven met vrienden en familie en hun weerbaarheid vergroten. In Alkmaar en Amsterdam zijn al ervaringen opgedaan met deze aanpak en is gebleken dat het goed werkt. De ervaring leert dat omwonenden weinig merken van de komst van een Oranje Huis.

De toekomstige vestiging in Almere Poort is niet alleen bedoeld voor Almeerders die te maken hebben met huiselijk geweld. Het Oranje Huis helpt straks ook inwoners uit andere Flevolandse gemeenten, uit Gooi en Vechtstreek en waar nodig uit andere delen van het land. 

Bouw in 2016, opening in 2017

Woningcorporatie de Alliantie bouwt een nieuw pand voor het Oranje Huis. De bouw is gestart in mei 2016 en vordert gestaag. Rond de zomer van 2017 is de oplevering. Blijf Groep is de organisatie die het Oranje Huis gaat exploiteren. In het pand is straks plek voor twee noodbedden, tien crisisopvangplaatsen en vijftien plaatsen voor begeleid wonen. 

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
Oranje Huis
Waarom een Oranje Huis in Almere?

Almere en Hilversum zijn als centrumgemeenten verantwoordelijk voor de vrouwenopvang in Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Beide regio’s vinden het belangrijk om te beschikken over voorzieningen voor inwoners die om bijzondere aandacht vragen. Om efficiënter te kunnen werken, realiseren Almere en Hilversum samen een opvangvoorziening voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

In beide regio’s ontbreken plaatsen voor 24-uurscrisisopvang en –begeleiding terwijl er wel grote behoefte is aan dit soort plaatsen. De praktijk van de afgelopen jaren is dat veel vrouwen en kinderen moeten uitwijken naar Amsterdam en andere centrumgemeenten. Deze situatie is onwenselijk. Het maakt het lastiger om hulpverlening te regelen en om mensen te laten terugkeren naar hun eigen sociale omgeving.

Voor wie is het Oranje Huis bedoeld?

Het Oranje Huis heeft in eerste instantie een lokale en regionale functie voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Het biedt waar nodig ook opvang aan vrouwen en kinderen uit andere delen van het land. De term ‘Oranje’ verwijst naar het zichtbare karakter én naar de doelgroep: mensen die tussen groen (geen geweld) en rood (levensgevaar) in zitten. In het pand is straks plek voor twee noodbedden, tien crisisopvangplaatsen en vijftien plaatsen voor begeleid wonen. 

Waar komt het Oranje Huis precies te staan?

Het Oranje Huis in inmiddels al een paar maanden in aanbouw op de hoek van de Zwedenstraat en de Noorwegenkade. De locatie van de  opvangvoorziening is goed bereikbaar voor inwoners van Flevoland én Gooi en Vechtstreek. Volgens planning wordt het Oranje Huis in het tweede kwartaal van 2017 opgeleverd.

Een afbeelding van het kaartje vindt u hier.

Waarom is voor deze locatie gekozen?

We hebben gekozen voor een nieuwbouwlocatie op een centrale plek. Op die manier is het Oranje Huis straks goed te bereiken voor inwoners uit beide betrokken regio’s. De locatie is vlak bij het station en dicht bij voorzieningen in Almere Poort. In 2015 is er actief gecommuniceerd over de locatie Europalaan-Zwedenstraat. Deze locatie bleek niet geschikt voor de omvang van het Oranje Huis onder andere door het gebrek aan parkeermogelijkheden.

Eind 2015 is in overleg met de Alliantie de locatie van het Oranje Huis verplaatst naar de hoek Noorwegenkade Zwedenstraat.  Op deze locatie is het Oranje Huis samen met twee andere wooncomplexen van Alliantie gecombineerd waarbij er een landschappelijke inrichting is gemaakt van de tuinen waar ook het parkeren in is opgenomen. De vergunning van het Oranje Huis is maart 2016 verleend.

