Week van de pleegzorg

Week van de pleegzorg 2-9 november 2022

Tijdens de week van de Pleegzorg besteden wij in Almere extra aandacht aan dit onderwerp, en dat is hard nodig. In Nederland en ook in Almere zijn er helaas veel kinderen die zich op dit moment niet stabiel en veilig kunnen ontwikkelen. Daarnaast is er sprake van een groot tekort aan pleegouders. Het aantal aanmeldingen daalde het afgelopen jaar flink ten opzichte van het jaar daarvoor. Om ieder kind groen licht te kunnen geven, zijn er ruim 3500 nieuwe pleeggezinnen in deeltijd, kortdurend als voor langere tijd nodig. Om hier extra aandacht voor te vragen, doen wij mee met de Week van de Pleegzorg 2022.

Wat is pleegouderschap en hoe word je pleegouder?

Pleegouders zijn mensen die tijdelijk voor een kind van een ander willen zorgen. Mensen met een luisterend oor, die er voor de kinderen willen zijn en ze voor een kortere of langere periode opvangen. Dit kan ook in deeltijd, bijvoorbeeld voor een weekend per maand.

Het pleegouderschap is voor iedereen die het kind een stabiele en veilig thuis kan bieden. Juist een diversiteit aan pleegouders is wat wij graag zien. Het maakt niet uit of je getrouwd, samenwonend, single, twintiger of senior bent. Denk je erover om pleegouder te worden? Via Triade Vitree kan je meer informatie aanvragen: triadevitree.nl/pleegzorg-informatie-aanvragen

Ook ben je van harte welkom op hun informatieavond. Dit is op 3 november in Almere.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar pleegzorg@triadevitree.nl

Engage the Village - waar kunst en pleegzorg samen komen

Begin 2020 maakten jeugdhulporganisatie Triade Vitree en theatermaker Charissa Bakema (zelf ook pleegouder) plannen voor een duurzaam creatief project over de verhalen van veerkacht en hoop uit de wereld van de pleegzorg: Engage the Village. Geen zware verhalen. Nee, verhalen over veerkracht en hoop, verhalen over toekomstdromen, over talenten om het leven in zijn complexiteit vorm en kleur te geven. 

Verhalen van veerkracht en hoop

Anderhalf jaar lang reisden kunstenaars het land door om tijdens creatieve meet ups verhalen op te halen bij pleegkinderen, ouders van pleegkinderen, vaders, moeder en pleegouders. De verhalen werden omgetoverd tot creatieve uitingen zoals theater, film, poëzie, liedjes en een indrukwekkende serie podcasts en filmpjes over de verhalen van veerkracht en hoop uit de wereld van pleegzorg.

Beluister de podcasts (ook via iTunes en Spotify)

Meer informatie en verhalen over pleegzorg www.triadevitree.nl/pleegouders

Pleegmaatjes

Veel pleegkinderen hebben naast hun pleeggezin een beperkt sociaal netwerk. Een pleegmaatje is een jongeren of volwassenen die een rolt speelt in het leven van het pleegkind en zo het sociale netwerk vergroot en versterkt. Wat die rol precies is, dat verschilt. Misschien heb je hulp nodig bij je huiswerk of vind je het gewoon fijn om in contact te komen met een ander pleegkind zodat jullie ervaringen kunnen uitwisselen.

Meer informatie over Pleegmaatjes of zelf Pleegmaatje worden: www.pleegmaatjes.nl

Maak het verschil als gezinshuisouder!

Wat zou het mooi zijn als elk kind en elke jongere dagelijks een zo normaal mogelijk leven leidt. Een leven samen met ouders, broertjes, zusjes, familie en vrienden. Voor sommige kinderen is dit helaas niet de realiteit. Zij kunnen vanwege complexe situaties niet meer thuis wonen en missen dit sociale netwerk. Gezinshuisouders biedt de mogelijkheid op een tweede huis. Ook jij kan zo’n tweede huis bieden en kinderen/jongeren de kans geven om zich te ontwikkelen. De zorg kan je verlenen vanuit je eigen woning maar er is ook een speciaal Jeugddorp De Glind waar je een woning kan huren. Meer informatie vind je op: www.pluryn.nl/werken-bij/gezinshuisouders

Tv-makelaar en pleegouder

De Almeerse makelaar Alex van Keulen, ook bekend als TV makelaar  (Kopen zonder Kijken) en zijn vrouw Saskia vangen al jarenlang pleegkinderen op in hun gezin. Graag willen zij met hun verhaal meer stadsgenoten inspireren om na te denken over het pleegouderschap.

Lees het verhaal van Alex en Sasia