Controle WMO

Wij willen ervoor zorgen dat je ondersteuning krijgt die doet wat nodig is. Passende ondersteuning die oplossingen biedt en een beter leven biedt. Op het moment dat een oplossing niet meer passend is, willen we dat graag in overleg met jou aanpassen.  

Wat moet je zelf doen?

Om een passende oplossing te kunnen blijven bieden, is het belangrijk dat je het ons altijd meldt als er iets verandert in je situatie. Het gaat om veranderingen waardoor wij misschien in overleg met jou tot een andere beslissing zouden kunnen komen.  

Wanneer kunnen wij een beslissing over ondersteuning intrekken of aanpassen?

Voorbeelden van veranderende situaties zijn:

  • Je hebt ons niet genoeg informatie gegeven. Of niet de juiste informatie. Met de juiste informatie hadden wij een ander besluit genomen.
  • Je hebt de ondersteuning niet meer nodig. Bijvoorbeeld omdat je gezondheid is verbeterd en je minder last van je beperkingen hebt. Of je gezondheid is zo verslechterd dat er juist meer of andere ondersteuning nodig is.
  • Je woont niet meer thuis, bijvoorbeeld als je naar een verpleeghuis gaat. Of naar een soortgelijke instelling gaat en je via het zorgkantoor geld krijgt om zorg in te kopen bij zo’n instelling.
  • Je houdt je niet aan de voorwaarden, bijvoorbeeld als het hulpmiddel of de ondersteuning wordt gebruikt voor iets anders dan waar het voor bedoeld is.