Hoe gaat het Oranje Huis eruit zien?

De contouren van het Oranje Huis zijn op de bouwplaats al goed zichtbaar. Het Oranje Huis is een vrijstaand pand. Met deze link ziet u een impressie van hoe het pand er uiteindelijk uit komt te zien. 

Wat is de gedachte achter het bouwen van zo’n herkenbare plek?

De filosofie van het Oranje Huis is om vrouwen met kinderen op adem te laten komen en te werken aan een toekomst zonder geweld. Het gaat om crisisopvang en begeleid wonen. De opvang is er - waar mogelijk - op gericht om het gezin samen verder te laten gaan.  De locatie is veilig en erop gericht om een normaal leven te leiden, waarbij er ook bezoek langs kan komen. Overigens is er  dag en nacht, zeven dagen per week personeel en camerabewaking aanwezig. Ook is er nauwe samenwerking met de gemeente en de politie.

Het pand van het Oranje Huis is niet geheim. De veiligheid van iedereen is gewaarborgd en tegelijkertijd heerst er een open en gastvrije sfeer.

De open setting maakt het Oranje Huis laagdrempelig en toegankelijk. Voor cliënten heeft dit enkele grote voordelen. Ze kunnen contacten onderhouden waarmee ze het isolement, dat vaak zo kenmerkend is voor huiselijk geweld, doorbreken. Zo vergroten ze tegelijk hun leefplezier en hun veiligheid. Ook kan er in het Oranje Huis ‘systeemgericht’ worden gewerkt: met betrokkenheid van de (ex-)partner en het sociale netwerk van cliënten.

Hoe werkt het Oranje Huis?

Het Oranje Huis biedt hulp in alle fasen van het proces. Van trainingen en begeleiding voor gezinnen die in een vroeg stadium om hulp vragen tot tijdelijke opvang voor vrouwen en kinderen die een periode van ‘rust’ nodig hebben. De opvang in het Oranje Huis wordt uitgevoerd door de Blijf Groep organisatie.

Het Oranje Huis verzorgt crisisopvang en begeleid wonen en biedt advies en hulp. Dit maakt het mogelijk om laagdrempelige, directe hulp op maat te bieden aan het hele gezin. In het Oranje Huis is de hulpverlening gescheiden van de woonruimtes. Iedere bewoner heeft een zelfstandig appartement, en daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes zoals kinderruimtes en een huiskamer.

Doordat de hulpverlening zich afspeelt in een ander deel van het pand, hebben de vrouwen in hun woongedeeltes tijd en ruimte voor rust en reflectie. Ze kunnen hun dagelijkse routine voortzetten of weer opbouwen, en de band met hun kind versterken. Meer informatie: www.blijfgroep.nl

 

Wat merken omwonenden straks van het Oranje Huis?

Uit ervaring in Amsterdam  en Alkmaar merken omwonenden niet veel van het Oranje Huis. Naast bewoners die er tijdelijk verblijven, komen er regelmatig mensen voor een consult langs. Daarnaast gaan kinderen die in het Oranje Huis wonen naar scholen of naar kinderdagverblijven in de buurt.

Is het Oranje Huis beveiligd?

Het open karakter van het Oranje Huis betekent dat er extra strenge eisen aan de veiligheid worden gesteld. Om de veiligheid te garanderen heeft het Oranje Huis uitgebreide elektronische beveiliging, duidelijke afspraken tussen bewoners en gebruikers, 24 uur per etmaal goedgetraind personeel en nauw contact met de politie.

In het huis gelden regels om de veiligheid van de bewoners te kunnen waarborgen. Mensen kunnen niet vrij in- en uitlopen; dit gaat via een portier en een sluis. Er is een bezoekerslijst bij de portier en de mensen die niet op de lijst staan mogen niet naar binnen. Een beveiligingsbureau houdt de camera’s die er hangen in de gaten. Er zijn goede afspraken met de politie en als er een incident is komen zij direct.Het Oranje Huis gaat zich actief verbinden met de buurt, vanuit de ervaring dat sociale cohesie en ontmoeting de veiligheid bevorderen.

Het Oranje Huis in Almere Poort is niet het eerste Oranje Huis, in Alkmaar en in Amsterdam bestaan sinds enkele jaren ook Oranje Huizen.

Waarom bouwen op de huidige locatie?

De omvang van het Oranjehuis is niet gewijzigd ten opzichte van de informatieverstrekking begin 2015. Poort-West wordt gekenmerkt door een ontwikkeling van de locaties die niet volgordelijk plaats vindt. Locaties  worden  bebouwd in gebieden waar mensen soms al langere tijd wonen. De woningen in de Zonnewijk in Columbuskwartier-Oost zijn in 2009 gerealiseerd. Deze bewoners hebben tot en met 2015 vrij uitzicht gehad over het ontwikkelgebied “Zicht op Duin” vanwege de bouwcrisis. De communicatie over deze nieuwe locatie van het Oranje Huis en de hoogte van het gebouw had pro-actiever gekund en hiervoor bieden we onze excuses aan. De gemeente betreurt  dat omwonenden  door de bouw van het Oranje Huis zijn verrast. 

Waarom is er voor deze kavel gekozen?

De strook Zicht op Duin is een compacte bebouwde strook. Enkel op de punt bij de Noorwegenkade is er meer ruimte vanwege de brede sloot tussen het Europakwartier en Columbuskwartier. De dichtstbijzijnde gevel van de Zonnewoningen ligt op ca. 60 meter t.o.v. het Oranjehuis (eerste woning aan Robert Schotlandstraat). In goed overleg met woningcorporatie De Alliantie, de architect, de gemeente en de externe supervisor is de nieuwe locatie van het Oranje Huis aan de Noorwegenkade gekozen.

Bij het vaststellen van de exacte positie van het gebouw hebben zij gekeken naar de omvang van het gebouw, de afstand tot de toekomstige gebouwen in de strook Zicht op Duin en de afstand tot de bestaande woningen. Vanwege de ruime afstand tot de bestaande woningen was er geen aanleiding voor een bezonningsstudie. De gebouwen passen in het bestemmingsplan (2007) en zijn daardoor vergund.

Nieuws

Burgemeester Adema van Lelystad ging al eerder undercover in Amsterdam

25 april 2017

In juli opent in Almere het derde Oranje Huis van Nederland. Deze plek biedt veiligheid en rust aan vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Zij kunnen hier gebruik maken van de crisisopvang of van een van de appartementen. Het...

Lees meer...

“Samen hebben we een prachtig pand gerealiseerd.”

25 april 2017

De bouw van het Oranje Huis in Almere gaat een nieuwe fase in. Op 3 april werd het markante gebouw op de hoek van de Zwedenstraat en Noorwegenkade casco opgeleverd. Judith Jonker, facilitair adviseur en projectleider Bouw bij Blijf Groep, is...

Lees meer...

Positieve ervaringen met integreren crisisdienst bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek

25 april 2017

Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek voert sinds 1 januari 2017 de crisisdiensttaken voor jeugd en huiselijk geweld uit. Dit betekent dat Veilig Thuis ook buiten kantoortijden in acute situaties betrokken wordt waardoor de organisatie meer regie over de...

Lees meer...

Inspiratiebijeenkomst Oranje Huis

25 april 2017

Op 7 maart heeft in kasteel-museum Sypesteyn in Loosdrecht een inspiratiesessie ‘Wat maakt het verschil?’ plaatsgevonden over huiselijk geweld. Katinka Lünnemann van Verwey Jonker Instituut heeft tijdens deze sessie een boeiende presentatie gegeven...

Lees meer...

Meer over het Oranje Huis

 

 

Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Wat vindt u van onze website?